HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

(Lần 2)

Ngày 18 tháng 12 năm 2022

 

- Địa điểm: Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ.
- Thời gian: 01 ngày (dự kiến diễn ra vào Chủ nhật - ngày 11 tháng 12 năm 2022).

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.