Ban chủ nhiệm

 1. Trưởng bộ môn: TS. Đỗ Thị Phương Thảo
 2. Phó trưởng bộ môn: TS. Dương Quốc Chánh Tín
 3. Phó trưởng bộ môn: TS. Trần Thanh Hải

 Chi ủy

 1. Bí thư: TS. Dương Quốc Chánh Tín
 2. Phó bí thư: PGs. TS. Vũ Thanh Trà

Nhóm trưởng chuyên ngành

 1. Nhóm Vật lý kĩ thuật: TS. Trần Thanh Hải
 2. Nhóm Vật lý lí thuyết: PGs. TS. Vũ Thanh Trà
 3. Nhóm PPGD vật lý: TS. Đỗ Thị Phương Thảo

Cán bộ QL phòng TH/TN:

 1. Phòng TH Vật lý đại cương: TS. Đặng Minh Triết
 2. Phòng TH PPGDVL: TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tổ công đoàn

 1. Tổ trưởng: TS. Phan Thị Kim Loan
 2. Tổ phó: TS. Trịnh Thị Ngọc Gia

 Các nhóm Vật lý chuyên môn

        Nhóm Vật lý kỹ thuật:

 1. TS. Trần Thanh Hải (nhóm trưởng)
 2. TS. Phan Thị Kim Loan
 3. TS. Dương Quốc Chánh Tín
 4. TS. Đặng Minh Triết
 5. NCS. Phạm Phú Cường

        Nhóm Vật lý lý thuyết:

 1. PGs. TS. Vũ Thanh Trà (nhóm trưởng)
 2. TS. Huỳnh Anh Huy
 3. TS. Trịnh Thị Ngọc Gia
 4. TS. Lâm Tú Ngọc
 5. TS. Nguyễn Trường Long

         Nhóm Phương pháp giảng dạy Vật lý:

 1. TS. Đỗ Thị Phương Thảo (nhóm trưởng)
 2. TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng
 3. TS. Trần Thị Kiểm Thu
 4. Trương Hữu Thành

 

Danh sách cựu giảng viên

TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ CHỨC VỤ CAO NHẤT GHI CHÚ
26 Đặng Thị Bắc Lý Thạc sĩ, GVC Trưởng Bộ môn về hưu 2022
25 Trần Minh Quý Thạc sĩ, GVC Tổ trưởng chuyên ngành về hưu 2012
24 Nguyễn Thị Bưởi Cử nhân, GV   về hưu
23 Nguyễn Xuân Tư Cử nhân, GV   về hưu 2009
22 Lê Phước Lộc Phó GS. GVCC Trưởng khoa Sư phạm về hưu
21 Nguyễn Thị Thu Thủy Tiến sĩ, GVC Trưởng Bộ môn chuyển sang ĐH KT-CN Cần Thơ
20 Võ Hữu Nghĩa Cao học, GVC Phó bộ môn về hưu
19 Dương Quang Minh Tiến sĩ, GV Phó bộ môn chuyển công tác khác
18 Phạm Văn Bé Cử nhân, GV Tổ trưởng công đoàn chuyển sang Khoa KHXH-NV
17 Nguyễn Hoàng Quân Thạc sĩ, GV   chuyển công tác khác
16 Đinh Tuấn Duy Cử nhân, NV   chuyển công tác khác
15 Phạm Nguyễn Toại Thạc sĩ, GV   chuyển sang Khoa Dự bị dân tộc
14 Bùi Đức Thắng Cao học, GVC   về hưu
13 Nguyễn Thị Hương Nhân viên   về hưu
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thạc sĩ, GV   chuyển sang TT Đảm bảo chất lượng
11 Nguyễn Quyên Cử nhân, GV   về hưu
10 Bùi Quốc Bảo Cử nhân, GVC Tổ trưởng, trưởng phòng TNVLPT về hưu 2015
9 Trần Quốc Tuấn Thạc sĩ, GVC Trưởng Bộ môn về hưu 2015
8 Hồ Hữu Hậu Thạc sĩ, GVC Tổ trưởng tổ công đoàn về hưu 2015
7 Vương Tấn Sĩ Cử nhân, GVC Trưởng phòng TN Điện về hưu 2015
6 Phạm Văn Tuấn Thạc sĩ, GVC Tổ trưởng chuyên ngành về hưu 2015
5 Nguyễn Bá Thành Thạc sĩ, GV   chuyển công tác khác
4 Cao Thị Ý Nhi Cử nhân, GV   chuyển công tác khác
3 Huỳnh Thị Minh Loan Thạc sĩ, Thư kí   chuyển sang Khoa Luật
2 Hoàng Xuân Dinh Thạc sĩ, GVC Bí thư chi bộ, Phó trưởng bộ môn về hưu 2016
1 Lê Văn Nhạn Thạc sĩ, GVC Tổ trưởng, Trưởng phòng TN Cơ nhiệt về hưu 2016

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.