Cơ quan chủ trì

Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ

Ban tổ chức

PGs.TS. Nguyễn Văn Nở

PGs.TS. Lâm Quốc Anh

PGs.TS. Trần Văn Minh

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

TS. Huỳnh Anh Huy

Ban chương trình

Bà Hoàng Thị Minh Oanh

Ô. Trần Hữu Tài

Bà Nguyễn Thị Phú

Ô. Trần Ngọc Đạt 

Ban chuyên môn

TS. Nguyễn Trung Kiên

PGs.TS. Vũ Thanh Trà

TS. Nguyễn Phúc Đảm

TS. Đặng Minh Quân

TS. Trần Thị Nâu

ThS. Trần Minh Thuận

ThS. Lê Văn Nhương

TS. Trần Lương

ThS. Trịnh Thị Hương

Ban biên tập

TS. Đinh Minh Quang

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.