Danh sách lớp hiện tại

TT Lớp Sĩ số Cố vấn học tập Ban cán sự Ban chấp hành
SP Vật lý K43  36 Đặng Minh Triết 1. LT: Bùi Hồng Vân

2. PHT: Lê Đăng Khoa

3. PPT: Lê Văn Triệu

4. PĐS: Nguyễn Ngọc Hiếu
1. BT: Nguyễn Việt Anh

2. PBT: Ngô Thị Phương Anh

3. UV: Lê Hồng Phúc
2 SP Vật lý K42 42 Nguyễn Trường Long

1. LT: Trần Quỳnh Trang

2. PHT: Ngô Thị Mộng Tuyền

3. PPT: Nguyễn Minh Phụng

4. PĐS: Lê Ngọc Anh Thư

1. BT: Nguyễn Trần Tấn Đức

2. PBT: Trần Thị Phương Lan

3. UV: Trần Thị Kim Tuyến

SP Vật lý 02 - K41  51 Dương Quốc Chánh Tín 1. LT: Nguyễn Cao Sang

2. PHT: Trần Tấn Chức

3. PPT: Trang Tú Mỹ

4. PĐS: Võ Duy Khánh

1. BT: Nguyễn Thị Bảo Trang

2. PBT: Nguyễn Hoàng Tỷ

3. UV: Nguyễn Lê Anh Thư
SP Vật lý 01 - K41  48 Đặng Thị Bắc Lý  1. LT: Lê Hoàng Phúc

2. PHT: Nguyễn Hoàng Duy Khang

3. PPT: Nguyễn Hoàng Duy

4. PĐS: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
 1. BT: Phạm Văn Tính

2. PBT: Nguyễn Thị Anh Thư

3. UV: Nguyễn Ngọc Bảo Vi
SP Vật lý 01 - K40  49  Phan Thị Kim Loan 1. LT: Lâm Gia Bảo

2. PHT: Phan Đặng Thảo Nguyên

3. PPT: Lý Quang Phước

4. PĐS: Hồ Thị Xiễm
1. BT: Từ Lâm Bảo Ngọc

2. PBT: Huỳnh Thanh Tần

3. UV: Nguyễn Thị Mỹ Lan
6 SP Vật lý 02 - K40    Nguyễn Hữu Khanh 1. LT: Châu Trung Tính

2. PHT: Nguyễn Phạm Hồng Hạnh

3. PPT: Mai Nhựt Hoang

4. PĐS: Nguyễn Võ Anh Duy
1. BT: Nguyễn Thái Lộc

2. PBT: Hoàng Huỳnh Thanh Thủy

3. UV: Mai Nhựt Hoang
7 SP Vật lý - Tin học - K40 42 Vũ Thanh Trà

1. LT: Nguyễn Văn Hậu

2. PHT: Đặng Cẩm Linh

3. PPT: Trương Trọng Nhân

4. PĐS: Cao Thị Kiều Trang

1. BT: Đặng Phúc Nguyên Cường

2. PBT: Trần Hoàng Phúc

3. UV: Nguyễn Ngọc Tiên

 

Hình ảnh Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp

- Ban cán sự và Ban chấp hành lớp SP. Vật lý K43

Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Lớp phó phong trào

Bùi Hồng Vân
SĐT: 01664052784


Lê Đăng Khoa
SĐT: 0949967761

Nguyễn Ngọc Hiếu
SĐT: 01666146300

Lê Văn Triệu
SĐT: 01204826187

Bí thư Phó bí thư Ủy viên

Nguyễn Việt Anh
SĐT: 01867144227


Ngô Thị Phương Anh
SĐT: 01644230488

Lê Hồng Phúc
SĐT: 0901302351

- Ban cán sự và Ban chấp hành lớp SP. Vật lý K42

Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Lớp phó phong trào

Trần Quỳnh Trang
SĐT: 0124.7925.723


Ngô Thị Mộng Tuyền
SĐT: 0167.4481.154

Lê Ngọc Anh Thư
SĐT: 0163.7273.648

Nguyễn Minh Phụng
SĐT: 0120.4674.591

Bí thư Phó bí thư Ủy viên

Nguyễn Trần Tấn Đức
SĐT: 097.2345.898


Trần Thị Phương Lan
SĐT: 0966.511.184

Trần Thị Kim Tuyến
SĐT: 0986.055.514

- Ban cán sự và Ban chấp hành lớp SP. Vật lý 02 K41

Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Lớp phó phong trào

Nguyễn Cao Sang
SĐT: x


Trần Tấn Chức
SĐT: x

Võ Duy Khánh
SĐT: x

Trang Tú Mỹ
SĐT: x

Bí thư Phó bí thư Ủy viên

Nguyễn Thị Bảo Trang
SĐT: x


Nguyễn Hoàng Tỷ
SĐT: x

Nguyễn Lê Anh Thư
SĐT: x

- Ban cán sự và Ban chấp hành lớp SP. Vật lý 01 K41

Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Lớp phó phong trào

Lê Hoàng Phúc
SĐT: 01667248747


Nguyễn Hoàng Duy Khang
SĐT: 0932950817

Nguyễn Thị Thúy Hạnh
SĐT: 01286870709

Nguyễn Hoàng Duy
SĐT: 0913432285

Bí thư Phó bí thư Ủy viên

Phạm Văn Tính
SĐT: 0967103615


Nguyễn Thị Anh Thư
SĐT: 01666256543

Nguyễn Ngọc Bảo Vi
SĐT: 01645214529

- Ban cán sự và Ban chấp hành lớp SP. Vật lý 01 K40

Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Lớp phó phong trào

Lâm Gia Bảo
SĐT: 01276592935


Phan Đặng Thảo Nguyên
SĐT: 01297333456

Hồ Thị Xiễm
SĐT: 01297805078

Lý Quang Phước
SĐT: 01698388625

Bí thư Phó bí thư Ủy viên

Từ Lâm Bảo Ngọc
SĐT: 0945028784


Huỳnh Thanh Tần
SĐT: 0907031952

Nguyễn Thị Mỹ Lan
SĐT: 01654921443

- Ban cán sự và Ban chấp hành lớp SP. Vật lý 02 K40

Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Lớp phó phong trào

Châu Trung Tính
SĐT: 0946727914


Nguyễn Phạm Hồng Hạnh
SĐT: 0984555659

Nguyễn Võ Anh Duy
SĐT: 0907351107

Mai Nhựt Hoang
SĐT: 0907184851

Bí thư Phó bí thư Ủy viên

Nguyễn Thái Lộc
SĐT: 0965091380


Hoàng Huỳnh Thanh Thủy
SĐT: 01644432755

Mai Nhựt Hoang
SĐT: 0907184851

- Ban cán sự và Ban chấp hành lớp SP. Vật lý - Tin học K40

Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Lớp phó phong trào

Nguyễn Văn Hậu
SĐT: 01627557318


Đặng Cẩm Linh
SĐT: 01698640440

Trương Trọng Nhân
SĐT: 01653588948

Cao Thị Kiều Trang
SĐT:  01222660694

Bí thư Phó bí thư Ủy viên

Đặng Phúc Nguyên Cường
SĐT: x


Trần Hoàng Phúc
SĐT: x

Nguyễn Ngọc Tiên
SĐT: x

Hình ảnh Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp cựu sinh viên

- Ban cán sự và Ban chấp hành lớp SP. Vật lý 02 K39

Lớp trưởng Lớp phó học tập Lớp phó đời sống Lớp phó phong trào

Trương Thị Anh Thư
SĐT: 0939339319


Ngô Kiều My
SĐT: 01237411172

Nguyễn Thị Thanh Duyên
SĐT: 01263803048

Nguyễn Hoàng Nam
SĐT: 01647459154

Bí thư Phó bí thư Ủy viên

Hồng Ngọc Yến Ni
SĐT: 01692660605


Đỗ Nhật Quy
SĐT: 01663393660

Nguyễn Văn Tài
SĐT: 0964107158

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.