Song song với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên - cán bộ trẻ ở bộ môn, câu lạc bộ Vật lý được hình thành là sân chơi cho sinh viên nhằm mở rộng tầm nhận thức, hiểu biết về vật lý, về khoa học kĩ thuật, và trao dồi anh văn chuyên ngành. Đây là môi trường tốt để các cá nhân yêu thích vật lí có môi trường phát huy khả năng của mình và đóng góp sản phẩm khoa học kĩ thuật cho các kì thi khoa học kĩ thuật.

Hoạt động của câu lạc bộ Vật lý thuộc Bộ môn Sư phạm Vật lý được chia thành các nội dung sau:

1. Hội thi chế tạo đồ dùng dạy học;

2. Olympic sinh viên vật lý toàn quốc;

3. Quan sát thiên văn;

4. Sinh hoạt chuyên đề Vật lý (song ngữ Anh - Việt)

5. Hôi thao truyền thống của Bộ môn và Khoa Sư phạm

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.