KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Kế hoạch học tập toàn khoá được thiết lập theo trình tự logic của chương trình đào tạo và chương trình dạy học, giúp sinh viên hoàn thành đúng hoặc sớm tiến độ học tập. Sinh viên phải lập kế hoạch học tập toàn khoá dưới sự hướng dẫn của cố vấn học tập và chuẩn kế hoạch học tập theo bảng sau

Ngành đào tạo Kế hoạch học tập toàn khoá    
SP Toán học Khoá 48 (2022-2026) Khoá 47 (2021-2025) Khoá 46 (2020-2024) Khoá 45 (2019-2023) Khoá 44 (2018-2022)
SP Vật lý Khoá 48 Khoá 47 Khoá 46 Khoá 45 Khoá 44
SP Hoá học Khoá 48 Khoá 47 Khoá 46 Khoá 45 Khoá 44
SP Sinh học Khoá 48 Khoá 47 Khoá 46 Khoá 45 Khoá 44
SP Ngữ văn Khoá 48 Khoá 47 Khoá 46 Khoá 45 Khoá 44
SP Lịch sử Khoá 48 Khoá 47 Khoá 46 Khoá 45 Khoá 44
SP Địa lý Khoá 48 Khoá 47 Khoá 46 Khoá 45 Khoá 44
SP Tin học Khoá 48 Khoá 47 Khoá 46 Khoá 45 Khoá 44
GD Tiểu học Khoá 48 Khoá 47 Khoá 46 Khoá 45 Khoá 44

Kế hoạch học tập toàn khoá là cơ sở để sinh viên đăng kí học phần trong mỗi học kì. Tuỳ theo hoàn cảnh cá nhân, sinh viên có thể thay đổi kế hoạch học tập nhưng phải có ý kiến của cố vấn học tập

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.