BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN KHOA SƯ PHẠM

Nhiệm kỳ 2019 – 2022

Phan Hoàng Linh

Bí Thư

 • Chỉ đạo chung các mặt công tác của đoàn Khoa Sư phạm.
 • Chủ trì công việc của BCH, BTV, đề ra kế hoạch năm học.
 • Đề xuất những vấn đề chung để BTV, BCH xem xét và quyết định.
 • Trực tiếp chỉ đạo điều hành bộ máy và công tác tổ chức cán bộ Đoàn.
 • Chịu trách nhiệm chính về mối quan hệ đối với cấp ủy, Đoàn cấp trên và các phòng, ban chức năng của Khoa,Trường.

Võ Thị Bích Huyền

P. Bí thư

 • Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa và lĩnh vực được phân công.
 • Phụ trách công tác tổ chức đoàn, phụ trách thanh toán các kinh phí đoàn.
 • Phụ trách phong trào Văn nghệ của đoàn Khoa, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tham gia các phong trào lĩnh vực mình phụ trách.

Hồ Vũ Khoa

P. Bí thư

 • Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa và lĩnh vực được phân công.
 • Phụ trách Tiểu ban Nhân Sự
 • Phụ trách Tiểu ban Phong trào
 • Có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả các công việc do Bí thư và BTV phân công. Thay mặt Bí thư giải quyết các công việc được ủy nhiệm khi Bí thư đi vắng.

 

Trần Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ

 •  Thủ quỹ phụ trách thu - chi đoàn phí.
 • Trưởng ban Phát triển Đoàn - Đảng phụ trách chung Đoàn tịch - Đoàn vụ.
 • Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa và lĩnh vực được phân công.

 

 

 

Khưu Kim Dung

Ủy viên Ban Thường vụ

 • Phụ trách Khen thưởng - Kỷ luật Đoàn khoa Sư phạm.
 • Phụ trách Đội Cờ đỏ Đoàn khoa Sư phạm.
 • Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa và lĩnh vực được phân công.

Huỳnh Thái Lộc

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phụ trách công tác NCKH, học thuật của Đoàn Khoa.
 • Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa và lĩnh vực được phân công.

Hồ Thị Mộng Tuyền

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phụ trách Văn nghệ - Thể thao
 • Công trình thanh niên

Trần Văn Duy

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phụ trách Nhân sự
 • Hỗ trợ Công trình thanh niên

Phan Thị Hiểu

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Hỗ trợ Lợi ích cộng đồng và đoàn tịch

Bùi Thị Quỳnh Nga

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phụ trách Điểm rèn luyện

Võ Thị Phi Yến

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phong trào Đoàn Khoa
 • Lợi ích cộng đồng

Lê Minh Lợi

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phụ trách Ban Công trình thanh niên
 • Phụ trách mảng phong trào Chi đoàn

Mai Vũ Diệu Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phụ trách mảng Đoàn tịch và Sinh hoạt lệ Đoàn Khoa Sư phạm

Nguyễn Thị Trúc Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phụ trách mảng Phong trào chi đoàn
 • Phụ trách mảng Lợi ích cộng đồng

Nguyễn Quyền Trân

Ủy viên Ban Chấp hành

 • Phụ trách mảng Phân loại đoàn viên, chi đoàn, văn thư - lưu trữ.

Đoàn Khoa Sư phạm

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.