HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

Danh sách đại biểu 

STT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI BÁO

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỊA CHỈ EMAIL

1.          

Nguyễn Thị Mai Anh1, Nguyễn Hữu Đức Tôn2, Đinh Minh Quang3

Đặc điểm hình thái ống tiêu hóa và chỉ số clark của cá đối đuôi bằng ellochelon vaigiensis (quoy & gaimard, 1825) ở một số vùng cửa sông ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 

1HVCH ngành Sinh thái học K27, Khoa học tự nhiên, ĐHCT

2Bộ môn Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.          

Nguyễn Thái Anh1, Phạm Trần Anh Thư2, Lâm Thị Vân Khánh3

Tính liên thông của tập nghiệm cho bài toán cân bằng vector.

1.Department of Mathematics, Teacher College, Can Tho University, Can Tho City.

2.Department of Mathematics, Teacher College, Can Tho University, Can Tho City.

3.Department of Mathematics, Teacher College, Can Tho University, Can Tho City

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.          

Đoàn Hải Bằng

Tác động của chương trình người cày có ruộng đối với đồng bằng sông cửu long dưới thời Việt Nam cộng hòa (1970–1975).

SP.Lịch sử K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.          

Tô Minh Châu

Một số nội dung đổi mới của môn địa lí 11 trong Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018.

 

Bộ môn Địa lí, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM, số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.          

Phan Thái Châu1,

Ngô Thị Bé Hai2,

Hà Hữu Nghị3

 

Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của david a. kolb trong dạy học hình học ở lớp 5.

 

Trường Tiểu học Trung An 1, Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ[1]

 

Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng,[1]

 

Trường Tiểu học Ngô Quyền, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

 

, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel: 0988.975947

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel: 0898.523112

 

, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,Tel: 0366.507675

6.          

Nguyễn Hữu Danh

Sự đặt chỉnh của bài toán tối ưu vectơ trong không gian tuyến tính.

Trường Đại học Tây Đô

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.          

Lâm Văn Đầy1,

Nguyễn Chí Thắng2

 

Các điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu vectơ không chắc chắn.

 

Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Nam Cần Thơ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

8.          

Huỳnh Thị Thúy Diễm1,

Nguyễn Hưng Vương2

 

Nhu cầu và vai trò đào tạo nguồn hướng dẫn viên du lịch địa phương tại các Trường đại học và cao đẳng Đồng Bằng Sông Cửu Long đáp ứng xu thế phát triển du lịch của khu vực.

1/.Trường Đại học KHXH&NV TPHCM.

2/. Học viên cao học Khoa Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV TPHCM).

1/. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2/. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.          

Lâm Văn Điền

Văn hóa ứng xử trong học tập trực tuyến của sinh viên năm nhất Trường Đại học Kiên Giang.

Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn, Trường Đại học Kiên Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.      

Phạm Thanh Dược1,

Trần Thị Thùy Dương2

 

Một phương pháp vô hướng hoá phi tuyến mới và áp dụng trong tối ưu tập.

 

1/. Khoa KHCB, Trường Đại học Võ Trường Toản, Quốc Lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang.

2/. Khoa Sư Phạm, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

1/. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2/. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.      

Nguyễn Khánh Duy

Ứng dụng công nghệ qua việc học tập, giảng dạy và giải đọc văn bản trong học phần Hán Nôm tại Trường Đại học Cần Thơ.

Cao học ngành Văn học Việt Nam - Khoa Khoa học Xã hội và Nhân, Khóa 26 (ĐHCT).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.      

Nguyễn Ngọc Đăng Duy

phương pháp tiếp cận bài toán minmax regret fermat-weber với trọng số các điểm cơ sở biến thiên trên các khoảng.

SP.Toán học K43

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.      

Trần Quốc Duy

Well-posedness in uncertain vector optimization problems.

Trường Đại học FPT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14.      

Dương Tấn Giàu1,

Lê Thị Ngọc Hương2

Phát triển năng lực đánh giá sự kiện lịch sử cho học sinh trung học phổ  thông qua biện pháp hình tượng hóa sự kiện lịch sử đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục 2018.

1/. Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

2/. Sinh viên Khoa Lịch Sử, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1/. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

2/.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

15.      

Dương Tấn Giàu1,

Nguyễn Thị Diệu Hương2,

Lâm Minh Vĩnh Thụy3

 

 

 

Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước cho học sinh trung học phổ thông thông qua biện pháp nêu gương theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

 

1/. Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

2/. Sinh viên, Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

3/.Sinh viên, Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

16.      

Trương Thị Minh Hải

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông thành phố cần thơ – thực trạng và giải pháp.

Trường THPT  Châu Văn Liêm –TPCT

 

17.      

Đinh Việt Hằng

 

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo thuộc các tỉnh đồng bằng sông cửu long đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT mới 2018.

Ban Quản lý Chương trình ETEP – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18.      

Hồ Thị Thu Hồ

Thực trạng và giải pháp cho dạy học môn lịch sử và địa lí cấp thcs theo chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018).

Bộ môn SP.Địa lý - Khoa Sư phạm.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.      

Lê Ngọc Hóa

Giới thiệu mô hình dạy học dựa trên lý thuyết kiến tạo trong dạy đọc cho học sinh tiểu học.

Bộ môn Giáo dục Tiểu học - Khoa Sư phạm.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.      

Nguyễn Văn Hòa

Thực trạng vị trí việc làm sinh viên tốt nghiệp

ngành Giáo dục thể chất Trường Đại Học Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2019.

Bộ môn Giáo dục Thể chất - ĐHCT.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21.      

Đặng Minh Hoàng

Giáo dục cà mau đổi mới công tác giảng dạy

lịch sử địa phương để chuẩn bị hành trang cho học sinh tham gia quá trình hội nhập của đất nước.

Trường THPT Võ Thị Hồng (Tỉnh Cà Mau)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.      

Mai Phú Hợp

Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực đồng bằng sông cửu long some solutions to improve quality human resource at mekong delta.

Khoa Khoa học Chính trị - Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23.      

Trịnh Thị Hương

Công tác bồi dưỡng giáo viên tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ - Thực trạng và định hướng phát triển.

 

Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm (ĐHCT).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.      

Lê Minh Huy

Robust Opitmization and Its Applicaitons in Scheduling Theory

Trường Đại học FPT TP.HCM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.      

Nguyễn Ngọc Huyền

Phân tích chính sách thuế nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long nửa đầu thế kỷ XIX qua nghiên cứu tác phẩm “khâm định đại nam hội điển sự lệ”.

SP.Lịch sử K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.      

Nguyễn Đức Khiêm1, Phạm Văn Hùng2

Nhu cầu trợ giúp tâm lý học đường của học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.

1/. Trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc.

2/. Trường Đại học Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.      

Trịnh Quốc Lập

Niềm tin của người học đối với người thầy-yếu tố tác động đến động cơ nội tại

 

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Cần Thơ, Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

28.      

Nguyễn Thanh Liêm

Rèn kĩ năng tạo lập văn bản tự sự cho học sinh lớp 6 thông qua hoạt động phân tích mẫu trên phần mềm Powtoon.

Ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt K27, Khoa Sư Phạm.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

29.      

Nguyễn Duy Linh1, Nguyễn Hữu Đức Tôn2, Đinh Minh Quang3

Phân biệt giới tính dựa vào chỉ tiêu hình thái ở cá đối đuôi bằng ellochelon vaigiensis (quoy & gaimard, 1825)

 

1HVCH ngành Sinh thái học K27, Khoa học tự nhiên, ĐHCT

2Bộ môn Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30.      

Phan Hoàng Linh1,

Huỳnh Thái Lộc2

 

Đoàn thanh niên trong công tác hỗ trợ trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh phổ thông vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31.      

Huỳnh Thái Lộc1

TS.Võ Văn Luyến2

 

Thiết kế ma trận đề kiểm tra đánh giá định kì ở tiểu học.

1/. Bộ môn Giáo dục Tiểu học – Khoa Sư phạm

2/. Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32.      

Diệp Long1

Nguyễn Văn Kiệt2

 

Hệ thống quản lý từ xa và đảm bảo an toàn cho các thiết bị tại phòng thí nghiệm thông qua smartphone.

 

1/.Khoa Điện – Điện tử - Viễn Thông, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

2/. Khoa Công nghệ Sinh Hóa – Thực phẩm, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33.      

Lê Kim Long

Xây dựng bản đồ suất liều phóng xạ ở một số khu vực thuộc Thành Phố Cần Thơ.

SP.Vật lý Khóa 44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

34.      

Trần Văn Minh

Từ mô hình Trường THPT chất lượng cao theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nghĩ thêm về tính tất yếu của xã hội hóa trong  giáo dục phổ thông ở vùng ĐBSCL.

Trường THPT Thực hành Sư phạm (ĐHCT).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35.      

Khưu Quang Minh

Những biện pháp để cải thiện chất lượng dạy học ở Trường trung học phổ thông.

Trường THPT Bình Thủy (TPCT)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36.      

Lương Nguyễn Kim Ngọc

Công nghệ 3d và giáo dục di sản văn hoá vì sự phát triển bền vững: trường hợp nhà cổ huỳnh thủy lê ở Việt Nam.

SP.Toán học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37.      

Nguyễn Trần Khôi Nguyên

Sử dụng ứng dụng di động VidAnalysis trong dạy học điều tra từ các chuyển động thực tế .

SP.Vật lý K44

 

38.      

Nguyễn Thị Nguyên

Vai trò của hệ thống kênh đào đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long nửa đầu thế kỷ XIX.

SP.Lịch sử K44

 

39.      

Bùi Điền Nguyên

Hình tượng đôi đũa trong ca dao, tục ngữ Việt Nam.

Sư phạm Ngữ văn K45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

40.      

Nguyễn Chí Nguyện1

Lê Hoàng Toàn2

 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học ngữ văn nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 11

 

Học viên cao học K27, ngành Lý luận và PPDH Bộ môn Văn và tiếng Việt, Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT.

1/.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2/.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41.      

Trần Hoài Ngọc Nhân1,

Trương Thị Thúy Vân2, Nguyễn Thanh Toàn3

 

Bài viết này trình bày phương pháp thiết lập ma trận nhận các giá trị riêng cho trước; từ đó, trình bày phương pháp thiết lập ma trận đối xứng (chéo hóa trực giao được) có các hệ số nguyên và có các giá trị riêng là số nguyên.

Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long,

tranhoaingocnhan@gmail.com

42.      

Võ Thị Cẩm Nhi

Quy trình vận dụng mô hình 5E trong giảng dạy Vật lý theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

SP.Vật lý K44

 

43.      

Nguyễn Thị Tâm Như

Vấn đề ruộng đất trong cải cách của Khúc Hạo ở thế kỉ X.

 

SP Lịch sử K46

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44.      

Phạm Thúy Oanh

Tác động của tình hình sở hữu ruộng đất dưới triều nguyễn đối với nông nghiệp đồng bằng sông cửu long nửa đầu thế kỷ XIX.

SP.Lịch sử K44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45.      

Phạm Hoàng Phúc

 

Sử dụng mô hình blended learning để nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên qua học phần Tiếng Việt Thực Hành.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46.      

Bùi Thị Tuyết Phương

Có một tình yêu sẽ sàng mà nấn níu lòng người
trong thơ Trịnh Bửu Hoài.

Ngành Văn học Việt Nam K27, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

47.      

Võ Thị Thanh Phương

Đánh giá của các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học từ K40-K44, Trường Đại Học Cần Thơ.

Bộ môn Sư phạm Sinh hoc, Khoa Sư phạm.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48.      

Đặng Minh Quân

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc chữa trị các bệnh về gan ở vùng Bảy Núi Tỉnh An Giang.

Bộ môn SP Sinh học - Trường Đại học Cần Thơ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49.      

Đặng Minh Quân (2)

Đa dạng thành phần loài cỏ dại thuộc lớp ngọc lan (magnoliopsida) trong hệ sinh thái đồng ruộng ở Tỉnh An Giang.

Bộ môn SP Sinh học - Trường Đại học Cần Thơ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50.      

Châu Thị Đỗ Quyên

 

Hình thành và phát triển trí thông minh cảm xúc (eq) cho người học ở trường phổ thông qua bộ môn Ngữ văn.

Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51.      

Phan Ngọc Quỳnh1,

Phạm Thanh Thúy2

Bi phẫn – cảm hứng chủ đạo trong thơ Cao Bá Quát.

SP.Ngữ văn K46

1/.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2/.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52.      

Hồ Thị Xuân Quỳnh

Chủ động và sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn thích ứng với sự phát triển của vùng và của đất nước.

Bộ môn Sư phạm Ngữ văn, Khoa Sư phạm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53.      

Nguyễn Thành Sang

Tạo ra chủ đề giáo dục STEM từ nền tảng sách giáo khoa hiện hành.

SP.Vật lý K44

 

54.      

Bùi Hoàng Tân

Sự tác động của yếu tố khoa học kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long dưới chính quyền việt nam cộng hoà (1970-1975).

Bộ môn SP.Lịch sử - Khoa Sư phạm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

55.      

Trịnh Chí Thâm

Thực trạng việc vận dụng dạy học thông minh cho sinh viên  ngành Sư phạm Địa lí tại Trường Đại học Cần Thơ trong bối cảnh đại dịch Covid 19.

Bộ môn SP Địa lý - Trường Đại học Cần Thơ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56.      

Hàng Duy Thanh

Vận dụng thang đo nhận thức Bloom trong dạy học môn Toán.

Trường Đại học Kiên Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

57.      

Dương Bích Thảo1,

Phạm Minh Khánh2,

Lê Thị Yến Nhi3,

Trần Thiên Kim4

 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề theo định hướng giáo dục stem thông qua chủ đề lập trình Python với Robot VEX IQ.

Bộ môn SP.Vật lý – Kho Sư phạm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58.      

Đinh Thị Quỳnh Thi1,

Dương Bích Thảo2

Giải pháp sử dụng Smartphone giúp học sinh học trực tuyến thí nghiệm Vật lý lớp 10.

 

SP.Vật Lý Khóa 44

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

59.      

Trần Minh Thuận

Phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bằng sông cửu long qua chương trình giáo dục phổ thông  môn lịch sử năm 2018.

Bộ môn SP Lịch sử - Trường Đại học Cần Thơ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60.      

Nguyễn Thị Thu Thủy1,

Nguyễn Phúc Đảm2,

Thái Thị Tuyết Nhung3,

Võ Thị Bich Huyền4

Công tác triển khai hoạt động dạy và học môn hóa học cấp trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực - thực trạng và giải pháp.

Bộ môn SP.Hóa học – Khoa Sư phạm (ĐHCT)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61.      

Nguyễn Thị Kiều Tiên1, Diệp Anh Tuấn2, Đinh Minh Quang3

Thuận lợi và khó khăn trong việc học trực tuyến của học sinh ở một số trường THPT tại Cần Thơ và Cà Mau

1Trường THPT An Khánh, Cần Thơ

2Trường THPT Cái Nước, Cà Mau

3Bộ môn Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

62.      

Nguyễn Đức Toàn

 

Sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học lịch sử việt nam ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cần Thơ.

Bộ môn SP Lịch sử, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63.      

Nguyễn Hữu Đức Tôn1, Đinh Minh Quang2

 

Chỉ số đo, đếm hình thái cơ thể và đặc điểm ống tiêu hóa của cá bóng cát tối glossogobius giuris (hamilton, 1822)

Bộ môn Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64.      

Dương Hữu Tòng

 

Bộ môn GD Tiểu học, Khoa Sư phạm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65.      

Trần Thị Châu Trân

 

hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới và đề xuất một số giải pháp.

Trường Phổ thông THSP, Đại học An Giang, ĐHQG-HCM

25, Võ Thị Sáu, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

66.      

Nguyễn Hải Yến1,

Trần Nguyên Hương Thảo2

 

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học trong dạy học Ngữ văn THPT trong bối cảnh dạy học trực tuyến.

Bộ môn SP.Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

67.      

Bùi Phương Uyên1,

Quan Thanh Hải2

vận dụng học tập trải nghiệm vào dạy học cấp số cộng, cấp số nhân - đại số và giải tích 11.

 

Bộ môn GD Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.