DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU CỦA SINH VIÊN 

 

Thứ tự Tên biểu mẫu
Mẫu 1 Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn M
Mẫu 2 Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (điểm bảo lưu)
Mẫu 3 Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần)
Mẫu 4 Đơn xin thay thế học phần (Khi học phần không tồn tại trong CTĐT mới)
Mẫu 5 Đơn xin xét học phần tương đương (xét tốt nghiệp)
Mẫu 6 Đơn xin học lại mẫu 1a (tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn)
Mẫu 7 Đơn xin học lại mẫu 1b (tạm nghỉ với lý do trị bệnh)
Mẫu 8 Đơn xin học lại mẫu 1c (học lại vì bị đình chỉ học tập có thời hạn)
Mẫu 9 Đơn xin tạm nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn hay lý do khác
Mẫu 10 Đơn xin tạm nghỉ với lý do điều trị bệnh
Mẫu 11 Đơn xin thôi học (thi tuyển sinh)
Mẫu 12 Đơn xin thôi học (lý do khác)
Mẫu 13 Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ 
Mẫu 14 Đơn xin ở kí túc xá
Mẫu 15 Đơn xin mở thêm nhóm môn học
Mẫu 16 Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình
Mẫu 17 Đơn xin học dưới 8 tín chỉ/học kì
Mẫu 18 Đơn xin học tập ngắn hạn ở nước ngoài
Mẫu 19 Đơn xin mượn phòng
Mẫu 20 Kế hoạch học tập toàn khóa
Mẫu 21 Tóm tắt báo cáo tham luận NCKH sinh viên
Mẫu 22 Đơn xin phúc khảo
Mẫu 23 Đơn xin xác nhận là sinh viên

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.