HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nội dung hội thảo

Với chủ đề Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng với sự đổi mới và phát triển của đất nước”, Hội thảo hướng tới những nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến nhiều lĩnh vực, và nhiều chuyên ngành trong giáo dục. Chủ đề của  Hội thảo sẽ được phân chia thành 04 tiểu ban chuyên môn, bao gồm:

  • Tiểu ban Toán học
  • Tiểu ban Khoa học Tự nhiên
  • Tiểu ban Khoa học Xã hội & Nhân văn
  • Tiểu ban Tâm lý & Khoa học Giáo dục

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.