Khoa Sư phạm Trường Đại học Giáo dục phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học giáo dục chất lượng cao của vùng ĐBSCL. Cho đến nay, Khoa Trường đã tổ chức nhiều hội thảo nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, đã và đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Các kết quả nghiên cứu bước đầu đã được áp dụng vào thực tiễn hoạt động của khoa cũng như triển khai các trường phổ thông, nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, được báo cáo tại các hội nghị trong  nước và quốc tế.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính

  • Khoa học giáo dục
  • Toán học và Khoa học Tự nhiên
  • Ngữ văn và Khoa học xã hội 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.