HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Trong bối cảnh đổi mới của nền giáo dục tương thích với cuộc Cách mạng Khoa học và Công nghệ  lần thứ tư, hướng đến việc gắn kết và đáp ứng của giáo dục đối với nhu cầu của sự phát triển và hội nhập của đất nước. Với mong muốn có những đóng góp thiết thực của ngành giáo dục trong cho công cuộc xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội trong Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, và nâng cao tính đáp ứng của đào tạo đối với nhu cầu xã hội, Khoa Sư phạm phối hợp với các đơn vị có đào tạo giáo viên của Trường Đại học Cần Thơ, tổ chức Hội thảo khoa học:

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Hội thảo là diễn đàn để công bố những kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên,… thuộc các cơ sở giáo dục các cấp, các cơ sở nghiên cứu khoa học; thảo luận về những xu hướng mới trong nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm trong việc nâng cao khả năng thích ứng với sự đổi mới trong giáo dục, và thích ứng với những bối cảnh xã hội bất thường, như đại dịch Covid 19.

Trường Đại học Cần Thơ trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ sở giáo dục các cấp, các cơ sở nghiên cứu khoa học gửi bài và tham dự Hội thảo.

Kính đề nghị Quý Cơ quan thông báo rộng rãi và tạo điều kiện để các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên gửi bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng.

BTC

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.