HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Địa chỉ liên hệ

  • Địa chỉ nhận bài báo: Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ – Khu 2, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, điện thoại & Fax: (0292)3830261, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Trần Hữu Tài - Phó Chánh Văn phòng Khoa Sư phạm, điện thoại: 0983 657750, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc tham khảo trên website: https://se.ctu.edu.vn/hoi-nghi.html

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.