Khoa Sư phạm thông báo lịch CVHT sinh hoạt với sinh viên khóa 43 như sau:

Thời gian: 18g30 ngày 27/8/2017

Địa điểm: Nhà học C2

  • P.104: Lớp SP Toán K43
  • P.106: Lớp SP Lý K43
  • P.108: Lớp SP Hóa K43
  • P110: Lớp SP Sinh K43
  • P201: Lớp SP Văn K43
  • P203: Lớp SP Sử K43
  • P.204: Lớp SP Địa K43
  • P206: Lớp SP Tin K43
  • P.209: Lớp SP Tiểu học K43

Nội dung sinh hoạt: xem tại đây

------------------------------------------

Thông báo liên quan

Thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên khóa 43

Thông báo lịch học ANQP Khóa 43 & đưa đón SV Khóa 43

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.