1. Hệ thống E-learning:

  • Hệ thống Elearning trên nền phần mềm Moodle của Trường tại địa chỉ https://elearning.ctu.edu.vn/login/index.php (cán bộ và sinh viên đăng nhâp bằng tài khoản máy tính).
  • Hệ thống Elearning trong bộ Gsuite (trường được Google hỗ trợ sử dụng miễn phí) của Google là Classroom tại địa chỉ https://classroom.google.com/  (cán bộ và sinh viên đăng nhâp bằng email của Trường
 

2. Hệ thống học trực tuyến qua video conferencing: 

  • Hệ thống học/họp trực tuyến trong bộ Gsuite của Google là Meet tại địa chỉ https://meet.google.com/ (cán bộ và sinh viên đăng nhâp bằng email của Trường), hệ thống này hỗ trợ lớp học lên đến 100 thành viên online cùng lúc.
  • Hệ thống học trực tuyến với Zoom

3. Một số công cụ quay phim màn hình cùng với thu âm qua micro đơn giản giúp tạo ra các bài giảng video đơn giản,

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.