STT Học và tên Lớp
1 Lê Thảo Nghi SP Ngữ Văn 01, khóa 40, trường ĐH Cần Thơ
2 Phạm Trần Hồng Vân Sư phạm Ngữ văn 01 K40, trường Đại học Cần Thơ
3 Ung Thị Mỹ Hạnh Giáo dục Tiểu học 01 K40, Trường Đại học Cần Thơ
4 Hứa Thị Thanh Hằng 14X3A1 khóa 40 trường ĐHCT
5 Nguyễn Chí Nguyễn Sư phạm Địa lí (SP1516A1), khóa 41, trường Đại học Cần Thơ.
6 Trần Thủ Lễ Sư phạm Toán học 02 Khóa 40, ĐHCT
7 Trương Phước Nhân  Sp Toán Học 01 , K40, trường Đại học Cần Thơ
8 Trần Thị Thu Thảo Sư phạm Toán học 02, K40, Trường Đại học Cần Thơ
9 Cao Thị Phương Dung Lớp SP Ngữ Văn (1417A1). Khóa 40. Trường Đại học Cần Thơ
10 Tô Minh Sang Sp.Địa lí K41, ĐHCT
11 Dương Thị Mỹ Quyên Sư phạm Ngữ văn 02 K40 trường ĐHCT
12 Đỗ Thị Lê Phương Anh 1417A1, K40, Đại học Cần Thơ
13 Nguyễn Tuấn Anh Sư phạm Ngữ văn 02, khóa 40, trường Đại học Cần Thơ 
14 Đặng Thị Huỳnh Như SP. Ngữ văn 02, K40,  DHCT
15 Lê Tiểu Bảo SP1516A1, Khóa 41, Đại học Cần Thơ
16 Lâm Thị Mai Trân Sp Ngữ văn, k40, trường ĐHCT
17 Nguyễn Thị Thuý An Sư phạm Ngữ văn 01 K40, trường Đại học Cần Thơ
18 Trần Thị Huyền Trân Sư phạm Ngữ văn, khóa 40, trường ĐHCT
19 Trương Thị Ngọc Phượng Sư phạm Ngữ văn  01 1417A1, 40, Đại học Cần Thơ
20 Thạch Gia Bảo SP. Ngữ Văn 02, Khóa 40, trường Đại học Cần Thơ
21 Lâm Như Phượng SP Ngữ văn, K40, ĐHCT
22 Trần Thị Huyền Khang Sư phạm Ngữ văn 01, K40, trường ĐH Cần Thơ 
23 Nguyễn Trần Tấn Đức,        Đào Xuân Hòa,                  Võ Tuấn Kiệt,                        Nguyễn Minh Phụng Sư phạm Vật lý K42, Khóa 42, Đại học Cần Thơ.
24 Võ Hoài Thịnh Giáo dục Tiểu học, khóa 40, Trường Đại học Cần Thơ
25 Lê Thị Kim Chi Sư phạm Ngữ văn 01-k40
26 Diệp Thị Bích Quyền Sư phạm Vật lý 02, Khóa 40, Trường Đại học Cần Thơ
27 Lâm Thị Tường Vi Sư phạm Vật Lý 01 - SP1402A1, khóa 40, Trường Đại học Cần Thơ
28 Phan Thị Tuyết Hằng  SP Vật Lý - Tin Học Khóa 40 ĐH Cần Thơ
29 Võ Ngọc Bảo Ngân Sư Phạm Vật Lý - Tin Học K40 - Đại học Cần Thơ
30 Hoàng Thu Hà Giáo dục Tiểu học 02 K40, trường Đại học Cần Thơ
31 Bùi Yến Nhi Giáo dục Tiểu học 02, Khóa 40, Trường Đại học Cần Thơ
32 Phan Đặng Thảo Nguyên Sư phạm Vật lý 01, Khóa 40, Trường Đại học Cần Thơ
33 Nguyễn Thị Mỹ Lan Sư phạm Vật lý 01, Khóa 40, Trường Đại Học Cần Thơ
34 Trần Thị Bích Quyên Sư phạm Ngữ văn 01 K40, Trường Đại học Cần Thơ
35 Nguyễn Minh Khiêm Sư phạm Địa Lí, Khóa 41, Trường Đại học Cần Thơ
36 Trần Tôn Bảo  Sư phạm lịch sử, khóa 41, Đại Học Cần Thơ
37 Nguyễn Ngọc Hoài Sư phạm Sinh học 01 K40 - ĐHCT
38 Nguyễn Thị Thùy Nhiên Sư phạm Sinh học 01, khóa 40, trường Đại học Cần Thơ
39 Nguyễn Thị Thanh Diệu Sư phạm Sinh học 01, khóa 40
40 Phạm Đông Hải Sư phạm Sinh học 01, khóa 40, trường Đại học Cần thơ
41 Võ Niềm Tin Sư phạm Vật lý 01, khóa 40, trường Đại học Cần Thơ
42 Trần Văn Thiện Sư phạm Vật lý 01 - khóa 40 - trường Đại học Cần Thơ
43 Trịnh Hồ Sơn Trường Sp toán học 02 k40, trường ĐHCT
44 Nguyễn Thị Út Vẹn Sư phạm vật lý - tin học khóa 40 trường Đại Học Cần Thơ
45 Nguyễn Võ Anh Duy Sư phạm Vật lý, Khóa 40, Đại học Cần Thơ
46 Diệp Thị Bích Quyền Sư phạm Vật lý 02, khóa 40, trường Đại học Cần Thơ
47 Tăng Quang Sang SP. Ngữ văn 02 K40, trường Đại học Cần Thơ

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.