Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA BUỔI SINH HOẠT VỚI SINH VIÊN KHÓA MỚI

------------

Cố vấn học tập chủ trì thực hiện những phần việc sau đây:

  • Bầu Ban Cán sự lớp (Cần chuẩn bị trước để chủ động về nhân sự. Có thể chỉ định BCS lâm thời, sau một HK sẽ bầu chính thức).
  • Thu thập thông tin cá nhân của SV (Số điện thoại, email, địa chỉ gia đình, số điện thoại của phụ huynh, chỗ ở hiện nay,…)

      + Cung cấp thông tin cần thiết của CVHT cho SV

      + Thống nhất quy chế làm việc giữa CVHT với SV (ngoài tiết sinh hoạt chung theo quy định, SV có thể liên hệ ở đâu, thời điểm nào,…)

      + Bàn việc thiết kế mailgroup của lớp.

  • Giới thiệu về Khoa Sư phạm, Bộ môn (thông tin có trên Webside của Khoa và của các Bộ môn).
  • Giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản trong QUY CHẾ HỌC VỤ

(CVHT cần đọc trước để xác định những nội dung trọng tâm).

  • Thống nhất quy định: mọi vấn đề cần được phản ánh và giải quyết theo hệ thống tổ chức: CVHT - Bộ môn - Khoa - Trường; tránh vượt cấp.
  • SV phát biểu ý kiến: về những thắc mắc, chưa rõ trong quy chế học vụ, những thuận lợi và khó khăn trong học tập, sinh hoạt; những kiến nghị, đề xuất với CVHT, với Bộ môn , Khoa, Trường.
  • CVHT ghi nhận các ý kiến và giải đáp thắc mắc (Điểm nào chưa giải quyết được thì chuyển lên Bộ môn, Khoa).
  • Cử người ghi biên bản, gửi về Bộ môn để lưu trữ, giám sát.
  • Các biểu mẫu có trên trang web của Khoa Sư phạm, sinh viên có thể tải về (ví dụ: Đơn xin miễn điểm M, Đơn xin tạm hoãn NVQS, Đơn xin tạm nghỉ học……)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.