HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phiên khai mạc

Thời gian: 7h15 đến 8h20; Địa điểm: Hội trường Khoa Sư phạm – Khu 2 ĐHCT.

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

7h15-7h30

Đón tiếp đại biểu

 

2

7h30-7h40

Văn Nghệ chào mừng

 

3

7h40-7h45

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

Chủ tọa:

4

7h45-7h55

Phát biểu khai mạc hội nghị

 

5

7h55-8h15

   

6

8h15-8h20

Di chuyển về các tiểu ban

 

 Phiên báo cáo tiểu ban

2.1. Tiểu ban Giáo dục toán học

Thời gian: 8h20 đến 11h30; Địa điểm: Giảng đường Khoa Sư phạm

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Chủ tọa: 

1

8h20-8h35

   

2

8h35-8h50

   

3

8h50-9h05

   

4

9h05-9h20

   

5

9h20-9h35

   

6

9h35-9h50

   

9h50-10h00: Giải lao

Chủ tọa: 

7

10h00-10h15

   

8

10h15-10h30

   

9

11h15-11h30

   

10

10h30-10h45

   

11

10h45-11h00

   

12

11h00-11h15

   

 2.2. Tiểu ban Giáo dục tự nhiên

Thời gian: 8h20 đến 11h30; Địa điểm: Phòng học Khoa Sư phạm

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Chủ tọa: 

1

8h20-8h35

   

2

8h35-8h50

   

3

8h50-9h05

   

4

9h05-9h20

   

5

9h20-9h35

   

6

9h35-9h50

   

9h50-10h00: Giải lao

Chủ tọa: 

7

10h00-10h15

   

8

10h15-10h30

   

9

11h15-11h30

   

10

10h30-10h45

   

11

10h45-11h00

   

12

11h00-11h15

   

2.3. Tiểu ban Giáo dục xã hội

Thời gian: 8h20 đến 11h30; Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Chủ tọa: 

1

8h20-8h35

   

2

8h35-8h50

   

3

8h50-9h05

   

4

9h05-9h20

   

5

9h20-9h35

   

6

9h35-9h50

   

9h50-10h00: Giải lao

Chủ tọa: 

7

10h00-10h15

   

8

10h15-10h30

   

9

10h30-10h45

   

10

10h45-11h00

   

11

11h00-11h15

   

12

11h15-11h30

   

2.4. Tiểu ban Tâm lý Giáo dục

Thời gian: 8h20 đến 11h30; Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa Sư phạm

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Chủ tọa: 

1

8h20-8h35

   

2

8h35-8h50

   

3

8h50-9h05

   

4

9h05-9h20

   

5

9h20-9h35

   

6

9h35-9h50

   

9h50-10h00: Giải lao

Chủ tọa: 

7

10h00-10h15

   

8

10h15-10h30

   

9

10h30-10h45

   

10

10h45-11h00

   

11

11h00-11h15

   

12

11h15-11h30

   

Phiên bế mạc

Thời gian: 11h30-11h40; Địa điểm: Hội trường Khoa Sư phạm – Khu 2 ĐHCT

Nội dung: Kết luận và tuyên bố bế mạc hội nghị

Hội nghị Giáo dục ĐBSCL 2021

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.