HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

(Lần 2)

Ngày 18 tháng 12 năm 2022

 

Ban tổ chức

1. TS.Huỳnh Anh Huy Trưởng Khoa Sư phạm Trưởng ban
2. PGs.TS Trịnh Quốc Lập Trưởng Khoa Ngoại Ngữ P.Trưởng ban
3. PGs.TS Võ Văn Tài P.Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên P.Trưởng ban
4. TS.Nguyễn Văn Hòa Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất P.Trưởng ban
5. TS.Lê Ngọc Triết Trưởng Khoa Khoa học Chính trị P.Trưởng ban
6. PGs.TS Trần Văn Minh P.Trưởng Khoa Sư phạm P.Trưởng ban
7. GS.TS Lâm Quốc Anh P.Trưởng Khoa Sư phạm P.Trưởng ban
8. TS.Lê Văn Nhương P.Trưởng Khoa Sư phạm P.Trưởng ban
9. TS.Trần Thanh Điện Trưởng ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, P.Trưởng ban

10. Ths.Nguyễn Thị Tuyết Trinh Giám đốc Trung tâm Học liệu P.Trưởng ban
11. Bà Hoàng Thị Minh Oanh Chánh Văn phòng Khoa Sư phạm Thành viên
12. Ông Trần Hữu Tài P.Chánh văn phòng Khoa Sư phạm Thành viên
13.Bà Võ Thị Bích Huyền Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm Thành viên
14.Bà Nguyễn Thị Phú Văn phòng Khoa Sư phạm Thành viên
15. Bà Trần Thị Mừng Văn phòng Khoa Sư phạm Thành viên
16. Ông Trần Ngọc Đạt Văn phòng Khoa Sư phạm Thành viên

Ban chuyên môn

1. TS. Đặng Minh Quân Trưởng bộ môn SP.Sinh học Trưởng ban
2. PGs.TS.Nguyễn Trung Kiên Trưởng bộ môn SP.Toán học P.Trưởng ban
3. PGs.TS. Nguyễn Văn Nở (Nguyên) Trưởng Khoa SP Thành viên
4. TS.Đỗ Thị Phương Thảo Trưởng bộ môn SP.Vật lý Thành viên
5. TS.Nguyễn Phúc Đảm Trưởng bộ môn SP.Hóa học Thành viên
6. TS.Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng bộ môn SP.Ngữ văn Thành viên
7. TS.Trần Minh Thuận Trưởng bộ môn SP.Ngữ văn Thành viên
8. NCS.Lê Văn Hiệu P.Trưởng bộ môn SP.Địa lý Thành viên
9. PGs.TS.Trần Lương Trưởng bộ môn Tâm lý GD Thành viên
10. TS.Trịnh Thị Hương Trưởng bộ môn GD Tiểu học-MN Thành viên

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.