Các mốc thời gian

  • Đại biểu đăng ký tham dự trước ngày 15/5/2018.
  • Gởi toàn văn báo cáo trước ngày 20/5/2018
  • Họp Ban tổ chức với báo cáo viên 15g ngày 05/6/2018 tại phòng họp khoa
  • Báo cáo viên gởi file trình chiếu trước 17g ngày 05/6/2018
  • Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ IV năm 2018 sẽ được tổ chức vào 7g15 ngày 06/6/2018 

Địa điểm tổ chức

  • Phiên toàn thể: Hội trường Khoa Sư phạm, ĐH Cần Thơ.
  • Phiên tiểu ban Tự nhiên-Toán học: Hội trường khoa Sư phạm
  • Phiên tiểu ban Xã hội - Giáo dục: Phòng họp khoa Sư phạm

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.