LỊCH THỊ HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Học phần riêng

STT Mã HP Tên học phần Ngày thi Phòng thi Số phút Giờ
1 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 03/10/2022 208/C2 60 10:00
2 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 11/10/2022 105/C2 60 10:00
3 SP115 Hàm phức 17/10/2022 107/C2 60 07:00
4 SG011 Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&DT 17/10/2022 304/D1 120 14:20
5 SP115 Hàm phức 18/10/2022 101/C2 60 07:00
6 SG011 Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&DT 18/10/2022 203/D1 120 09:00
7 SP082 Giải tích số 20/10/2022 108/C2 60 07:00
8 SG171 Phương pháp dạy học hóa học 21/10/2022 PPGD Hóa 60 07:00
9 SP082 Giải tích số 21/10/2022 108/C2 60 07:00
10 SP056 Phương pháp dạy học tiếng Việt GDTH 1 22/10/2022 111/C2 90 07:30
11 SP056 Phương pháp dạy học tiếng Việt GDTH 1 22/10/2022 106/C2 90 07:30
12 SP056 Phương pháp dạy học tiếng Việt GDTH 1 22/10/2022 107/C2 90 07:30
13 SG327 Hệ thông tin Địa lý - GIS 22/10/2022 403/SP 90 08:00
14 SG111 Phương pháp dạy học Địa lý 24/10/2022 208/C2 90 07:00
15 SG297 Cú pháp học tiếng Việt 24/10/2022 111/C2 90 07:30
16 SP503 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 24/10/2022 206/D2 90 08:00
17 SP118 Anh văn chuyên ngành - GDTH 24/10/2022 204/C1 60 08:55
18 SG399 Dạy học tác phẩm văn học theo thể loại - Tiểu học 24/10/2022 105/C2 90 13:30
19 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 24/10/2022 208/C2 60 14:00
20 SP240 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Lịch sử 24/10/2022 210/C2 90 14:00
21 SG430 Phát triển chương trình giáo dục tiểu học 25/10/2022 108/C2 90 07:30
22 SP067 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 25/10/2022 111/C2 90 07:30
23 SP503 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 25/10/2022 105/C2 90 08:00
24 SG327 Hệ thông tin Địa lý - GIS 25/10/2022 403/SP 90 09:00
25 SP199 Toán sơ cấp - GDTH 25/10/2022 208/B1 90 09:50
26 SG426 Lý thuyết đồ thị và tổ hợp 25/10/2022 107/C2 90 13:00
27 SP477 Địa lý tự nhiên Việt Nam 25/10/2022 201/XH
202/XH
90 13:30
28 SG214 Văn học Việt Nam hiện đại 1 (1900 - 1930) 25/10/2022 207/C2 90 14:00
29 SG399 Dạy học tác phẩm văn học theo thể loại - Tiểu học 25/10/2022 111/C2 90 14:00
30 SG426 Lý thuyết đồ thị và tổ hợp 25/10/2022 107/C2 90 15:20
31 SG193 Phương pháp dạy học Sinh học 26/10/2022 PPGD Sinh 90 07:00
32 SG435 Hình học vi phân 26/10/2022 209/C2 60 07:00
33 SP102 Đại số tuyến tính 26/10/2022 105/C2 90 07:00
34 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 26/10/2022 306/C1 60 07:00
35 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 26/10/2022 111/C2 60 07:15
36 SP240 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Lịch sử 26/10/2022 208/C2 90 08:00
37 SP585 Xác suất thống kê - Toán 26/10/2022 108/C2 90 09:50
38 SG111 Phương pháp dạy học Địa lý 26/10/2022 208/C2 90 13:30
39 SG435 Hình học vi phân 26/10/2022 101/C2 60 13:30
40 SP304 Quy hoạch tuyến tính 26/10/2022 104/C2 60 13:30
41 SP304 Quy hoạch tuyến tính 27/10/2022 101/C2 60 07:00
42 SG297 Cú pháp học tiếng Việt 27/10/2022 111/C2 90 07:30
43 SP336 Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 27/10/2022 109/C2 60 08:00
44 SP118 Anh văn chuyên ngành - GDTH 27/10/2022 211/B1 60 08:55
45 SP199 Toán sơ cấp - GDTH 27/10/2022 207/C2 90 09:50
46 SP167 Sinh thái học 27/10/2022 101/Sinh 60 13:00
47 SP025 Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ 27/10/2022 208/C2 45 13:30
48 SP336 Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 27/10/2022 201/C2 60 14:30
49 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 28/10/2022 203/MT 60 07:15
50 SP497 Lịch sử thế giới cận đại 2 28/10/2022 208/C2 90 07:30
51 SP336 Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 28/10/2022 111/C2 60 08:00
52 SG389 Phương pháp dạy học lập trình 28/10/2022 108/C2 90 09:50
53 SP406 TT. Sinh hóa 28/10/2022 104C2 30 10:00
54 SP480 Địa lý kinh tế - xã hội Việt nam 28/10/2022 109/C2 120 13:00
55 SG219 Văn bản Hán Văn Việt Nam 28/10/2022 HTR/DB 90 13:30
56 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 28/10/2022 207/C2 45 13:30
57 SP585 Xác suất thống kê - Toán 28/10/2022 101/C2 90 13:30
58 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 28/10/2022 207/C1 60 14:00
59 SG171 Phương pháp dạy học hóa học 28/10/2022 107/C2 90 14:00
60 SG430 Phát triển chương trình giáo dục tiểu học 28/10/2022 208/C2 90 14:00
61 SP067 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 28/10/2022 111/C2 90 14:00
62 SP585 Xác suất thống kê - Toán 28/10/2022 101/C2 90 15:20
63 SG214 Văn học Việt Nam hiện đại 1 (1900 - 1930) 29/10/2022 107/C2 90 07:30
64 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 06/11/2022 206/C1 60 13:30
65 SP421 Thí nghiệm sinh học phổ thông 10/11/2022 PTH PPGD Sinh 60 14:0 - 15:0
66 SP429 Câu hỏi và bài tập Sinh phổ thông 13/11/2022 PTH PP 4 tiết 08:0 - 11:0
67 SG167 Tập giảng Vật lý 15/11/2022 PPGD Lý 15'/SV 13:00
68 SP366 Vật lý Nano và ứng dụng 17/11/2022 203/C2 60 07:30
69 SG132 PPGD thí nghiệm vật lý phổ thông 18/11/2022 PPGD Lý 90 07:00
70 SP079 Giáo dục học 21/11/2022 201/MT 90 09:00
71 SG120 Ứng dụng CNTT trong dạy học GDTH 21/11/2022 MT/KSP x 13:30
72 SG301 Lịch sử tư tưởng Phương Đông 21/11/2022 109/C2 60 13:30
73 XH012 Tiếng Việt thực hành 21/11/2022 202/XH 60 13:30
74 XH012 Tiếng Việt thực hành 21/11/2022 101/XH 60 15:30
75 SP168 Phân loại thực vật A 22/11/2022 109/C2 60 07:30
76 XH012 Tiếng Việt thực hành 22/11/2022 201/KH 60 07:30
77 SP113 Hình học giải tích 22/11/2022 103/C2 60 09:30
78 SP531 Tiến trình văn học 22/11/2022 207/C2 90 09:50
79 SG427 Một số cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam 22/11/2022 110/C2 60 10:00
80 SP169 Phân loại thực vật B 22/11/2022 107/C2 60 10:00
81 SG208 Ứng dụng CNTT trong dạy học Ngữ Văn 22/11/2022 405/SP 60 13:30
82 SG234 Dạy học giải toán có lời văn ở tiểu học 22/11/2022 104/C2 60 14:00
83 SP428 Đấu tranh sinh học và ứng dụng 22/11/2022 203/C2 60 14:00
84 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 22/11/2022 104/C2 50 15:20
85 SG122 Rèn luyện NVSP giáo dục tiểu học 22/11/2022 106/C2 60 15:30
86 SP079 Giáo dục học 23/11/2022 211/B1 90 07:00
87 SP302 Tôpô đại cương 23/11/2022 205/C1 90 08:15
88 SG116 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 23/11/2022 109/C2 60 09:50
89 SP103 Số học 23/11/2022 303/D1 60 09:50
90 SP302 Tôpô đại cương 23/11/2022 102/C1 90 09:50
91 SP531 Tiến trình văn học 23/11/2022 105/C2 90 09:50
92 SP529 Văn học Nga 23/11/2022 203/C1 90 13:30
99 SG139 Phương pháp dạy học Ngữ Văn 24/11/2022 207/C2 90 07:00
100 SP079 Giáo dục học 24/11/2022 205 90 07:00
101 SP231 Khảo cổ học 24/11/2022 204/C2 60 07:30
102 SG222 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 24/11/2022 104/C2 60 08:50
103 SP232 Dân tộc học đại cương 24/11/2022 104/C2 60 09:00
104 SG216 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (1945 - 1975) 24/11/2022 104/C2 90 09:50
105 SP103 Số học 24/11/2022 304/D1 60 09:50
106 SP513 Nguyên lý lý luận văn học 24/11/2022 106/C1 90 09:50
107 XH012 Tiếng Việt thực hành 24/11/2022 206/C1 60 09:50
119 XH012 Tiếng Việt thực hành 24/11/2022 206/C1 60 09:50
120 SP317 Phương trình đạo hàm riêng 24/11/2022 202/C1 60 13:30
121 SP071 Rèn kỹ năng thực hành Tiếng Việt 24/11/2022 107/C2 90 14:00
122 SG011 Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&DT 24/11/2022 304/D1 45 15:30
123 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 24/11/2022 206/C1 60 15:30
126 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 24/11/2022 206/C1 60 15:30
127 SP415 Giải phẫu người và động vật 25/11/2022 107C2 60 07:00
133 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 25/11/2022 202/KH 60 07:00
134 SP177 TT. Động vật không xương sống 25/11/2022 PTN ĐV 120 07:30
135 SP304 Quy hoạch tuyến tính 25/11/2022 107/C2 90 09:50
141 SP529 Văn học Nga 25/11/2022 203/C1 90 13:30
142 SG011 Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&DT 25/11/2022 304/D1 45 15:30
143 SG417 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 26/11/2022 205/C2 60 07:30
144 SP416 TT. Giải phẫu người và động vật 26/11/2022 PTNSLDV 60 08:00
145 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 26/11/2022 206/C1 60 09:50
146 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 28/11/2022 103/C1 60 07:00
147 SG318 Thạch quyển 28/11/2022 205/D2 60 07:30
148 SG425 Văn học thiếu nhi 28/11/2022 109/C2 90 07:30
149 SG152 Phương pháp dạy học Toán 28/11/2022 101/C2 60 08:00
150 SG228 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 28/11/2022 103/C2 50 09:50
151 SG319 Khí quyển 28/11/2022 307/D2 90 09:50
152 SG418 Lý luận dạy học giáo dục - Tiểu học 28/11/2022 107/C2 60 09:50
153 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 28/11/2022 206/C1 60 09:50
154 SG318 Thạch quyển 28/11/2022 204/D2 60 10:00
155 SP079 Giáo dục học 28/11/2022 108/C2 50 13:45
156 SP010 Tâm lý học sư phạm 28/11/2022 206/C2 60 14:00
157 SP062 Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức 28/11/2022 211/C2 x 14:00
158 SG139 Phương pháp dạy học Ngữ Văn 28/11/2022 111/C2 90 14:20
159 SG295 Từ vựng học tiếng Việt 28/11/2022 301/XH 60 15:20
160 SG113 Tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học 28/11/2022 101/C2 60 15:30
161 SP084 Hình học Aphin và Euclide 29/11/2022 205/C2 90 07:00
162 SP079 Giáo dục học 29/11/2022 210/C2 50 07:15
163 SG249 Vật lý thống kê 29/11/2022 107/C2 60 07:30
164 SG152 Phương pháp dạy học Toán 29/11/2022 107/C2 60 08:00
165 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương 29/11/2022 209/C2 60 08:00
166 SP357 Vật lý chất rắn 29/11/2022 107/C2 60 09:30
167 SP378 Sinh hóa - SP.Hóa 29/11/2022 202/NN 60 09:30
1 SG319 Khí quyển 29/11/2022 303/CN 90 09:50
2 SP009 Tâm lý học đại cương 29/11/2022 101/C2 60 10:00
3 SG212 Văn học Việt Nam trung đại 2 (nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu XIX) 29/11/2022 110/C2 90 13:30
4 SG228 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 29/11/2022 101/C2 50 13:30
5 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 29/11/2022 206/C1 60 13:30
6 SP075 Đại cương về Trái Đất 29/11/2022 210/C2 60 13:45
7 SP010 Tâm lý học sư phạm 29/11/2022 206/C2 60 14:00
8 SP079 Giáo dục học 29/11/2022 211/C2 50 14:45
9 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 29/11/2022 206/C1 60 15:20
10 SG113 Tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học 29/11/2022 101/C2 60 15:30
11 SP084 Hình học Aphin và Euclide 30/11/2022 205/C2 90 07:00
12 SP139 Quang học 30/11/2022 108/C1 90 07:00
13 SP079 Giáo dục học 30/11/2022 210/C2 50 07:15
14 SP528 Tiến hóa 30/11/2022 204/C2 60 07:30
15 SG262 Kỹ thuật vẽ trong sinh học 30/11/2022 PMT2/D1 90 08:00
16 SG262 Kỹ thuật vẽ trong sinh học 30/11/2022 PMT2/D1 90 08:00
17 SG320 Thủy quyển 30/11/2022 306/D2 90 09:50
18 SP501 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 2 30/11/2022 111/C2 90 09:50
19 SP531 Tiến trình văn học 30/11/2022 105/C2 90 09:50
20 SP303 Lý thuyết nhóm 30/11/2022 204/C2 60 13:30
21 SP191 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa 01/12/2022 203/C2 5 tiết 07:00
22 SP079 Giáo dục học 01/12/2022 210/C2 50 07:15
23 SG222 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 01/12/2022 102/C2 90 07:30
24 SP190 TT. Phân loại thực vật A 01/12/2022 PTN Thực vật 60 08:00
25 SG217 Văn học Việt Nam hiện đại 4 (1975 - 2000) 01/12/2022 104/C2 90 09:50
26 SG298 Ngữ dụng học tiếng Việt 01/12/2022 202/C1 60 09:50
27 SP196 Anh văn chuyên môn lịch sử 01/12/2022 111/C2 90 09:50
28 SP531 Tiến trình văn học 01/12/2022 106/C2 90 09:50
29 SG376 Anh văn chuyên ngành sư phạm Toán 01/12/2022 201/C2 60 10:00
30 SP135 Nhiệt học và nhiệt động lực học 01/12/2022 305/C2 60 10:00
31 XH012 Tiếng Việt thực hành 01/12/2022 103/KH 60 13:10
32 SG414 Lịch sử Thế giới hiện đại 2 01/12/2022 203/C2 60 13:30
33 SP113 Hình học giải tích 01/12/2022 209/C2 75 13:30
34 XH012 Tiếng Việt thực hành 01/12/2022 207/C1 60 13:30
35 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 01/12/2022 303/CN 50 13:45
36 XH012 Tiếng Việt thực hành 01/12/2022 207/C1 60 15:20
37 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế 02/12/2022 104/C2 60 07:00
38 SG320 Thủy quyển 02/12/2022 303/TS 90 07:15
39 SP079 Giáo dục học 02/12/2022 201/B1 50 07:15
40 SP473 Địa lý du lịch 02/12/2022 205/C2 60 07:30
41 SP550 Công nghệ Gen và tế bào 02/12/2022 PTN SL 60 08:30
42 SG409 Lịch sử Nhật Bản từ năm 1868 đến nay 02/12/2022 211/C2 90 09:50
43 SG418 Lý luận dạy học giáo dục - Tiểu học 02/12/2022 106/C2 60 09:50
44 SP352 Cơ học lượng tử 1 02/12/2022 208/C2 90 09:50
45 SP352 Cơ học lượng tử 1 02/12/2022 208/C2 90 09:50
46 SG425 Văn học thiếu nhi 02/12/2022 203/C2 120 13:30
47 SG433 Toán ứng dụng cho Địa lý 02/12/2022 212/B2 90 13:45
48 SP079 Giáo dục học 02/12/2022 503/TS 50 13:45
49 SP303 Lý thuyết nhóm 02/12/2022 106/C2 60 15:20
50 SG175 Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học 03/12/2022 PPGH Hóa 60 07:30
51 SP176 Động vật không xương sống 03/12/2022 PTN ĐV 60 08:00
52 SP176 Động vật không xương sống 03/12/2022 PTN PP 60 08:00
53 SG184 Ứng dụng CNTT trong dạy học Sinh học 03/12/2022 pmt2 d1 26sv 09:00
54 SG259 Thực tập Hóa cơ sở 04/12/2022 111/C2 60 08:00
55 SP010 Tâm lý học đại cương 05/12/2022 114/B1 50 07:15
56 SP392 Phương pháp phân tích công cụ 05/12/2022 PTH.HPT 90 08:00
57 SG322 Sinh quyển 05/12/2022 201/C2 60 13:30
58 SG321 Thổ nhưỡng quyển 05/12/2022 102/C2 60 15:20
59 SP009 Tâm lý học đại cương 06/12/2022 103/MT 60 07:30
60 XH011E Cơ sở văn hóa Việt Nam 06/12/2022 CHVH01 60 07:30
61 SP393 TT. Phương pháp phân tích công cụ 06/12/2022 PTH.HPT 60 08:00
62 SP010 Tâm lý học đại cương 06/12/2022 111/C2 50 09:50
63 SG322 Sinh quyển 06/12/2022 202/C2 60 13:30
64 SG412 Lịch sử Thế giới cổ trung đại 2 06/12/2022 108/C2 60 15:20
65 SP009 Tâm lý học đại cương 07/12/2022 115/B1 50 07:15
66 SP009 Tâm lý học đại cương 07/12/2022 106/C2 60 07:30
67 SP111 Giải tích hàm một biến 07/12/2022 203/C1 90 09:30
68 SP009 Tâm lý học đại cương 07/12/2022 106/C2 60 09:50
69 SP017 Địa lý chính trị 07/12/2022 206/C2 60 13:30
70 SP009 Tâm lý học đại cương 07/12/2022 104A/B1 50 13:45
71 SP009 Tâm lý học đại cương 08/12/2022 106/C2 60 07:30
72 SP191 Anh văn chuyên ngành sư phạm Hóa 08/12/2022 203/C2 5 tiết 07:30
73 SP009 Tâm lý học đại cương 08/12/2022 109/B1 60 09:50
74 SP009 Tâm lý học đại cương 08/12/2022 101/C2 50 09:50
75 SG247 Điện học 1 09/12/2022 201/XH 90 13:30
76 SG321 Thổ nhưỡng quyển 09/12/2022 204/C2 60 13:30
77 SP009 Tâm lý học đại cương 09/12/2022 107/A3 60 14:00
78 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 13/12/2022 106/A3 60 07:00
79 SG130 Bản đồ học 13/12/2022 105/C1 90 08:00
80 SG449 Sinh học phân tử và tế bào 14/12/2022 110/B1 60 07:30
81 SG221 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 1 14/12/2022 203/KH 60 13:30
82 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 15/12/2022 101/XH 60 07:00
83 SG140 Nhập môn Khoa học Lịch sử 15/12/2022 105/C1 60 08:00
84 SP517 Hóa lượng tử 24/12/2022 203/C2 90 07:30
85 SP142 Toán cho Vật lý 1 26/12/2022 105/C1 90 07:30
86 SG309 Tập giảng Địa lý 03/11/2022
 10/11/ 2022
303/SP 02 buổi 07:00
87 SP138 TT. Điện học 04/10/2022
07/10/2022
P. TH Điện
P. TH Điện
60'/nhóm
(6 SV)
13:00
13:00
88 SP480 Địa lý kinh tế - xã hội Việt nam 26/10/0222 204/C1 120 13:00
89 SG188 Tập giảng Sinh học Chiều 5  (8/9/2022- 03/11/2022) Thực hành PPGD Sinh 30p giảng+ 60p nhận xét 7:0 - 11:0
90 SG456 Giáo dục trải nghiệm Sáng 3 (11/10/2022 -01/11/2022) THực hành PPGD Sinh 45p dạy + 30p nhận xét 7:0 -11:0
91 SG452 Thực tế ngoài trường - Sư phạm Lịch sử Thực tế      
116 SG219 Văn bản Hán Văn Việt Nam   207/C2 60 13:30
117 SP130 Lịch sử Toán   210/C2 60 13:30

Học phần chung

STT Mã HP Tên học phần Ngày thi Phòng thi Số phút Giờ
1 SG419 Lý luận dạy học Toán và KHTN 16/10/2022 207/C2 90 07:15
2 SG422 Đánh giá kết quả học tập Toán và KHTN 17/10/2022 PPGD Hóa 60 13:30
3 SG422 Đánh giá kết quả học tập Toán và KHTN 17/10/2022 PPGD Hóa 60 13:30
4 SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và KHTN 18/10/2022 PPGD Hóa 60 07:00
5 SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và KHTN 18/10/2022 PPGD Hóa 60 07:00
6 SG419 Lý luận dạy học Toán và KHTN 19/10/2022 301/D1 90 13:30
7 SG429 Phát triển chương trình giáo dục NV và KHXH 20/10/2022 103/MT 60 08:00
8 SG429 Phát triển chương trình giáo dục NV và KHXH 21/10/2022 211/C2 60 08:00
9 SG423 Đánh giá kết quả học tập Ngữ văn và KHXH 24/10/2022 110/C2 60 13:00
10 SG422 Đánh giá kết quả học tập Toán và KHTN 24/10/2022 204/C2 60 14:00
11 SG423 Đánh giá kết quả học tập Ngữ văn và KHXH 25/10/2022 201/MT 60 07:00
12 SG394 Giáo dục hòa nhập 25/10/2022 208/C2 50 07:15
13 SG423 Đánh giá kết quả học tập Ngữ văn và KHXH 27/10/2022 307/CN 60 07:00
14 SG422 Đánh giá kết quả học tập Toán và KHTN 27/10/2022 101/C2 60 13:30
15 SG394 Giáo dục hòa nhập 27/10/2022 111/C2 60 14:00
16 SG423 Đánh giá kết quả học tập Ngữ văn và KHXH 28/10/2022 205/C2 60 08:50
17 SG394 Giáo dục hòa nhập 29/10/2022 208/C2 60 14:00
18 SG394 Giáo dục hòa nhập 25/11/2022 207/B1 50 07:15
19 SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và KHTN 05/12/2022 105/B1 60 14:00
20 SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và KHTN 05/12/2022 106/B1 60 14:00
21 SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và KHTN 05/12/2022 107/B1 60 14:00

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

STT Mã HP Tên học phần Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ
1 SP350 TT. Kỹ thuật điện tử 1 03/05/2022 PTN Điện 120 07:00
2 SG115 Hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học 04/05/2002 104/C1    
3 SP103 Số học 04/05/2022 201/XH 60 07:00
4 SP113 Hình học giải tích 04/05/2022 210/KHTN 60 09:30
5 SP103 Số học 04/05/2022 303/TS 60 09:50
6 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương 04/05/2022 211/C2 90 13:30
7 SP102 Đại số tuyến tính 04/05/2022 201/B1 90 13:30
8 SP585 Xác suất thống kê - Toán 04/05/2022 115/B1 90 13:45
9 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 04/05/2022 104/C1    
10 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 04/05/2022 211/B1    
11 SG115 Hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học 04/05/2022 104/C1    
12 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 05/05/2022 204/B1 50 07:00
13 XH361 Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 05/05/2022 106/C2 60 07:30
14 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 05/05/2022 102/MT 50 09:50
15 SP519 Thiết kế bài tập Hóa học 05/05/2022 THPPGD Hóa 60 13:30
16 SP231 Khảo cổ học 05/05/2022 103/C2 60 13:30
17 SG189 Vật lý cho Sinh học 05/05/2022 106/C2 60 13:30
18 SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và Khoa học xã hội 05/05/2022 109/C2 90 15:20
19 SG120 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDTH 05/05/2022 PMT 60 15:20
20 XH012 Tiếng Việt thực hành 06/05/2022 211/B1 60 07:00
21 SP321 Môđun trên vành giao hoán 06/05/2022 105/C2 60 07:00
22 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 06/05/2022 HTR/DB 60 07:00
23 SG162 Phương pháp dạy học Vật lý 06/05/2022 103/NN 90 07:30
24 SP113 Hình học giải tích 06/05/2022 102/C2 60 09:30
25 SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và Khoa học tự nhiên 06/05/2022 105/B1 60 09:50
26 XH012 Tiếng Việt thực hành 06/05/2022 114/B1 60 09:50
27 SG189 Vật lý cho Sinh học 06/05/2022 102/C2 60 13:30
28 SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và Khoa học xã hội 06/05/2022 104/C2 90 15:20
29 SG120 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDTH 06/05/2022 PMT 60 16:20
30 SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và Khoa học xã hội 09/05/2022 205/C2 120 07:00
31 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 09/05/2022 107/A3 75 07:00
32 SP009 Tâm lý học đại cương 09/05/2022 301/MT 60 07:00
33 SG011 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo 09/05/2022 201/C1 60 07:00
34 SP085 Lý thuyết vành và trường 09/05/2022 208/C2 90 07:00
35 SG218 Văn học châu Á 09/05/2022 107/C2 120 07:00
36 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 09/05/2022 207/KH 60 07:00
37 SP049 Giáo dục học - GDTH 09/05/2022 101/KL 50 07:00
38 SP437 Cơ lý thuyết - Vật lý 09/05/2022 103/NN 60 07:00
39 SP015 Địa chất đại cương 09/05/2022 106/C2 60 07:30
40 SP117 Đại số sơ cấp 09/05/2022 201/B1 60 8:00
41 SG152 Phương pháp dạy học Toán 09/05/2022 102/C2 90 09:50
42 SP232 Dân tộc học đại cương 09/05/2022 104/C2 60 09:50
43 SP132 Xác suất thống kê - GDTH 09/05/2022 204/C1 60 09:50
44 SP015 Địa chất đại cương 09/05/2022 101/C2 60 10:00
45 SG093 Phương pháp dạy học tin học 09/05/2022 201/C2 90 13:30
46 SP009 Tâm lý học đại cương 09/05/2022 209/B1 60 13:30
47 SG408 Lịch sử chủ quyền Việt Nam ở biển Đông 09/05/2022 204/C2 60 13:30
48 SG213 Văn học Việt Nam trung đại 3 (nửa cuối thế kỷ XIX) 09/05/2022 207/C2 90 13:30
49 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 09/05/2022 201/C1 50 13:30
50 SG316 Trắc địa cơ bản 09/05/2022 201/C2 60 14:00
51 SG316 Trắc địa cơ bản 09/05/2022 205/C2 60 15:20
52 SP132 Xác suất thống kê - GDTH 09/05/2022 105/A3 60 15:20
53 SG300 Lịch sử địa phương 09/05/2022 107/C2   15:20
54 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 09/05/2022 HTDB 50 15:20
55 SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và Khoa học xã hội 09/05/2022 105/C2 90 15:20
56 SP009 Tâm lý học đại cương 09/05/2022 201/C1 60 15:30
57 XH012 Tiếng Việt thực hành 09/05/2022 209/B1 60 15:30
58 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 09/05/2022 201/C1    
59 SG374 Tác phẩm văn học và thể loại văn học 10/05/2022 207/C2 90 07:00
60 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 10/05/2022 201/C1 60 07:00
61 SP092 Toán cho Vật lý 2 10/05/2022 107/C2 90 07:00
62 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 10/05/2022 204/B1 60 07:00
63 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 10/05/2022 212/B1 60 07:00
64 SP233 Lịch sử Đông Nam Á 10/05/2022 205/C2 60 07:00
65 SP049 Giáo dục học - GDTH 10/05/2022 208/C2 50 07:00
66 SP102 Đại số tuyến tính 10/05/2022 108/C2 90 07:15
67 SP015 Địa chất đại cương 10/05/2022 111/C2 60 07:30
68 SG224 Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 10/05/2022 202/C2 90 07:30
69 SP589 Các phương pháp Toán Lý 10/05/2022 109/C2 60 07:30
70 SG184 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học 10/05/2022 Phòng MT NVSP 90 08:00
71 SP179 TT. Hình thái giải phẫu thực vật 10/05/2022 PTN Thực vật 60 08:00
72 SG430 Phát triển chương trình giáo dục tiểu học 10/05/2022 207/C2 60 09:50
73 SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc 10/05/2022 105/C2 90 09:50
74 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 10/05/2022 208/C2 60 09:50
75 SP233 Lịch sử Đông Nam Á 10/05/2022 102/C2 60 09:50
76 SG455 Văn bản thông tin và phương pháp dạy văn bản thông tin 10/05/2022 106/C2 90 09:50
77 SP314 Hình học xạ Ảnh 10/05/2022 108/B1 90 09:50
78 SP009 Tâm lý học đại cương 10/05/2022 HTR/DB 60 10:00
79 SP015 Địa chất đại cương 10/05/2022 102/C2 60 10:00
80 SG415 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 10/05/2022 108/C2 45 13:30
81 SG324 Địa lý tự nhiên các châu 2 10/05/2022 211/C2 60 13:30
82 SP118 Anh văn chuyên ngành - GDTH 10/05/2022     13:30
83 SP101 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp 10/05/2022 204/C2 60 13:30
84 SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục 10/05/2022 208/C2 60 13:30
85 SP438 Thiên văn học 10/05/2022 205/C2 70 13:30
86 SP061 Lý thuyết tập hợp và logic toán 10/05/2022 304/C2 90 13:30
87 SG213 Văn học Việt Nam trung đại 3 (nửa cuối thế kỷ XIX) 10/05/2022 105/C2 90 13:30
88 SG419 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên 10/05/2022 105/B1 60 14:00
89 SG323 Địa lý tự nhiên các châu 1 10/05/2022 107/C2 60 15:00
90 SG394 Giáo dục hòa nhập 10/05/2022     15:20
91 SP101 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp 10/05/2022 110/C2 60 15:20
92 SG429 Phát triển chương trình giáo dục Ngữ văn và Khoa học xã hội 10/05/2022 101/C2 60 15:20
93 SP061 Lý thuyết tập hợp và logic toán 10/05/2022 304/C2 90 15:20
94 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 10/05/2022 208/C2 60 15:20
95 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 10/05/2022 102/C2 45 15:20
96 SP009 Tâm lý học đại cương 10/05/2022 206/B1 60 15:30
97 SP534 Văn học Châu Mỹ 10/05/2022 108/C2 90 15:30
98 SP150 Anh văn chuyên môn Vật lý 10/05/2022 106/C2 60  
99 SG374 Tác phẩm văn học và thể loại văn học 11/05/2022 105/C2 90 07:00
100 SG411 Lịch sử Thế giới cổ trung đại 1 11/05/2022 207/C2 75 07:00
101 SP482 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 2 11/05/2022 108/C2 120 07:00
102 SP092 Toán cho Vật lý 2 11/05/2022 101/C2 90 07:00
103 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 11/05/2022 208/C2 60 07:00
104 SP515 Văn học Việt Nam trung đại 1 (thế kỷ X - nửa đầu XVIII) 11/05/2022 HTK/DB 90 ' 07:00
105 SP079 Giáo dục học 11/05/2022 103/A3 50 07:00
106 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 11/05/2022 205/C2 45 07:00
107 SP136 Thực tập Cơ nhiệt 11/05/2022 PTN Cơ nhiệt 120 07:00
108 SG226 Phương pháp dạy học toán 2 - GDTH 11/05/2022 109/C2 60 07:30
109 SG416 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 1 11/05/2022 207/C2 60 08:50
110 SP411 Kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa học 11/05/2022 PTH/Hóa 90 09:00
111 SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc 11/05/2022 105/C2 90 09:50
112 SG423 Đánh giá kết quả học tập Ngữ văn và Khoa học xã hội 11/05/2022 106/C2 90 09:50
113 SG399 Dạy học tác phẩm văn học theo thể loại - Tiểu học 11/05/2022 101/C2 90 09:50
114 SP314 Hình học xạ Ảnh 11/05/2022 101/KH 90 09:50
115 SG419 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên 11/05/2022 203/B1 60 09:50
116 SP512 Văn học dân gian Việt Nam 11/05/2022 HTR/DB 90 13:30
117 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương 11/05/2022 106/C2 90 13:30
118 SP079 Giáo dục học 11/05/2022 102/KL 50 13:30
119 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 11/05/2022 107/A3 60 14:00
120 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 12/05/2022 112/B1 60 07:00
121 SG422 Đánh giá kết quả học tập Toán và Khoa học tự nhiên 12/05/2022 TH.PPDG Vật lý 90 07:00
122 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 12/05/2022 201/C1 60 07:00
123 SG438 Phương pháp dạy học khoa học tự nhiên và xã hội 12/05/2022 101/C2   07:00
124 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 12/05/2022 104/C2 45 07:00
125 SG327 Hệ thông tin Địa lý - GIS 12/05/2022 THGD Địa lý 90 08:00
126 SP085 Lý thuyết vành và trường 12/05/2022 207/C2 90 08:50
127 SP527 Văn học châu Âu 12/05/2022 208/C2 120 09:00
128 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế 12/05/2022 109/C2 60 09:50
129 SP533 Phong cách học tiếng Việt 12/05/2022 103/C2 90 09:50
130 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 12/05/2022 HT KSP 60 13:30
131 SG128 Môi trường và giáo dục môi trường Ở tiểu học 12/05/2022 sân sau KSP 60 13:30
132 SP075 Đại cương về Trái Đất 12/05/2022 202/C2 90 13:30
133 SP010 Tâm lý học sư phạm 12/05/2022 303/MT 50 13:30
134 SP095 Vật lý đại cương 12/05/2022 203/C2 60 13:30
135 SG129 Sinh lý và bệnh lý trẻ em giáo dục tiểu học 12/05/2022 105/C2 60 13:30
136 SG323 Địa lý tự nhiên các châu 1 12/05/2022 107/C2 60 13:30
137 SG109 Phương pháp luận sử học 12/05/2022 205/C2 60 13:30
138 SG422 Đánh giá kết quả học tập Toán và Khoa học tự nhiên 12/05/2022 207/C2 60 13:30
139 SG227 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 12/05/2022 107/C2 60 13:30
140 SP169 Phân loại thực vật B 12/05/2022 303/DB 60 14:00
141 SG324 Địa lý tự nhiên các châu 2 12/05/2022 203/C2 60 15:00
142 SG129 Sinh lý và bệnh lý trẻ em giáo dục tiểu học 12/05/2022 105/C2 60 15:00
143 SG394 Giáo dục hòa nhập 12/05/2022     15:20
144 SP130 Lịch sử Toán 12/05/2022 101/KL 60 15:20
145 SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và Khoa học xã hội 12/05/2022 105/C2 120 15:30
146 SP010 Tâm lý học sư phạm 12/05/2022 207/KH 50 15:30
147 XH012 Tiếng Việt thực hành 12/05/2022 211/B1 60 15:30
148 SG248 Điện học 2 12/05/2022 111/C2 90 11h15
149 SG248 Điện học 2 12/05/2022 111/C2 90 11h15
150 SG317 Khoa học Trái Đất 13/05/2022 205/C1 90 07:15
151 SG418 Lý luận dạy học giáo dục - Tiểu học 13/05/2022 306/C1 60 07:30
152 SG426 Lý thuyết đồ thị và tổ hợp 13/05/2022 HTXHNV 90 07:30
153 SP589 Các phương pháp Toán Lý 13/05/2022 102/C2 60 07:30
154 SP527 Văn học châu Âu 13/05/2022 101/KL 120 09:00
155 SG317 Khoa học Trái Đất 13/05/2022 104A/B1 90 09:50
156 SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và Khoa học xã hội 13/05/2022 303/MT 90 09:50
157 SG103 Toán cho Hóa học 13/05/2022 205AB1 60 10:00
158 SG294 Ngữ âm học tiếng Việt 13/05/2022 111/C2 60 10:00
159 SG175 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học 13/05/2022 114/B1 90 13:30
160 SG215 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (1930 - 1945) 13/05/2022 104/C2 90 13:30
161 SG128 Môi trường và giáo dục môi trường Ở tiểu học 13/05/2022 sân sau KSP 60 13:30
162 SG394 Giáo dục hòa nhập 13/05/2022     13:30
163 SG325 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 13/05/2022 108/C2 120 13:30
164 SG325 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 13/05/2022 107/C2 120 13:30
165 SG129 Sinh lý và bệnh lý trẻ em giáo dục tiểu học 13/05/2022 105/C2 60 13:30
166 SP178 Hình thái giải phẫu thực vật 13/05/2022 210/C2 60 13:30
167 SG415 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 13/05/2022 110/C2 45 13:30
168 SP318 Độ đo và tích phân Lơbe 13/05/2022 208/C2 60 14:00
169 SG396 Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 13/05/2022 109/C2 60 14:00
170 SG129 Sinh lý và bệnh lý trẻ em giáo dục tiểu học 13/05/2022 105/C2 60 15:00
171 SG406 Dạy học trải nghiệm - Tiểu học 13/05/2022 109/C2   15:20
172 SG419 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên 13/05/2022 207/C2 60 15:20
173 SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và Khoa học xã hội 13/05/2022 108/C2 120 15:30
174 SP318 Độ đo và tích phân Lơbe 13/05/2022 208/C2 60 15:30
175 SG410 Lịch sử Thế giới cận đại 1 13/05/2022 102/C2 60 15:30
176 SG413 Lịch sử Thế giới hiện đại 1 13/05/2022 101/C2 60 16:10
177 SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và Khoa học tự nhiên 14/05/2022 101/C2   07:00
178 SG419 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên 14/05/2022 104/C2 90 09:50
179 SG419 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên 14/05/2022 101/C2   09:50
180 SP112 Giải tích hàm nhiều biến 14/05/2022 111/C2 90 13:30
181 SP112 Giải tích hàm nhiều biến 14/05/2022 111/C2 90 13:30
182 SG426 Lý thuyết đồ thị và tổ hợp 14/05/2022 104/NN 90 14:00
183 SP384 TT. Hóa vô cơ 15/05/2022 PTH/Hóa 60 07:00
184 SP384 TT. Hóa vô cơ 15/05/2022 PTH/Hóa 60 07:00
185 SP384 TT. Hóa vô cơ 15/05/2022 PTH/Hóa 60 08:00
186 SP384 TT. Hóa vô cơ 15/05/2022 PTH/Hóa 60 08:00
187 SP384 TT. Hóa vô cơ 15/05/2022 PTH/Hóa 60 09:00
188 SP384 TT. Hóa vô cơ 15/05/2022 PTH/Hóa 60 09:00
189 SP419 Di truyền và chọn giống 15/05/2022 PTN Sinh lý 60 13:30
190 SP420 TT. Di truyền và chọn giống 15/05/2022 PTN Sinh lý 60 15:00
191 SP010 Tâm lý học sư phạm 16/05/2022 207/KH 50 07:00
192 SG418 Lý luận dạy học giáo dục - Tiểu học 16/05/2022 105/C2 60 07:30
193 SP169 Phân loại thực vật B 16/05/2022 101/NN 60 07:30
194 SG425 Văn học thiếu nhi 16/05/2022 207C2 120 09:00
195 SP010 Tâm lý học sư phạm 16/05/2022 211/B1 50 09:50
196 SG296 Từ pháp học tiếng Việt 16/05/2022 207/C2 60 15:20
197 SG410 Lịch sử Thế giới cận đại 1 16/05/2022 104C2   15:30
198 SP010 Tâm lý học sư phạm 17/05/2022 201/KH 50 07:00
199 SP417 Sinh lý người và động vật 17/05/2022 110/C2 60 08:00
200 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 17/05/2022 205/C2 60 09:00
201 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 17/05/2022 111/C2 75 09:50
202 SP010 Tâm lý học sư phạm 17/05/2022 207/B1 50 09:50
203 SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục 17/05/2022 110/C2   13:30
204 SP136 Thực tập Cơ nhiệt 17/05/2022 PTHVLĐC 120 13:30
205 SG109 Phương pháp luận sử học 17/05/2022 102/C2 60 14:00
206 SG011 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo 17/05/2022 201/C1 45 14:00
207 SP506 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 17/05/2022 202/B1 100 15:20
208 SG296 Từ pháp học tiếng Việt 17/05/2022 207/C2 60 15:20
209 SG407 Hoạt động trải nghiệm trong dạy học lịch sử 17/05/2022 204/C2 90 15:20
210 SP414 Sinh lý động vật 17/05/2022 211/C2 60 15:30
211 SP181 TT. Động vật có xương sống 18/05/2022 PTN Động vật 120 07:30
212 SP576 Sinh lý thực vật - SP. Sinh học 18/05/2022 102/C2 90 09:30
213 SP017 Địa lý chính trị 18/05/2022 103/C2 60 10:00
214 SP356 Cơ học lượng tử 2 18/05/2022 204/C4 60 13:30
215 SP158 TT. Hóa lý 18/05/2022 PTN Hóa Lý 60 13:30
216 SP136 Thực tập Cơ nhiệt 18/05/2022 PTHVLĐC 120 13:30
217 SP116 Hình học sơ cấp 19/05/2022 201/B1 120 08:50
218 SP140 TT. Quang học 19/05/2022 PTH. Quang 180 13:00
219 SP146 Thực tế ngoài trường - Vật lý 19/05/2022 PTHVLĐC 120 13:30
220 SG011 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo 19/05/2022 201/C1 45 14:00
221 SG448 Sinh học cơ thể 19/05/2022 101/C2 60 15:20
222 SG429 Phát triển chương trình giáo dục Ngữ văn và Khoa học xã hội 19/05/2022 202/C2 90 15:20
223 SP133 Cơ học đại cương 1 19/5/2022 102/C2 60 13:30
224 SG227 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 20/05/2022 207/C2 60 7:30
225 SP577 TT. Sinh lý thực vật - SP. Sinh học 20/05/2022 PTN TV  60 08:00
226 SG105 Phương pháp dạy học Lịch sử 20/05/2022 104/KH 90 10:00
227 SP136 Thực tập Cơ nhiệt 20/05/2022 211/C2 60 10:00
228 SG448 Sinh học cơ thể 20/05/2022 106/C2 60 15:20
229 SP133 Cơ học đại cương 1 20/05/2022 106/C2 60 15:20
230 SP180 Động vật có xương sống 20/05/2022 210/C2 60 15:30
231 SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục 22/04/2022 203/C1 60 13:30
232 SP158 TT. Hóa lý 22/05/2022 PTH/Hóa 90 07:00
233 SP158 TT. Hóa lý 22/05/2022 PTH/Hóa 90 09:00
234 SP158 TT. Hóa lý 22/05/2022 PTH/Hóa 90 13:00
235 SP158 TT. Hóa lý 22/05/2022 PTH/Hóa 90 15:00
236 SP140 TT. Quang học 23/03/2022 PTH. Quang 180 07:00
237 SP140 TT. Quang học 24/03/2022 PTH. Quang 180 07:00
238 SP140 TT. Quang học 24/05/2022 PTH. Quang 180 07:00
239 SG312 Kỹ thuật dạy học Địa lý 26/04/2022 201/C2 Vấn đáp 07:00
240 SP390 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa 26/04/2022 PTH/Hóa 180 16:00
241 SP220 Anh văn chuyên môn Địa lý 26/05/2022 210/C2 60 13:30
242 SP418 TT. Sinh lý người và động vật 27/04/2022 PTN Sinh lý 60 08:00
243 SG434 TT. Sinh học phân tử và tế bào 27/04/2022 PTN Sinh lý 60 13:30
244 SG434 TT. Sinh học phân tử và tế bào 27/04/2022 PTN Sinh lý 60 14:30
245 SG434 TT. Sinh học phân tử và tế bào 27/04/2022 PTN Sinh lý 60 15:30
246 SP076 Rèn luyện chữ viết - GDTH 28/04/2022 105C2 60 13:30
247 SG429 Phát triển chương trình giáo dục Ngữ văn và Khoa học xã hội 28/04/2022      
248 SP386 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa 29/04/2022 THPPGD Hóa 60 18:00
249 SG460 Thực tập giáo trình Sinh học        
250 SG390 Phương pháp dạy học tích hợp        
251 SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục        
252 SG223 Kỹ thuật và phương pháp dạy học kỹ thuật giáo dục tiểu học        
253 SG223 Kỹ thuật và phương pháp dạy học kỹ thuật giáo dục tiểu học        

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

STT Mã HP Tên học phần Ngày thi Phòng thi Giờ
1 SP388 TT. Hóa hữu cơ 09/04/2021 PTN hữu cơ 07:30
2 SG434 TT. Sinh học phân tử và tế bào 12/04/2021 PTN 07:30
3 SG224 Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 13/04/2021 211/C2 07:30
4 SP390 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa 15/04/2021 PTN phân tích 07:30
5 SP015E03 Địa chất đại cương 19/04/2021 111/C2 13:30
6 SP015E01 Địa chất đại cương 20/04/2021 111/C2 09:00
7 SP015E02 Địa chất đại cương 20/04/2021 105/C2 13:30
8 SP140 TT. Quang học 29/04/2021 PTH VLĐC 08:00
9 SP589 Các phương pháp Toán Lý 14/05/2021 210/C2 07:00
10 SP061-03 Lý thuyết tập hợp và logic toán 14/05/2021 106/C2 07:00
11 SP103-02 Số học 14/05/2021 503/TS 09:50
12 SP350 TT. Kỹ thuật điện tử 1 14/05/2021 PTN Điện 13:00
13 SP071 Rèn kỹ năng thực hành Tiếng Việt 14/05/2021 104/C2 15:20
14 SP179 TT. Hình thái giải phẫu thực vật 15/05/2021 PTN TV 09:00
15 SP577 TT. Sinh lý thực vật - SP. Sinh học 16/05/2021 PTN TV
BMSH
08:00
16 SP101 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp 17/05/2020 108/C2 09:50
17 SP318 Độ đo và tích phân Lơbe 17/05/2021 104A/B1 15:30
18 SG194 Thiết kế chương trình Sinh học 17/05/2021
'19/05/2021
PTH PPGD
101/C2
14:00
7:00
19 SP015 Địa chất đại cương 18/05/2021 203/C2 07:30
20 SP438 Thiên văn học 18/05/2021 401/D1 09:50
21 SP061-02 Lý thuyết tập hợp và logic toán 18/05/2021 210/C2 10:00
22 SG103-02 Toán cho Hóa học 18/05/2021 305/C2 13:30
23 SG420 Lý luận dạy học Ngữ văn và Khoa học xã hội 18/05/2021 105/C2 13:30
24 SG426 Lý thuyết đồ thị và tổ hợp 19/05/2021 108/C2 09:00
25 SG394 Giáo dục hòa nhập 5/19/2021 202/C2 13:30
26 SP113 Hình học giải tích 20/05/2021 210/C2 07:00
27 SP136 Thực tập Cơ nhiệt 20/05/2021 PTN VLĐC 07:00
28 SP319 Giải tích hàm 20/05/2021 109/C2 07:00
29 XH012-03 Tiếng Việt thực hành 20/05/2021 105/C2 07:00
30 SG103-03 Toán cho Hóa học 20/05/2021 203/C1 13:30
31  SG207 Đánh giá kết quả học tập Ngữ Văn 20/05/2021 203/C1 15:20
32  SP411 Kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa học 21/05/2021 103/B1 07:00
33  SG103 Toán cho Hóa học 21/05/2021 202/C1 07:30
34  SP015 Địa chất đại cương 21/05/2021 205/C2 07:30
35  SP504 Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 21/05/2021 203/C2 08:00
36  SG208 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ Văn 21/05/2021 304/C2 09:00
37  SP411 Kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa học 5/21/2021 203/C1 09:50
38  SP131 Đại số sơ cấp 21/05/2021 109/A3 10:00
39  SP101-03 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp 21/05/2021 211/C2 10:00
40  SP419 Di truyền và chọn giống 21/05/2021 101/NN 14:00
41  SP102-03 Đại số tuyến tính 21/05/2021 207/C1 14:00
42  XH136 Dân cư và môi trường Đồng bằng sông Cửu Long 21/05/2021 105/C2 15:20
43  SP420 TT. Di truyền và chọn giống 21/05/2021 101/NN 16:00
44  SP133 Cơ học đại cương 1 24/05/2021 203/C2 07:00
45  SP150 Anh văn chuyên môn Vật lý 24/05/2021 202/C2 07:00
46  SG153 Thiết kế chương trình Toán 24/05/2021 209/C1 07:00
47  SG213 Văn học Việt Nam trung đại 3 (nửa cuối thế kỷ XIX) 24/05/2021 103/C2 07:00
48  SP387 Hóa hữu cơ 2 24/05/2021 301/TS 07:30
49  SP195 Việt Nam học đại cương 24/05/2021 204/C2 08:00
50  SP009-04 Tâm lý học đại cương 24/05/2021 104/C2 08:30
51  SG155 Đánh giá kết quả học tập Toán 24/05/2021 210/KH 09:00
52  XH011-08 Cơ sở văn hóa Việt Nam 24/05/2021 111/B1 09:50
53  SP133 Cơ học đại cương 1 24/05/2021 201/C2 09:50
54  SP009 Tâm lý học đại cương 24/05/2021 104/C2 09:50
55  SP135 Nhiệt học và nhiệt động lực học 24/05/2021 305/C2 10:00
56  SG011 QL hành chính nhà nước và QL ngành GD&ĐT 24/05/2021 101/A3 13:30
57  SG263 Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Sinh học 24/05/2021 109/C2 14:00
58 SG411 Lịch sử Thế giới cổ trung đại 1 24/05/2021 105/C2 14.00
59  SP232 Dân tộc học đại cương 24/05/2021 102/C2 15.30
60  SP061 Lý thuyết tập hợp và logic toán 25/05/2021 204/C2 07:00
61  SG236 Hình học sơ cấp 1 25/05/2021 104/C2 07:00
62  SP092 Toán cho Vật lý 2 25/05/2021 103/C2 07:00
63  SP079 Giáo dục học 25/05/2021 210/C2 07:00
64  SG294 Ngữ âm học tiếng Việt 25/05/2021 106/C2 07:00
65  SP009 Tâm lý học đại cương 25/05/2021 201/C2 07:00
66  XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 25/05/2021 HT Khoa 07:30
67  SP527 Văn học châu Âu 25/05/2021 204/C2 08:50
68  SP512 Văn học dân gian Việt Nam 25/05/2021 203/C2 09:00
69  SP314 Hình học xạ Ảnh 25/05/2021 201/C2 09:50
70  SG294 Ngữ âm học tiếng Việt 25/05/2021 102/C2 09:50
71  SG116 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 25/05/2021 211/C2 09:50
72  SP101 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp 25/05/2021 105/C2 10:00
73  SP135 Nhiệt học và nhiệt động lực học 25/05/2021 305/C2 10:00
74  SP009 Tâm lý học đại cương 25/05/2021 107/C2 10:00
75  SP095 Vật lý đại cương 25/05/2021 HT. KHTN 13:30
76  SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 25/05/2021 106/C2 13:30
77  SG294 Ngữ âm học tiếng Việt 25/05/2021 102/MTN 13:30
78  SG411 Lịch sử Thế giới cổ trung đại 1 25/05/2021 103/C2 14.00
79  SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 25/05/2021 110/C2 15:20
80  XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 25/05/2021 103/B1 15:20
81  SP231 Khảo cổ học 25/05/2021 106/C2 15.30
82  SP092 Toán cho Vật lý 2 26/05/2021 201/C2 07:00
83  SG227 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 26/05/2021 203/C2 07:00
84  SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 26/05/2021 108/C2 07:00
85  SG312 Kỹ thuật dạy học Địa lý 26/05/2021 109/C2 08:50
86  SG226 Phương pháp dạy học toán 2 - GDTH 26/05/2021 107/C2 08:50
87  SP009 Tâm lý học đại cương 26/05/2021 304/D1 09:30
88  XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 26/05/2021 201-202/KH 09:40
89  SP356 Cơ học lượng tử 2 26/05/2021 104/C2 09:50
90  SP531 Tiến trình văn học 26/05/2021 101/C2 09:50
91  SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 26/05/2021 203/KH 09:50
92  SG227 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 26/05/2021 305/C2 10:00
93  SP049 Giáo dục học - GDTH 26/05/2021 201/C2 13:30
94  SP132 Xác suất thống kê - GDTH 27/05/2021 202/C1 07:00
95  SP360 Quang phổ 27/05/2021 110/C2 07:00
96  SP102 Đại số tuyến tính 27/05/2021 102/C2 07:00
97  SG183 Đánh giá kết quả học tập Sinh học 27/05/2021 106/C2 07:30
98  SP009 Tâm lý học đại cương 27/05/2021 106/B1 07:30
99  SP085 Lý thuyết vành và trường 27/05/2021 203/NN 09:00
100  SP103 Số học 27/05/2021 109/C2 09:50
101 SP010 Tâm lý học sư phạm 27/05/2021 103/C2 09:50
102  XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 27/05/2021 211/B1 09:50
103  SG108 Đánh giá kết quả học tập Lịch sử 27/05/2021 108/C2 10:00
104  SG381 Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm Lịch sử 27/05/2021 201/C2 13:30
105  SP009 Tâm lý học đại cương 27/05/2021 204/C2 13:30
106  SG314 Dân số và phát triển 27/05/2021 104/C2 15:30
107  SP010 Tâm lý học sư phạm 27/05/2021 202/DB 16:00
108  SP158 TT. Hóa lý 27/05/2021 PTH
HHC&HL
18:00
109  SG235 Dạy học chính tả Ở tiểu học theo đặc điểm phương ngữ 27/05/2021    
110  SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông 27/05/2021
'29/05/2021
PTH
PPGDVL
13:00
7:00
111  SP102 Đại số tuyến tính 28/05/2021 306/C2 07:00
112  SP321 Môđun trên vành giao hoán 28/05/2021 109/C2 07:00
113  XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 28/05/2021 304/C1 07:15
114  SG316 Trắc địa cơ bản 28/05/2021 205/C2 07:30
115  SG316 Trắc địa cơ bản 28/05/2021 204/C2 09:00
116  SG227 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 28/05/2021 206/C2 09:00
117  XH012 Tiếng Việt thực hành 28/05/2021 202/XH 09:50
118  SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương 28/05/2021 103/C2 13:30
119  SG215 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (1930 - 1945) 28/05/2021 108/C2 13:30
120  SP095 Vật lý đại cương 28/05/2021 105/C2 13:30
121  SG189 Vật lý cho Sinh học 28/05/2021 106/C2 13:30
122  SP009 Tâm lý học đại cương 28/05/2021 210/C2 13:30
123  SG163 Thiết kế chương trình Vật lý 28/05/2021 106/A3 14:00
124  SP010 Tâm lý học sư phạm 28/05/2021 107/C2 16:00
125  SG416 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 1 29/05/2021 111/C2 07:30
126  SG416 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 1 29/05/2021 111/C2 07:30
127  SG327 Hệ thông tin Địa lý - GIS 29/05/2021 208/C1 13:30
128  SG305 Thiết kế chương trình Địa lý 29/05/2021 208/C1 15:20
129  SP235 Lịch sử văn minh thế giới 31/05/2021 207/C2 07:00
130  SP010 Tâm lý học sư phạm 31/05/2021 101/C2 07:00
131  SG122 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học 31/05/2021 211/C2 07:00
132  SP233 Lịch sử Đông Nam Á 31/05/2021 211/C2 07:30
133  SP010 Tâm lý học sư phạm 31/05/2021 103/C2 08:50
134  SP512 Văn học dân gian Việt Nam 31/05/2021 202/C2 09:00
135  SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế 31/05/2021 101/C2 09:00
136  SG172 Thiết kế chương trình hóa học 31/05/2021 102/C2 09:50
137  SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục 31/05/2021 212/B1 10:00
138  SP437 Cơ lý thuyết - Vật lý 31/05/2021 109/C2 10:00
139  SP112 Giải tích hàm nhiều biến 31/05/2021 211/C2 13:30
140  SG410 Lịch sử Thế giới cận đại 1 31/05/2021 102/C2 14:00
141  SP010 Tâm lý học sư phạm 01/06/2021 202/C2 07:00
142  SG296 Từ pháp học tiếng Việt 01/06/2021 107/C2 07:30
143  SP235 Lịch sử văn minh thế giới 01/06/2021 105/C2 08:00
144  SP417 Sinh lý người và động vật 01/06/2021 ptn sinh lý 08:30
145  SP529 Văn học Nga 01/06/2021 109/C2 09:30
146  SG174 Đánh giá kết quả học tập hóa học 01/06/2021 110/C2 09:50
147  SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 01/06/2021 104/C2 09:50
148  SP010 Tâm lý học sư phạm 01/06/2021 211/B1 09:50
149  SG418 Lý luận dạy học giáo dục - Tiểu học 01/06/2021 103/C2 10:00
150  SP132 Xác suất thống kê - GDTH 01/06/2021 204/C2 13:30
151  SG317 Khoa học Trái Đất 01/06/2021 104/C2 13:30
152 SG297 Cú pháp học tiếng Việt 01/06/2021 210/C2 14:00
153  SG317 Khoa học Trái Đất 01/06/2021 101/C2 15:20
154  SP010 Tâm lý học sư phạm 01/06/2021 104/C2 15:20
155  SP112 Giải tích hàm nhiều biến 02/06/2021 202/C2 07:00
156  SP235 Lịch sử văn minh thế giới 02/06/2021 204/C2 07:00
157  SP010 Tâm lý học sư phạm 02/06/2021 107/C2 07:00
158  SP512 Văn học dân gian Việt Nam 02/06/2021 103/C2 07:30
159  SP235 Lịch sử văn minh thế giới 02/06/2021 105/C2 07:30
160  SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 02/06/2021 110/C2 09:50
161  SP010 Tâm lý học sư phạm 02/06/2021 HT/L 09:50
162  SP169 Phân loại thực vật B 02/06/2021 102/C2 10:00
163  SG248 Điện học 2 02/06/2021 106/C2 10:00
164  SG165 Đánh giá kết quả học tập Vật lý 02/06/2021 THPPGD Vật lý 13:00
165  SG228 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 02/06/2021 108/C2 13:30
166  SG448 Sinh học cơ thể 02/06/2021 304c2 13:30
167  SP220 Anh văn chuyên môn Địa lý 02/06/2021 202/B1 13:30
168  SP017 Địa lý chính trị 02/06/2021 103/C2 15:30
169  SP515 Văn học Việt Nam trung đại 1 (thế kỷ X - nửa đầu XVIII) 03/06/2021 203/C2 07:00
170  SP112 Giải tích hàm nhiều biến 03/06/2021 101/C2 07:00
171  SP498 Lịch sử thế giới hiện đại 1 03/06/2021 201/C2 07:30
172  17SP169 Phân loại thực vật B 03/06/2021 107/C2 07:30
173 SP519 Thiết kế bài tập Hóa học 03/06/2021 PTH
PPGD Hóa
07:50
174  SP482 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 2 03/06/2021 106/C2 08:50
175  SP414 Sinh lý động vật 03/06/2021 304c2 09:00
176  SP515 Văn học Việt Nam trung đại 1 (thế kỷ X - nửa đầu XVIII) 03/06/2021 107/C2 09:30
177  XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/06/2021 102/KH 09:50
178  SG324 Địa lý tự nhiên các châu 2 03/06/2021 101/C2 13:30
179  SG228 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 03/06/2021 107/C2 13:30
180  SG109 Phương pháp luận sử học 03/06/2021 107/C2 15:20
181  SP010 Tâm lý học sư phạm 03/06/2021 101/C2 15:20
182  SG219 Văn bản Hán Văn Việt Nam 03/06/2021 206/C2 15:30
183  SG325 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 03/06/2021 101/C2 09:30
184  SP515 Văn học Việt Nam trung đại 1 (thế kỷ X - nửa đầu XVIII) 04/06/2021 204/C2 07:00
185  SP010 Tâm lý học sư phạm 04/06/2021 101/C2 07:00
186  SP576 Sinh lý thực vật - SP. Sinh học 04/06/2021 305/C1 07:30
187  SG228-03 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 04/06/2021 109/C2 13:30
188  SG415 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 04/06/2021 102/C2 13:30
189  SG109-02 Phương pháp luận sử học 04/06/2021 106/C2 15:20
190  SP010-09 Tâm lý học sư phạm 04/06/2021 101/C2 15:20
191  SP418 TT. Sinh lý người và động vật 07/05/2021 ptn sinh lý 07:30
192  SP178 Hình thái giải phẫu thực vật 07/06/2021 203/C2 07:30
193  SG258 Hóa cơ sở 2 07/06/2021 102/C2 08:30
194  SP389 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa 07/06/2021 105/C2 13:30
195  SP376 Luận văn tốt nghiệp - Vật lý 07/06/2021
12/06/2021
PTH - TN
 BM Vật lý
cả ngày
196  SG175 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học 09/06/2021 PTN
Phương pháp
07:30
197  1SP172 Thực tập giáo trình Sinh học Không thi Không Không
198  SG154 Phương pháp nghiên cứu khoa học toán Bài thu hoạch    
199  SG355 Tiểu luận tốt nghiệp - SP. Sinh học      
200  SG405 Luận văn tốt nghiệp - SP. Sinh học      
201 2SG101 Niên luận      
02  SP540 Luận văn tốt nghiệp - SP. Ngữ văn      
203  SG390 Phương pháp dạy học tích hợp Bài thu hoạch     
204  20XH012 Tiếng Việt thực hành      
205  SG419-01 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên Bài thu hoạch    
206  SG419-02 Lý luận dạy học Toán và Khoa học tự nhiên Bài thu hoạch    
207  SG351 Tiểu luận tốt nghiệp giáo dục tiểu học      
208 SG233 Trò chơi sư phạm trong dạy học toán tiểu học Bài thu hoạch    
209  SG401 Luận văn tốt nghiệp giáo dục tiểu học      
210  2SG326 Thực tế ngoài trường Địa lý Hoãn     
211  SG392 Luận văn tốt nghiệp      
212 2SP334 Luận văn tốt nghiệp-Toán học      
13  SP346 Luận văn tốt nghiệp - SPTH      
214  SP493 Luận văn tốt nghiệp - Địa lý      
215  XH011-03 Cơ sở văn hóa Việt Nam      
216  SP511 Luận văn tốt nghiệp - Lịch sử      
217  SP408 Luận văn tốt nghiệp - Hóa học      
218  SP407 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học      
219  SG105 Phương pháp dạy học Lịch sử Bài thu hoạch    
220  SG106 Thiết kế chương trình Lịch sử Bài thu hoạch    
221  SG131-03 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông Bài thu hoạch    
222  SG131-01 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông Bài thu hoạch    
223  SG131-01 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông Bài thu hoạch    
224  SG350 Thực tế ngoài trường Ngữ Văn Bài thu hoạch    
225  SG127 Thực tế ngoài trường giáo dục tiểu học Bài thu hoạch    

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

STT Mã HP Tên học phần Ngày thi Phòng thi Giờ thi
1 SG188 Tập giảng Sinh học 09/09/2019 PTHPP 07:00
2 SG107 Phương pháp nghiên cứu khoa học Lịch sử 27/09/2019 205/C2 13:30
3 SP386 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa 08/10/2019 THPPGD Hóa 15:00
4 SP140 TT. Quang học 3&10/10/2019 102/C2 07:00
5 SP138 TT. Điện học 10/10/2019 PTN 13:30
6 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 14/10/2019 106/C2 13:30
7 SP088 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 14/10/2019 207/D2  
8 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 15/10/2019 104/C2 08:50
9 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 17/10/2019    
10 SG308 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý 18/10/2019 304/C2 07:30
11 SG384 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 21/10/2019 109/C2 07:00
12 SG122 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học 21/10/2019 201/C2 07:00
13 SG152 Phương pháp dạy học Toán 21/10/2019 208/C2 07:30
14 SG307 Đánh giá kết quả học tập Địa lý 21/10/2019 101/SP 09:50
15 SG300 Lịch sử địa phương 21/10/2019 201/C2 13:30
16 SP529 Văn học Nga 22/10/2019 302/C2 07:30
17 SP336 Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 22/10/2019 101/SP 07:30
18 SP480 Địa lý kinh tế - xã hội Việt nam 22/10/2019 205/C2 07:30
19 SP317 Phương trình đạo hàm riêng 22/10/2019 203/C2 13:30
20 SG214 Văn học Việt Nam hiện đại 1 (1900 - 1930) 23/10/2019 201/C2 07:00
21 SP055 Văn học 2 - giáo dục tiểu học 23/10/2019 110/C2 07:00
22 SP167 Sinh thái học 23/10/2019 202/C2 13:30
23 SP180 Động vật có xương sống 23/10/2019 202/C2 15:00
24 SG296 Từ pháp học tiếng Việt 24/10/2019 202/C2 07:00
25 SP527 Văn học châu Âu 24/10/2019 201/C2 13:30
26 SP304 Quy hoạch tuyến tính 25/10/2019 HTXHNV 07:00
27 SG263 Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Sinh học 25/10/2019 101/SP 10:30
28 SG120 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDTH 25/10/2019 304/C2 13:40
29 SP181 TT. Động vật có xương sống 25/10/2019 PTNĐV 14:00
30 SG219 Văn bản Hán Văn Việt Nam 25/10/2019 109/C2 14:00
31 SP056 Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục tiểu học 1 25/10/2019 203/C2 14:00
32 SG139 Phương pháp dạy học Ngữ Văn 26/10/2019 Thư viện 07:00
33 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 26/10/2019 104/KH 13:30
34 SP416 TT. Giải phẫu người và động vật 28/10/2019 PTNSLDV 07:30
35 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 29/10/2019 204/C2 07:30
36 SG105 Phương pháp dạy học Lịch sử 29/10/2019 101/SP  
37 SG111 Phương pháp dạy học Địa lý 30/10/2019 202/C2 07:30
38 SP415 Giải phẫu người và động vật 30/10/2019 102/DB 07:30
39 SP131 Đại số sơ cấp 30/10/2019 101/C2 08:00
40 SG116 Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu học 31/10/2019 203/C2 07:30
41 SG382 Lịch sử Thế giới cận đại 2 31/10/2019 305/C2 09:30
42 SG389 Phương pháp dạy học lập trình 01/11/2019 302/C2 07:30
43 SP075 Đại cương về Trái Đất 01/11/2019 106/C2 14:00
44 SP436 Kỹ thuật điện tử 1 02/11/2019 108/C2 07:00
45 SP309 Toán rời rạc 02/11/2019 303/C1 07:30
46 SG164 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lý 02/11//2019 110/C2 10:00
47 SG236 Hình học sơ cấp 1 03/11/2019 110/C2 14:00
48 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương 04/11/2019 104/C2 13:30
49 SP113 Hình học giải tích 05/11/2019 209/C2 07:00
50 SG260 Vi sinh học - SP. Sinh học 08/11/2019 202/C2 14:00
51 SP421 Thí nghiệm sinh học phổ thông 11/11/2019 P.PPDHSH  
52 SG309 Tập giảng Địa lý 13/11/2019 TGSP2 07:30
53 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 13/11/2019 108/HA 09:00
54 SG309 Tập giảng Địa lý 14/11/2019 TGSP2 07:30
55 SG011 Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 14/11/2019 202/B1 13:30
56 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 15/11/2019 301HA6 08:00
57 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 15/11/2019 101HA6 09:00
58 SG167 Tập giảng Vật lý 18, 25/11/19 PPGD VL 07:00
59 SP327 Maple 18/11/2019 106/A3 07:00
60 SP079 Giáo dục học 18/11/2019 103/NN 07:00
61 SG109 Phương pháp luận sử học 18/11/2019 110/C2 07:30
62 SP499 Lịch sử thế giới hiện đại 2 18/11/2019 104/C2 07:50
63 SP062 Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức 18/11/2019 109/C2 08:00
64 SP233 Lịch sử Đông Nam Á 18/11/2019 202/C2 09:50
65 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 18/11/2019 102/ KT 10:00
66 SG244 Các xu hướng dạy học toán 18/11/2019 210/C2 13:30
67 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 18/11/2019 501/TS 15:20
68 SP095 Vật lý đại cương 19/11/2019 302/DB 07:00
69 SG140 Nhập môn Khoa học Lịch sử 19/11/2019 210/KKH 07:00
70 SP025 Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ 19/11/2019 108/C2 07:00
71 SG167 Tập giảng Vật lý 19/11/2019 PPGD VL 07:00
72 SG376 Anh văn chuyên ngành sư phạm Toán 19/11/2019 109/C2 07:30
73 SP015 Địa chất đại cương 19/11/2019 210/C2 07:30
74 SP505 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 19/11/2019 209/C2 09:00
75 SG216 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (1945 - 1975) 19/11/2019 202/C2 13:30
76 SG223 Kỹ thuật và PPDH kỹ thuật giáo dục tiểu học 19/11/2019 105/C2 13:30
77 SP079 Giáo dục học 19/11/2019 107/C2 13:30
78 SG193 Phương pháp dạy học Sinh học 19/11/2019 201/C2 14:00
79 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 19/11/2019 106/C2 15:15
80 SG217 Văn học Việt Nam hiện đại 4 (1975 - 2000) 19/11/2019 201/C2 15:20
81 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 19/11/2019 501/TS 15:20
82 SP071 Rèn kỹ năng thực hành Tiếng Việt 19/11/2019 204/C2 15:30
83 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 19/11/2019    
84 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế 20/11/2019 209/C2 07:00
85 SP329 Hình học họa hình 20/11/2019 203/C2 07:00
86 SP012 Giáo dục học đại cương 20/11/2019 211/C2 07:00
87 SP506 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 20/11/2019 204/C2 09:50
88 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 20/11/2019 101/A3 10:15
89 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 20/11/2019 205/B1 13:00
90 SP079 Giáo dục học 20/11/2019 104/C2 13:30
91 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 21/11/2019 206/C1 07:00
92 SG265 Giáo dục môi trường 21/11/2019 207/C2 07:30
93 SP054 Văn học 1 - giáo dục tiểu học 21/11/2019 107 C2 07:30
94 SP015 Địa chất đại cương 21/11/2019 106/C2 07:30
95 SP019 Danh nhân đất Việt 21/11/2019 307HA6 07:50
96 SP012 Giáo dục học đại cương 21/11/2019 108/C2 09:50
97 SP012 Giáo dục học đại cương 21/11/2019 201/B1 13:30
98 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 21/11/2019 206/C1 15:20
99 SP129 Số học - GDTH 21/11/2019 101/SP 15:30
100 SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc 22/11/2019 201/TS 07:00
101 SG383 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 2 22/11/2019 204/C2 07:00
102 SP049 Giáo dục học - GDTH 22/11/2019 102/C1 07:00
103 SP156 Động hóa học 22/11/2019 210/C2 07:00
104 SP303 Lý thuyết nhóm 22/11/2019 205/C2 07:15
105 SP550 Công nghệ Gen và tế bào 22/11/2019 107/KNN 07:15
106 SG374 Tác phẩm văn học và thể loại văn học 22/11/2019 304/D1 08:50
107 SP080 Cơ sở văn hóa Việt Nam 22/11/2019 109/C2 09:50
108 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 22/11/2019 104/C2 09:50
109 SG221 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 1 22/11/2019 SP2 13:30
110 SP079 Giáo dục học 22/11/2019 113/A3 13:30
111 SP196 Anh văn chuyên môn lịch sử 23/11/2019 104/NN 07:00
112 SP157 Điện hóa học 23/11/2019 302/C1 09:50
113 SP082 Giải tích số 23/11/2019 102/C1 13:30
114 SP232 Dân tộc học đại cương 25/11/2019 109/A3 07:00
115 SP528 Tiến hoá 25/11/2019 111/C2 09:50
116 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 25/11/2019 203/C2 10:00
117 SG212 Văn học Việt Nam trung đại 2 25/11/2019 103/A3 13:30
118 SP075 Đại cương về Trái Đất 25/11/2019 101/DB 13:30
119 SG259 Thực tập Hóa cơ sở 25/11/2019 PTN Hóa lý 13:30
120 SP366 Vật lý Nano và ứng dụng 25/11/2019 209/KH 13:30
121 SP009 Tâm lý học đại cương 25/11/2019 101/MTN 14:00
122 SG304 Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam 25/11//2019 104/C2 15:10
123 SG081 Nguyên lý dạy học tin học 25/11/2019 304/C2 15:30
124 SP009 Tâm lý học đại cương 25/11/2019 305/C1 16:00
125 SP232 Dân tộc học đại cương 26/11/2019 205/B1 07:00
126 SP574 Sinh hóa - SP. Sinh học 26/11/2019 KNN 07:00
127 SP383 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa 26/11/2019 111/C2 07:00
128 SP061 Lý thuyết tập hợp và logic toán 26/11/2019 202/C2 07:15
129 SP378 Sinh hóa - SP.Hóa 26/11/2019 105/C2 7:15
130 SP220 Anh văn chuyên môn Địa lý 26/11/2019 211/C2 07:30
131 SP169 Phân loại thực vật B 26/11/2019 101/C2 08:00
132 SP084 Hình học Aphin và Euclide 26/11/2019 107/C2 09:00
133 SG320 Thủy quyển 26/11/2019 206/C2 09:50
134 SP533 Phong cách học tiếng Việt 26/11/2019 205/C2 09:50
135 SG249 Vật lý thống kê 26/11/2019 210/C2 13:30
136 SG228 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 26/11/2019 206/C2 13:30
137 SP111 Giải tích hàm một biến 26/11/2019 102/DB 13:30
138 SP400 Hóa hợp chất thiên nhiên 26/11/2019 205/C1 13:30
139 SG319 Khí quyển 26/11/2019 211/C2 13:30
140 SP387 Hóa hữu cơ 2 26/11/2019 202/C1 13:30
141 SG130 Bản đồ học 26/11/2019 401/SP 13:30
142 SP190 TT. Phân loại thực vật A 26/11/2019 PTNTV 14:00
143 SG237 Hình học sơ cấp 2 26/11/2019 110/C2 15:20
144 SP075 Đại cương về Trái Đất 26/11/2019 202/C2 15:20
145 SG322 Sinh quyển 26/11/2019 205/C2 15:20
146 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 26/11/2019 303/TS 15:20
147 SP141 Vật lý nguyên tử 1 hạt nhân 27/11/2019 109/C2 07:00
148 SP302 Tôpô đại cương 27/11/2019 306/D1 07:30
149 SG171 Phương pháp dạy học hóa học 27/11/2019 THPPGD Hóa 07:30
150 SP495 Lịch sử thế giới cổ trung đại 2 27/11/2019 205/C2 08:50
151 SG449 Sinh học phân tử và tế bào 27/11/2019 102/DB 09:50
152 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 27/11/2019 101/KT 09:50
153 SP368 Vật lý hạt cơ bản 27/11/2019 107/C2 09:50
154 SP347 Kỹ thuật điện 1 - Vật lý 27/11/2019 203/C2 13:30
155 SG298 Ngữ dụng học tiếng Việt 27/11/2019 211/C2 13:30
156 SG247 Điện học 1 28/11/2019 306/C2 07:00
157 SP178 Hình thái giải phẫu thực vật 28/11/2019 211/C2 07:15
158 SP092 Toán cho Vật lý 2 28/11/2019 303/D2 07:15
159 SP168 Phân loại thực vật A 28/11/2019 210/C2 08:00
160 SG182 Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học 28/11/2019 110/C2 09:30
161 SG264 Đa dạng sinh học 28/11/2019 113/A3 09:50
162 SG258 Hóa cơ sở 2 28/11/2019 206/C2 09:50
163 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 28/11/2019 HT/KSP 09:50
164 SP357 Vật lý chất rắn 28/11/2019 106/C2 09:50
165 SG332 Địa lý Đông Nam Á 28/11/2019 211/C2 13:30
166 SP139 Quang học 28/11/2019 107/C2 13:30
167 SG323 Địa lý tự nhiên các châu 1 28/11/2019 210/C2 13:30
168 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 28/11/2019 203/C2 13:30
169 SP406 TT. Sinh hóa 28/11/2019 PTN Hữu cơ 13:30
170 SP406 TT. Sinh hóa 28/11/2019 PTN Hữu cơ 14:30
171 SG321 Thổ nhưỡng quyển 28/11/2019 104/C2 15:20
172 SP009 Tâm lý học đại cương 28/11/2019 105/B1 16:00
173 SP136 Thực tập Cơ nhiệt 29/11/2019 PTH Cơ nhiệt 07:00
174 SP392 Phương pháp phân tích công cụ 29/11/2019 111/C2 07:00
175 SP356 Cơ học lượng tử 2 29/11/2019 211/C2 07:00
176 SP312 Hoạt động dạy và học môn Toán 29/11/2019 206/C2 07:15
177 SP017 Địa lý chính trị 29/11/2019 107/C2 07:30
178 SP433 Sinh thái học ứng dụng 29/11/2019 401/D1 09:50
179 SP142 Toán cho Vật lý 1 29/11/2019 204/KH 09:50
180 SP017 Địa lý chính trị 29/11/2019 106/C2 09:50
181 SG250 Vật lý tính toán 29/11/2019 209/C2 13:30
182 XH012 Tiếng Việt thực hành 29/11/2019 101/KT 13:30
183 SP431 Tập tính động vật 29/11/2019 102/DB 14:00
184 SG294 Ngữ âm học tiếng Việt 29/11/2019 102/C1 15:00
185 SP545 Sinh học phát triển động vật và thực vật 29/11/2019 102/DB 15:30
186 SP405 Hóa học phức chất 30/11/2019 401/D2 07:00
187 SP397 Cơ sở lý thuyết Hóa vô cơ 30/11/2019 109/C1 07:00
188 SP382 Hóa hữu cơ 1 30/11/2019 205/C1 09:30
189 SP009 Tâm lý học đại cương 30/11/2019 206/NN 10:00
190 SP293 Nhiệt động hóa học      
191 SG154 PPNCKH toán Bài thu hoạch    
192 SG191 Niên luận Sinh học Bài thu hoạch    
193 SP421 Thí nghiệm sinh học phổ thông   PTHPP  
194 SP410 Lịch sử hóa học Seminar    
195 SG176 Tập giảng hóa học Đánh giá trên lớp    
196 SG176 Tập giảng hóa học Đánh giá trên lớp    
197 SP575 TT.Sinh hoá - SP. Sinh học      
198 SG261 TT. Vi sinh học - SP. Sinh học      
199 SP308 Cơ sở hình học Đánh giá trên lớp    
200 SP159 Hóa keo      
201 SG084 PPNCKH Bài thu hoạch    
202 SG086 Tập giảng Đánh giá trên lớp    
203 SG357 Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lý Bài thu hoạch    
204 SP517 Hóa lượng tử      
205 SG206 PPNCKH Ngữ Văn Bài thu hoạch    
206 SG158 Tập giảng toán Đánh giá trên lớp    
207 SG158 Tập giảng toán Đánh giá trên lớp    
208 SP013 PPNCKH - Giáo dục Bài thu hoạch    
209 SG352 Tiểu luận tốt nghiệp Vật lý - Tin học Bài thu hoạch    
210 SG119 PPNCKH giáo dục tiểu học Bài thu hoạch    
211 SG124 Tập giảng Toán giáo dục tiểu học Đánh giá trên lớp    
212 SG262 Kỹ thuật vẽ trong sinh học Bài thu hoạch    
213 SG123 Tập giảng Văn giáo dục tiểu học      
214 SP146 Thực tế ngoài trường - Vật lý Bài thu hoạch    
215 SP418 TT. Sinh lý người và động vật 21/10/2019    
216 SG235 DH chính tả Ở tiểu học theo đặc điểm phương ngữ Bài thu hoạch    
217 SP393 TT. Phương pháp phân tích công cụ      
218 SP393 TT. Phương pháp phân tích công cụ      
219 SP333 Tiểu luận tốt nghiệp - Toán học Bài thu hoạch    
220 SG090 Niên luận Bài thu hoạch    
221 SG083 Thiết kế chương trình tin học Bài thu hoạch    
222 SG089 Ứng dụng CNTT trong dạy học tin học Bài thu hoạch    
223 SG391 Xử lý số liệu thống kê Bài thu hoạch    
224 SG188 Tập giảng Sinh học Đánh giá trên lớp    
225 SG333 Địa lý đô thị Bài thu hoạch    
226 SP016 Địa danh Việt Nam Bài thu hoạch    
227 SP492 Tiểu luận tốt nghiệp - Địa lý Bài thu hoạch    
228 SG158 Tập giảng toán Đánh giá trên lớp    
229 SG158 Tập giảng toán Đánh giá trên lớp    
230 SG209 Tập giảng Ngữ Văn Đánh giá trên lớp    
231 SP384 TT. Hóa vô cơ      
232 SG378 Tập giảng môn Lịch sử Đánh giá trên lớp    
233 SG378 Tập giảng môn Lịch sử Đánh giá trên lớp    
234 SG394 Giáo dục hòa nhập Bài thu hoạch    
235 SG209 Tập giảng Ngữ Văn Đánh giá trên lớp    
236 SG123 Tập giảng Văn giáo dục tiểu học Đánh giá trên lớp    
237 SG123 Tập giảng Văn giáo dục tiểu học Đánh giá trên lớp    
238 SG128 Môi trường và giáo dục môi trường Ở tiểu học      
239 SG124 Tập giảng Toán giáo dục tiểu học Đánh giá trên lớp    
240 SG124 Tập giảng Toán giáo dục tiểu học Đánh giá trên lớp    
241 SP076 Rèn luyện chữ viết - GDTH Bài thu hoạch    
242 SG351 Tiểu luận tốt nghiệp giáo dục tiểu học Bài thu hoạch    

  

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

STT Mã HP Tên học phần Ngày thi Phòng thi Giờ
1 SG173 Phương pháp nghiên cứu khoa học hóa học 16/11/2020 HT/KL 08:50
2 SP421 Thí nghiệm sinh học phổ thông 08/12/2020 P.PPGD Sinh 08:00
3 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 14/12/2020 208/C2 07:00
4 SP138 TT. Điện học 15/12/2020 P.TH.VLĐC 13:00
5 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững 17/12/2020 102/C2 09:50
6 SP384 TT. Hóa vô cơ 18/12/2020 PTN.HVC 09:50
7 SP181 TT. Động vật có xương sống 18/12/2020 PTN. ĐV 13:30
8 SG212 Văn học Việt Nam trung đại 2 (nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu XIX) 21/12/2020   07:00
9 SG167 Tập giảng Vật lý 21/12/2020 PTH.
PPGDVL
07:00
10 SG306 Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lý 21/12/2020 211/C2 07:30
11 SG205 Thiết kế chương trình Ngữ Văn 21/12/2020 209 C2 08:30
12 SG171 Phương pháp dạy học hóa học 21/12/2020 107/C2 09:00
13 SG228 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 21/12/2020 107/C2 13:30
14 SG314 Dân số và phát triển 21/12/2020 110/C2 13:30
15 SG085 Đánh giá kết quả học tập tin học 21/12/2020 104/C2 14:00
16 SP505 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 21/12/2020 109/C2 14:00
17 SP232 Dân tộc học đại cương 21/12/2020 306/C1 15:20
18 SG225 Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc giáo dục tiểu học 21/12/2020 104/C2  
19 SG162 Phương pháp dạy học Vật lý 22/12/2020 107/C2 07:00
20 SG389 Phương pháp dạy học lập trình 22/12/2020 104/C2 07:00
21 SP079 Giáo dục học 22/12/2020 209/KH 07:00
22 SP309 Toán rời rạc 22/12/2020 108/C2 07:00
23 SG214 Văn học Việt Nam hiện đại 1 (1900 - 1930) 22/12/2020 109/C2 07:30
24 SP009 Tâm lý học đại cương 22/12/2020 102/B1 07:30
25 SG188 Tập giảng Sinh học 22/12/2020 P.PPGD Sinh 07:30
26 SP317 Phương trình đạo hàm riêng 22/12/2020 109/C2 09:30
27 SP378 Sinh hóa - SP.Hóa 22/12/2020 108/C2 09:50
28 SP585 Xác suất thống kê - Toán 22/12/2020 201/C2 10:00
29 SG216 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (1945 - 1975) 22/12/2020 201/THSP 13:30
30 SG304 Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam 22/12/2020 109/C2 13:30
31 SG319 Khí quyển 22/12/2020 201/C2 13:30
32 SP079 Giáo dục học 22/12/2020 212/B1 13:30
33 SG128 Môi trường và giáo dục môi trường Ở tiểu học 22/12/2020 101/C2 13:30
34 SG384 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 22/12/2020 112/A3 13:50
35 SG320 Thủy quyển 22/12/2020 109/C2 15:15
36 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 22/12/2020 305/C2
306/C2
15:20
37 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 22/12/2020 103/NN 15:20
38 SG376 Anh văn chuyên ngành sư phạm Toán 22/12/2020 203/C2 15:20
39 SG217 Văn học Việt Nam hiện đại 4 (1975 - 2000) 22/12/2020 201/THSP 15:30
40 SG255 Lịch sử Vật lý 22/12/2020 102/C1  
41 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế 23/12/2020 107/C2 07:00
42 SP079 Giáo dục học 23/12/2020 206/C2 07:00
43 SP304 Quy hoạch tuyến tính 23/12/2020 104/C2 07:00
44 SP336 Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 23/12/2020 108/C2 07:30
45 SP480 Địa lý kinh tế - xã hội Việt nam 23/12/2020 306/D1 07:30
46 SG235 Dạy học chính tả Ở tiểu học theo đặc điểm phương ngữ 23/12/2020 111/C2 08:00
47 SP071 Rèn kỹ năng thực hành Tiếng Việt 23/12/2020 111/C2 08:00
48 SP499 Lịch sử thế giới hiện đại 2 23/12/2020 201/C2 08:50
49 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 23/12/2020 HT/KSP 09:50
50 SP303 Lý thuyết nhóm 23/12/2020 202/NN 09:50
51 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 23/12/2020 101/KT 09:55
52 SG140 Nhập môn Khoa học Lịch sử 23/12/2020 207/C2 10:00
53 SP009 Tâm lý học đại cương 23/12/2020 207/B1 10:00
54 SG117 Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học 23/12/2020 301/D2 13:30
55 XH007 Tâm lý học đại cương 23/12/2020 204/C2 13:35
56 SP079 Giáo dục học 23/12/2020 207/C2 13:30
57 SG321 Thổ nhưỡng quyển 23/12/2020 209/C2 13:30
58 SG113 Tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học 23/12/2020 110/A3 14:00
59 SG329 Dân cư và môi trường Đồng bằng sông Cửu Long 23/12/2020 209/C2 15:00
60 SG167 Tập giảng Vật lý 23/12/2020
25/12/2020
PTH
PPGDVL
13:00
61 SP501 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 2 24/12/2020 109/C2 07:00
62 SP025 Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ 24/12/2020 110/C2 07:30
63 SP177 TT. Động vật không xương sống 24/12/2020 PTN
Động vật
07:30
64 SP111 Giải tích hàm một biến 24/12/2020 208/C2 07:30
65 SP009 Tâm lý học đại cương 24/12/2020 111/B1 07:30
66 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 24/12/2020 202/KH 09:50
67 SP527 Văn học châu Âu 24/12/2020 101/C2 09:55
68 SP009 Tâm lý học đại cương 24/12/2020 113/B1 10:00
69 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 24/12/2010 105/C2 13:30
70 SP321 Môđun trên vành giao hoán 24/12/2020 209/KH 13:30
71 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 24/12/2020 105/C2 13:30
72 SP156 Động hóa học 24/12/2020 203/C2 13:30
73 SG322 Sinh quyển 24/12/2020 110/C2 13:30
74 SP506 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 24/12/2020 207/C2 13:30
75 SG412 Lịch sử Thế giới cổ trung đại 2 24/12/2020 302/TS 13.30
76 SG209 Tập giảng Ngữ Văn 24/12/2020
31/12/2020
P.10A2
TTKNSP
13:30
77 SG394 Giáo dục hòa nhập 24/12/2020 205/C2 14:00
78 SP232 Dân tộc học đại cương 24/12/2020 206/DH 15:20
79 SP009 Tâm lý học đại cương 24/12/2020 202/C2 15:30
80 SG439 Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục 24/12/2020 104/C2 15:30
81 SG011 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo 24/12/2020 401/D1 15:30
82 SG249 Vật lý thống kê 24/12/2020 110/C2 15:30
83 SG357 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý 24/12/2020 304/C2  
84 SP302 Tôpô đại cương 25/12/2020 203/C2 07:00
85 SP056 Phương pháp dạy học tiếng Việt giáo dục tiểu học 1 25/12/2020 201/C2 07:15
86 SP009 Tâm lý học đại cương 25/12/2020 112/B1 07:30
87 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 25/12/2020 109/C2 07:30
88 SG152 Phương pháp dạy học Toán 25/12/2020 401/D1 07:30
89 SP167 Sinh thái học 25/12/2020 107/C2 07:30
90 SP393 TT. Phương pháp phân tích công cụ 25/12/2020 PTN. HPT 07:30
91 SP355 Điện động lực học 25/12/2020 109/C2 08:00
92 SP009 Tâm lý học đại cương 25/12/2020 112/B1 10:00
93 SP366 Vật lý Nano và ứng dụng 25/12/2020 105/C2 10:00
94 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 25/12/2020 105/C2 13:30
95 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 25/12/2020 HT/KSP 13:30
96 SG247 Điện học 1 25/12/2020 110/C2 13:30
97 SG103 Toán cho Hóa học 25/12/2020 304/DB 13:30
98 SG333 Địa lý đô thị 25/12/2020 201/C2 13:30
99 XH012 Tiếng Việt thực hành 25/12/2020 203/KH 13:30
100 SP115 Hàm phức 25/12/2020 106/C2 14:00
101 XH012 Tiếng Việt thực hành 25/12/2020 209/B1 15:30
102 SG083 Thiết kế chương trình tin học 25/12/2020 203/B1  
103 SG084 Phương pháp nghiên cứu khoa học 25/12/2020 203/B1  
104 SP075 Đại cương về Trái Đất 26/12/2020 211/C2 07:30
105 SG395 Phương pháp dạy học cơ sở dữ liệu 26/12/2020 201/C2 07:50
106 SP190 TT. Phân loại thực vật A 26/12/2020 P.TNTV 08:00
107 SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc 26/12/2020 205/C1 09:50
108 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 26/12/2020 104/C1 09:50
109 SG220 Văn bản chữ Nôm 26/12/2020 104/C1 13:30
110 SP157 Điện hóa học 26/12/2020 108/A3 13:30
111 SP361 Phương pháp giảng dạy bài tập vật lý phổ thông 27/12/2020 x x
112 SG221 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 1 28/12/2020 303/DB 07:00
113 SG331 Di sản thế giới 28/12/2020 110/C2 07:30
114 SP416 TT. Giải phẫu người và động vật 28/12/2020 PTN Sinh Ly 08:00
115 SP528 Tiến hoá 28/12/2020 105/C2 09:50
116 SP009 Tâm lý học đại cương 28/12/2020 107/B1 09:55
117 SG139 Phương pháp dạy học Ngữ Văn 28/12/2020 102/KL 13:30
118 SP533 Phong cách học tiếng Việt 28/12/2020 305/C2 13:30
119 SG164 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lý 28/12/2020 103/C2 13:30
120 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 28/12/2020 202/C2 13:30
121 SP400 Hóa hợp chất thiên nhiên 28/12/2020 202/C2 15:00
122 SP067 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 28/12/2020 110/C2 15:10
123 SP531 Tiến trình văn học 29/12/2020 202/C2 07:00
124 SP415 Giải phẫu người và động vật 29/12/2020 108/C2 07:00
125 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 29/12/2020 105/A3 07:00
126 SG359 Địa lý cảnh quan 29/12/2020 207/C2 07:30
127 SG234 Dạy học giải toán có lời văn ở tiểu học 29/12/2020 101/C2 08:00
128 SP392 Phương pháp phân tích công cụ 29/12/2020 105/C2 09:00
129 SG374 Tác phẩm văn học và thể loại văn học 29/12/2020 202/C2 09:30
130 SP134 Cơ học đại cương 2 29/12/2020 206/C2 09:50
131 SP199 Toán sơ cấp - GDTH 29/12/2020 106/C2 09:50
132 SG382 Lịch sử Thế giới cận đại 2 29/12/2020 101/C2 09:50
133 SP481 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 1 29/12/2020 104/C2 09:50
134 SP169 Phân loại thực vật B 29/12/2020 P.TNTV 10:00
135 SP176 Động vật không xương sống 29/12/2020 209/C2 10:00
136 SP113 Hình học giải tích 29/12/2010 107/C2 13:30
137 SG296 Từ pháp học tiếng Việt 29/12/2020 108/C2 13:30
138 SP180 Động vật có xương sống 29/12/2020 106/C2 13:30
139 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 29/12/2020 206/C2 13:30
140 SP383 Hóa phân tích 1 - SP.Hóa 29/12/2020 102/KL 13:30
141 SP009 Tâm lý học đại cương 29/12/2020 201/KH 13:35
142 SP550 Công nghệ Gen và tế bào 29/12/2020 104/C2 14:00
143 SG332 Địa lý Đông Nam Á 29/12/2020 202/C2 14:00
144 SP017 Địa lý chính trị 29/12/2020 110/C2 15:20
145 SG265 Giáo dục môi trường 29/12/2020 207/C2  
146 SP009 Tâm lý học đại cương 29/12/2020 201/KH 15:30
147 SP308 Cơ sở hình học 30/12/2020 110/C2 07:00
148 SG323 Địa lý tự nhiên các châu 1 30/12/2020 205/C2 07:30
149 SP168 Phân loại thực vật A 30/12/2020 P.TNTV 07:30
150 SP352 Cơ học lượng tử 1 30/12/2020 104/C2 07:30
151 SG130 Bản đồ học 30/12/2020 105/C2 07:30
152 SG262 Kỹ thuật vẽ trong sinh học 30/12/2020 PMT
TTNVSP
08:00
153 SG182 Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học 30/12/2020 P.TNTV 08:45
154 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 30/12/2020 301/MT 09:50
155 SG449 Sinh học phân tử và tế bào 30/12/2020 105/C2 09:50
156 SP331 Hình học vi phân 30/12/2020 101/C2 09:50
157 SP356 Cơ học lượng tử 2 30/12/2020 202/C2 09:50
158 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 30/12/2020 110/C2 09:50
159 SP405 Hóa học phức chất 30/12/2020 PTN PPDG 09:50
160 SP545 Sinh học phát triển động vật và thực vật 30/12/2020 209/C2 10:00
161 SP368 Vật lý hạt cơ bản 30/12/2020 202/C1 10:00
162 SP347 Kỹ thuật điện 1 - Vật lý 30/12/2020 201/C2 13:30
163 SG264 Đa dạng sinh học 30/12/2020 106/C2 13:30
164 SG222 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 30/12/2020 205/B1 13:30
165 SP382 Hóa hữu cơ 1 30/12/2020 301/TS 14:00
166 SP312 Hoạt động dạy và học môn Toán 31/12/2020 210/C2 07:00
167 SP357 Vật lý chất rắn 31/12/2020 210/C2 07:00
168 SG111 Phương pháp dạy học Địa lý 31/12/2020 202/C2 07:00
169 SP009 Tâm lý học đại cương 31/12/2020 109/B1 07:05
170 SP139 Quang học 31/12/2020 204/C2 08:50
171 SP009 Tâm lý học đại cương 31/12/2020 112/B1 09:55
172 SP084 Hình học Aphin và Euclide 31/12/2020 108/C2 13:30
173 SG223 Kỹ thuật và phương pháp dạy học kỹ thuật giáo dục tiểu học 31/12/2020 207/B1 13:30
174 SG295 Từ vựng học tiếng Việt 31/12/2020 109/C2 13:30
175 SP433 Sinh thái học ứng dụng 31/12/2020 109/C2 15:20
176 SG298 Ngữ dụng học tiếng Việt 31/12/2020 209/C2 15:20
177 SG193 Phương pháp dạy học Sinh học 31/12/2020 201/C2  
178 SP398 Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ 02/01/2021 102/NN 07:30
179 SP436 Kỹ thuật điện tử 1 03/01/2021 204/C2 13:30
180 SP142 Toán cho Vật lý 1 08/01/2021 208/C2 09:00
181 SG086 Tập giảng   P.TG 13:30
182 SG011 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo   110/A3 14:20
183 SG309 Tập giảng Địa lý      
184 SG176 Tập giảng hóa học      
185 SP088 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh      
186 SP410 Lịch sử hóa học      
187 SP517 Hóa lượng tử      
188 SP082 Giải tích số      
189 SG206 Phương pháp nghiên cứu khoa học Ngữ Văn      
190 SP406 TT. Sinh hóa      
191 SG158 Tập giảng toán      
192 SG431 Phát triển chương trình giáo dục Toán và Khoa học tự nhiên      
193 SP013 Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Giáo dục      
194 SG119 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học      
195 SG401 Luận văn tốt nghiệp giáo dục tiểu học      
196 SP146 Thực tế ngoài trường - Vật lý      
197 SP333 Tiểu luận tốt nghiệp - Toán học      
198 SP334 Luận văn tốt nghiệp-Toán học      
199 SG090 Niên luận      
200 SG391 Xử lý số liệu thống kê      
201 SP016 Địa danh Việt Nam      
202 SP492 Tiểu luận tốt nghiệp - Địa lý      
203 SG082 Phương pháp dạy học tin học      
204 SG385 Anh văn chuyên môn tin học      
205 SP293 Nhiệt động hóa học      
206 SG158 Tập giảng toán      
207 SG259 Thực tập Hóa cơ sở      
208 SG209 Tập giảng Ngữ Văn      
209 SG107 Phương pháp nghiên cứu khoa học Lịch sử      
210 SP386 TT. Phương pháp giảng dạy Hóa      
211 SG105 Phương pháp dạy học Lịch sử      
212 SG378 Tập giảng môn Lịch sử      
213 SG378 Tập giảng môn Lịch sử      
214 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông      
215 SG123 Tập giảng Văn giáo dục tiểu học      
216 SG123 Tập giảng Văn giáo dục tiểu học      
217 SG231 Dạy học các môn khoa học theo phương pháp bàn tay nặn bột      
218 SP062 Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức      
219 SG124 Tập giảng Toán giáo dục tiểu học      
220 SG124 Tập giảng Toán giáo dục tiểu học      

  

 LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

STT Mã HP Môn thi Hình thức Phòng thi Thời gian Ngày thi
TL TN
1 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 103/HA 09:50 15/03/2019
2 SP156 Động hóa học     101/KH 07:00 20/03/2019
3 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 111/HA 09:50 21/03/2019
4 SP157 Điện hóa học     101/KH 07:00 27/03/2019
5 SP350 TT. Kỹ thuật điện tử 1 x   ptn điện 13:00 04/04/2019
6 SP169 Phân loại thực vật B   x 207/C2 07:30 08/04/2019
7 SP015 Địa chất đại cương x x 105/C2 08:50 08/04/2019
8 SP169 Phân loại thực vật B   x 105/C2 14:00 08/04/2019
9 SP015 Địa chất đại cương x x 105/C2 08:50 09/04/2019
10 SP169 Phân loại thực vật B   x 101/C2 14:00 09/04/2019
11 SP350 TT. Kỹ thuật điện tử 1 x   ptn điện 13:00 13/04/2019
12 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam x   HT/KSP 07:00 15/04/2019
13 SG318 Thạch quyển   x 206/C2 13:30 16/04/2019
14 SP177 TT. Động vật không xương sống     PTN ĐV 07:30 18/04/2019
15 SG132 PPGD thí nghiệm vật lý phổ thông     PTHPPGD 07:00 19/04/2019
16 SG132 PPGD thí nghiệm vật lý phổ thông     PTHPPGD 13:00 19/04/2019
17 SP420 TT. Di truyền và chọn giống   x 201/C2 09:00 23/04/2019
18 SG316 Trắc địa cơ bản x x 206/C2 13:30 23/04/2019
19 SP015 Địa chất đại cương x x 211/C2 13:30 24/04/2019
20 SG306 Phương pháp NCKH Địa lý x x 202/C2 13:30 24/04/2019
21 SG108 Đánh giá kết quả học tập Lịch sử x   110/C2 14:00 24/04/2019
22 SG312 Kỹ thuật dạy học Địa lý     101/C2 07:00 25/04/2019
23 SG266 Vi sinh vật Ứng dụng   x 104/C2 15:30 25/04/2019
24 SP012 Giáo dục học đại cương x   301/NDH 10:00 26/04/2019
25 SG307 Đánh giá kết quả học tập Địa lý x x 211/C2 13:30 26/04/2019
26 SP482 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 2 x x 108/C2 07:00 02/05/2019
27 SG208 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ Văn x   101/SP 07:00 02/05/2019
28 SP455 Hóa vô cơ 2 - SP.Hóa x x 101/C2 08:50 02/05/2019
29 SP388 TT. Hóa hữu cơ     PTNHC 09:00 02/05/2019
30 SP388 TT. Hóa hữu cơ     PTNHC 09:00 02/05/2019
31 SG011 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo   x 302/XH 09:50 02/05/2019
32 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 102/KT 13:30 02/05/2019
33 SG155 Đánh giá kết quả học tập Toán x   109/C2 13:30 02/05/2019
34 SP009 Tâm lý học đại cương   TN 210/C2 13:40 02/05/2019
35 SP574 Sinh hoá - SP. Sinh học x   110/NN 15:00 02/05/2019
36 SP318 Độ đo và tích phân Lơbe x   207/C2 15:30 02/05/2019
37 SG220 Văn bản chữ Nôm x   206/C2 15:30 02/05/2019
38 SP103 Số học x   201/XH 07:00 03/05/2019
39 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam x   106/C1 07:00 03/05/2019
40 SP534 Văn học Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Mỹ La tinh) x   302/DB 07:00 03/05/2019
41 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   106/C2 07:00 03/05/2019
42 SG231 Dạy học các môn khoa học theo phương pháp bàn tay nặn bột         03/05/2019
43 SP101 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp x   101/C2 09:50 03/05/2019
44 SP321 Môđun trên vành giao hoán x   108/C2 09:50 03/05/2019
45 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam x   102/KT 09:50 03/05/2019
46 SP067 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học X   104/B1 09:50 03/05/2019
47 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x HT/KSP 13:30 03/05/2019
48 SG208 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ Văn x   201/C2 13:30 03/05/2019
49 SP500 Lịch sử Việt nam cổ trung đại 1 x   201/NDH 13:30 03/05/2019
50 SP009 Tâm lý học đại cương   TN 101/SP 13:40 03/05/2019
51 SG257 Vật lý laser   x 101/SP 15:20 03/05/2019
52 SG305 Thiết kế chương trình Địa lý     211/C2 15:20 03/05/2019
53 SP009 Tâm lý học đại cương   TN SP/101 15:30 03/05/2019
54 SP585 Xác suất thống kê - Toán x   208/C1 07:00 04/05/2019
55 SP009 Tâm lý học đại cương   TN 203/CT 07:30 04/05/2019
56 SP003 TT. Sinh học đại cương     PTNĐV, TV, SL 08:00 04/05/2019
57 SP450 Hóa vô cơ 1 - SP.Hóa x   101/C2 13:30 04/05/2019
58 SP418 TT. Sinh lý người và động vật x   PTN SL 07:30 05/05/2019
59 SG327 Hệ thông tin Địa lý - GIS x x 404/SP 07:30 05/05/2019
60 SP418 TT. Sinh lý người và động vật x   PTN SL 08:45 05/05/2019
61 SP418 TT. Sinh lý người và động vật x   PTN SL 10:00 05/05/2019
62 SP418 TT. Sinh lý người và động vật x   PTN SL 11:15 05/05/2019
63 SP132 Xác suất thống kê - GDTH x   201/C2 15:30 05/05/2019
64 SG255 Lịch sử Vật lý x   103/B1 07:00 06/05/2019
65 SP157 Điện hóa học x   111/C1 07:00 06/05/2019
66 SG140 Nhập môn Khoa học Lịch sử x   109/C2 07:00 06/05/2019
67 XH136 Dân cư và môi trường ĐBSCL x   108/C2 07:00 06/05/2019
68 SG192 Nguyên lí dạy học Sinh học x   105/C2 07:30 06/05/2019
69 SG313 Toán Ứng dụng cho Địa lý x   101/SP 07:30 06/05/2019
70 SP139 Quang học x   101/C2 09:00 06/05/2019
71 SP158 TT. Hóa lý x   111/C2 09:00 06/05/2019
72 SP158 TT. Hóa lý x   111/C2 09:00 06/05/2019
73 SP158 TT. Hóa lý x   111/C2 09:00 06/05/2019
74 SP134 Cơ học đại cương 2 x   110/C2 09:50 06/05/2019
75 SG189 Vật lý cho Sinh học   x 402/SP 09:50 06/05/2019
76 SP437 Cơ lý thuyết - Vật lý x   209/C2 10:00 06/05/2019
77 SG172 Thiết kế chương trình hóa học x   209/C2 13:30 06/05/2019
78 SG106 Thiết kế chương trình Lịch sử x   306/C1 13:30 06/05/2019
79 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   204/C2 13:30 06/05/2019
80 SG118 Nguyên lý dạy học giáo dục tiểu học x   201/C2 14:00 06/05/2019
81 SG375 Phương pháp công tác đội giáo dục tiểu học     Sân sau Hội trường lớn 14:00 06/05/2019
82 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo x   104/C2 15:20 06/05/2019
83 SG112 Nguyên lý dạy học Ngữ Văn x   101/C2 15:20 06/05/2019
84 SG151 Nguyên lý dạy học Toán x   101/SP 15:30 06/05/2019
85 SP082 Giải tích số x   205/C1 15:30 06/05/2019
86 SP438 Thiên văn học x   205/C2 07:00 07/05/2019
87 SP529 Văn học Nga x   211/C2 07:00 07/05/2019
88 SP233 Lịch sử Đông Nam Á x   204/C2 07:00 07/05/2019
89 SP079 Giáo dục học   x 101/SP 07:00 07/05/2019
90 SP054 Văn học 1 - giáo dục tiểu học X   109/C2 07:00 07/05/2019
91 SP504 Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 x   202/C2 07:15 07/05/2019
92 SG085 Đánh giá kết quả học tập tin học x   302/C2 07:30 07/05/2019
93 SP331 Hình học vi phân x   104/C2 07:30 07/05/2019
94 SP419 Di truyền và chọn giống   x 201/C2 07:30 07/05/2019
95 SP176 Động vật không xương sống   x 209/C2 08:00 07/05/2019
96 SG174 Đánh giá kết quả học tập hóa học x   101/SP 09:50 07/05/2019
97 SG183 Đánh giá kết quả học tập Sinh học   x 205/C2 09:50 07/05/2019
98 SP531 Tiến trình văn học x   201/C2 09:50 07/05/2019
99 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo x   110/C2 09:50 07/05/2019
100 SP302 Tôpô đại cương x   101/SP 13:30 07/05/2019
101 SG357 Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lý x   302/C2 13:30 07/05/2019
102 SG297 Cú pháp học tiếng Việt x   108/C2 13:30 07/05/2019
103 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo x   105/KH 13:30 07/05/2019
104 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững   x 104/C2 13:30 07/05/2019
105 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   110/C2 13:30 07/05/2019
106 SP009 Tâm lý học đại cương   x 109/C2 14:00 07/05/2019
107 SG109 Phương pháp luận sử học x   101/KH 15:20 07/05/2019
108 SG329 Dân cư và môi trường ĐBSCL x   101/SP 15:20 07/05/2019
109 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững   x 203/C2 15:20 07/05/2019
110 SG207 Đánh giá kết quả học tập Ngữ Văn x   105/KH 15:20 07/05/2019
111 SP009 Tâm lý học đại cương   x 305/C2 15:30 07/05/2019
112 SP093 Toán cho Hóa học x   110/C2 07:00 08/05/2019
113 SP352 Cơ học lượng tử 1   x 101/C2 07:00 08/05/2019
114 SG248 Điện học 2 x x 202/B1 07:00 08/05/2019
115 SP512 Văn học dân gian Việt Nam x   204/C2 07:00 08/05/2019
116 SP019 Danh nhân đất Việt x x 202/C2 07:00 08/05/2019
117 SP079 Giáo dục học   x 107/C2 07:00 08/05/2019
118 SP517 Hóa lượng tử x   203/C2 07:00 08/05/2019
119 SP595 Lịch sử tư tưởng Việt Nam x   402/SP 07:15 08/05/2019
120 SG117 Thiết kế chương trình giáo dục tiểu học x   210/C2 07:15 08/05/2019
121 SP319 Giải tích hàm x   104/C2 07:30 08/05/2019
122 SP429 Câu hỏi và bài tập Sinh phổ thông     PTN PP/sinh 07:30 08/05/2019
123 SP331 Hình học vi phân x   101/SP 07:30 08/05/2019
124 SG389 Phương pháp dạy học lập trình x   305/SP 08:00 08/05/2019
125 SP102 Đại số tuyến tính - Toán x x 209/C2 09:00 08/05/2019
126 SG377 Văn bản Hán văn Trung Quốc x   208/C1 09:00 08/05/2019
127 SP502 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 x   205/C2 09:00 08/05/2019
128 SG114 Giáo dục so sánh và giáo dục bền vững   x 201/C1 09:40 08/05/2019
129 SP513 Nguyên lý lý luận văn học x   203/C2 09:50 08/05/2019
130 SP509 Chuyên đề lịch sử thế giới x   206/C2 09:50 08/05/2019
131 SG390 Phương pháp dạy học tích hợp     302/C2 13:30 08/05/2019
132 SG153 Thiết kế chương trình Toán x   109/C2 13:30 08/05/2019
133 SG215 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (1930 - 1945) x   201/C2 13:30 08/05/2019
134 SP017 Địa lý chính trị     107/C2 13:30 08/05/2019
135 SG222 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 x   206/C2 13:30 08/05/2019
136 SG295 Từ vựng học tiếng Việt x   206/C2 16:00 08/05/2019
137 SP112 Giải tích hàm nhiều biến x   106/C2 07:00 09/05/2018
138 SP085 Lý thuyết vành và trường x   109/C2 07:00 09/05/2019
139 SP369 Cảm biến trong đo lường x   ptn điện 07:00 09/05/2019
140 SG165 Đánh giá kết quả học tập Vật lý x   201/C2 07:00 09/05/2019
141 SP159 Hóa keo x   111/C2 07:00 09/05/2019
142 SP159 Hóa keo x   111/C2 07:00 09/05/2019
143 XH012 Tiếng Việt thực hành   x HT/KSP 07:00 09/05/2019
144 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế x   203/C2 07:00 09/05/2019
145 SP494 Lịch sử thế giới cổ trung đại 1   x 204/C2 07:30 09/05/2019
146 SP576 Sinh lý thực vật - SP. Sinh học   x 203/C2 08:00 09/05/2019
147 SG163 Thiết kế chương trình Vật lý x   211/C2 08:50 09/05/2019
148 SG258 Hóa cơ sở 2 x   111/C2 09:00 09/05/2019
149 SG227 Cơ sở tự nhiên xã hội 1   x 101/SP 09:00 09/05/2019
150 SP398 Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ x   101/SP 09:30 09/05/2019
151 SP515 Văn học Việt Nam trung đại 1 (TK X-nửa đầu XVIII) x   108/C1 09:30 09/05/2019
152 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 103/HA 09:50 09/05/2019
153 SP235 Lịch sử văn minh thế giới   x 401/SP 09:50 09/05/2019
154 SG301 Lịch sử tư tưởng Phương Đông x   104/C2 09:50 09/05/2019
155 XH012 Tiếng Việt thực hành x   107/C1 10:00 09/05/2019
156 SP195 Việt Nam học đại cương x   106/C2 10:00 09/05/2019
157 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương x   203/C2 13:30 09/05/2019
158 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   107/C2 13:30 09/05/2019
159 SG170 Nguyên lí dạy học hóa học x   101/SP 13:30 09/05/2019
160 SG213 Văn học Việt Nam trung đại 3 (nửa cuối thế kỷ XIX) x   202/C2 13:30 09/05/2019
161 SG317 Khoa học Trái Đất x x 205/C2 13:30 09/05/2019
162 SP009 Tâm lý học đại cương   x 207/C2 14:00 09/05/2019
163 SG161 Nguyên lí dạy học Vật lý x   101/C2 15:20 09/05/2019
164 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x HT/KSP 15:20 09/05/2019
165 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam   x 102/KT 15:20 09/05/2019
166 SP235 Lịch sử văn minh thế giới   x 101/SP 15:20 09/05/2019
167 SG113 Tâm lý học sư phạm giáo dục tiểu học x   305/C2 15:30 09/05/2019
168 SG218 Văn học châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á)   x 104/C2   09/05/2019
169 SP097 Hoá cho Sinh học   x 108/C2 07:00 10/05/2019
170 SG381 Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm Lịch sử     109/C2 07:00 10/05/2019
171 XH012 Tiếng Việt thực hành   x 203/HẠ 08:00 10/05/2019
172 SP496 Lịch sử thế giới cận đại 1 x   104/C2 08:00 10/05/2019
173 SP477 Địa lý tự nhiên Việt Nam x x 201/KH 08:50 10/05/2019
174 SP178 Hình thái giải phẫu thực vật   x 306/C2 09:10 10/05/2019
175 SP135 Nhiệt học và nhiệt động lực học x x 202/C1 09:30 10/05/2019
176 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông x   208/C2 09:50 10/05/2019
177 SP075 Đại cương về Trái Đất x x 206/KH 13:30 10/05/2019
178 SG194 Thiết kế chương trình Sinh học x   105/C2 14:00 10/05/2019
179 SP575 TT.Sinh hoá - SP. Sinh học x   PTNSH 15:00 10/05/2019
180 SP390 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa         11/05/2019
181 SP390 TT. Hóa phân tích - SP.Hóa         11/05/2019
182 SP519 Thiết kế bài tập Hóa học x   205/C1 07:00 12/05/2019
183 SP577 TT. Sinh lý thực vật - SP. Sinh học     PTN TV 07:30 12/05/2019
184 SP142 Toán cho Vật lý 1 x   104/C2 07:00 13/05/2019
185 SP498 Lịch sử thế giới hiện đại 1 x   106/C2 07:00 13/05/2019
186 SP389 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa x   105/C2 07:00 13/05/2019
187 SP508 Chuyên đề lịch sử Việt Nam x   210/C2 09:50 13/05/2019
188 SP010 Tâm lý học sư phạm   x 111/C2 10:00 13/05/2019
189 SG104 Nguyên lí dạy học Lịch sử x   104/C2 13:30 13/05/2019
190 SP389 Hóa phân tích 2 - SP.Hóa x   105/C2 13:30 13/05/2019
191 SG324 Địa lý tự nhiên các châu 2 x   205/C2 13:30 13/05/2019
192 SP179 TT. Hình thái giải phẫu thực vật x   PTNTV 14:00 13/05/2019
193 SP376 Luận văn tốt nghiệp - Vật lý         13-19/05/2019
194 SP375 Tiểu luận tốt nghiệp - Vật lý         13-19/05/2019
195 SP002 Sinh học đại cương 2 x   203/C2 09:50 14/05/2019
196 SP314 Hình học xạ Ảnh x   105/C2 15:20 14/05/2019
197 SG323 Địa lý tự nhiên các châu 1 x   205/C2 13:30 15/05/2019
198 SG236 Hình học sơ cấp 1 x x 101/SP 13:30 15/05/2019
199 SG236 Hình học sơ cấp 1 x x 114/B1 07:00 16/05/2019
200 SP417 Sinh lý người và động vật x   401/D1 09:00 16/05/2019
201 SP414 Sinh lý động vật x   401/D1 09:00 16/05/2019
202 SP150 Anh văn chuyên môn Vật lý   x 108/C2 13:30 16/05/2019
203 SP589 Các phương pháp Toán Lý x   504/TS 07:00 17/05/2019
204 SP387 Hóa hữu cơ 2 x   111/C2 08:00 17/05/2019
205 SP098 TT. Hoá cho Sinh học x   PTNHL 13:30 21/05/2019
206 SG225 Âm nhạc và PPDH âm nhạc GDTH     101/SP 08:50 24/05/2019
207 SP235 Lịch sử văn minh thế giới   x 104/C2 13:30  
208 SG385 Anh văn chuyên môn tin học          
209 SG244 Các xu hướng dạy học toán          
210 SP334 Luận văn tốt nghiệp-Toán học          13-19/05/2019
211 SG084 Phương pháp nghiên cứu khoa học          
212 SP333 Tiểu luận tốt nghiệp-Toán học          13-19/05/2019
214 SG156 Ứng dụng CNTT trong dạy học toán          
215 SG156 Ứng dụng CNTT trong dạy học toán          
217 SP159 Hóa keo          
218 SP408 Luận văn tốt nghiệp - Hóa học          13-19/05/2019
219 SP293 Nhiệt động hóa học          
220 SG173 Phương pháp NCKH hóa học          
221 SP013 Phương pháp NCKH - Giáo dục          
223 SP407 Tiểu luận tốt nghiệp - Hóa học          
224 SG175 Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học          
225 SG405 Luận văn tốt nghiệp Sinh học          13-19/05/2019
226 SG191 Niên luận Sinh học          
229 SG355 Tiểu luận tốt nghiệp Sinh học          
230 SP540 Luận văn tốt nghiệp - SP. Ngữ văn          13-19/05/2019
231 SG101 Niên luận          
235 SP511 Luận văn tốt nghiệp - Lịch sử          13-19/05/2019
238 SP493 Luận văn tốt nghiệp - Địa lý          13-19/05/2019
239 SG328 Thực hành địa lý địa phương   TH      
242 SG401 Luận văn tốt nghiệp GDTH          13-19/05/2019
243 SP072 Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường          
244 SG226 Phương pháp dạy học toán 2 - GDTH          
245 SG229 Phương pháp dạy học tự nhiên xã hội          
248 SG351 Tiểu luận tốt nghiệp GDTH          13-19/05/2019
249 SG233 Trò chơi sư phạm trong dạy học toán tiểu học          
250 SG120 Ứng dụng CNTT trong dạy học GDTH          
251 SP088 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh          
252 SP010 Tâm lý học sư phạm          
253 SP010 Tâm lý học sư phạm          
254 SP010 Tâm lý học sư phạm          

 

 LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

STT Thứ Ngày thi Giờ thi Mã MH Môn thi Phòng thi
1 05/03/2018 7:30 SG237 Hình học sơ cấp 2 110/C1
2 07/03/2018 9:50 SP357 Vật Lý Chất Rắn 501/TS
3 Năm 15/03/2018 13:30 SP140 Thực tập Quang học 103/C2
4 Hai 19/03/2018 13:30 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
5 Ba 20/03/2018 7:00 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
6 Ba 20/03/2018 13:30 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
7 21/03/2018 7:00 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
8 Sáu 23/03/2018 13:30 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
9 Bảy 24/03/2018 7:00 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
10 Ba 17/04/2018 13:30 SG132 PPGD TNVLPT PTH. PPGDVL
11 Ba 18/04/2018 7:00 SG132 PPGD TNVLPT PTH. PPGDVL
12 Sáu 20/04/2018 9:50 SG172 Thiết kế chương trình Hóa học 104/C2
13 Sáu 20,27/4/2018 13:30 SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông PTHPPGD Vật lý
14 Bảy 21/04/2018 13:30 SP158 TT. Hóa Lý 107/C2
15 Hai 23,24/4/2018 7:00 SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông PTHPPGD Vật lý
16 Hai 23/04/2018 9:30 SG107 Phương pháp NCKH giáo dục Lịch sử 104/C2
17 Ba 24/04/2018 13:30 SG108 Đánh giá kết quả học tập lịch sử 104/TS
18 Ba 24/04/2018 13:30 SG132 PPGD TNVLPT PTH. PPGDVL
19 Năm 26/04/2018 13:30 SG313 Toán ứng dụng cho Địa lý 107/C2
20 Năm 26/04/2018 15:30 SG306 PP nghiên cứu KH Địa lý 101/C2
21 Năm 26/04/2018 7:30 SG327 Hệ thông tin Địa lý-GIS 304/C2
22 Năm 26/04/2018 9:50 XH136 Dân cư và MT ĐBSCL 201/C1
23 Sáu 27/04/2018 13:30 SG308 Thiết kế chương trình Địa lý 304/C2
24 Sáu 27/04/2018 7:30 SG305 Thiết kế chương trình Địa lý 106/C2
25 Bảy 28/04/2018 7:00 SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông PTHPPGD Vật lý
26 Bảy 28/04/2018 9:00 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
27 Bảy 28/04/2018 10:00 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
28 Bảy 28/04/2018 11:00 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
29 Bảy 28/04/2018 13:30 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
30 Bảy 28/04/2018 14:30 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
31 Bảy 28/04/2018 15:30 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
32 02/05/2018 07:00 SG011 QLHCNN&QLNGD-ĐT 302/XH
33 02/05/2018 7:00 SP139 Quang học 201/C2
34 02/05/2018 7:15 SP312 Hoạt động dạy và học môn Toán 209/C2
35 02/05/2018 10:00 XH369 Chuyên đề lịch sử tư tưởng Việt Nam 108/C2 
36 02/05/2018 13:30 SP009 Tâm lý học đại cương 403/TS
37 02/05/2018 13:30 SG106 Thiết kế chương trình Lịch sử 405/TS
38 02/05/2018 13:30 SG165 Đánh giá kết quả học tập Vật lý  206/C2
39 02/05/2018 14:00 SP101 Sinh học đại cương 1 105/C2
40 02/05/2018 15:10 SP067 Cảm thụ tác phẩm văn học 205/C2
41 02/05/2018 9:50 SG170 Nguyên lý dạy học Hóa học 401/TS
42 Năm 03/05/2018 7:00 SP101 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp 211/C2
43 Năm 03/05/2018 7:00 SP319 Giải tích hàm 101/SP
44 Năm 03/05/2018 7:00 201C2 Lý thuyết vành và trường 201/C2
45 Năm 03/05/2018 7:00 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 210/C2
46 Năm 03/05/2018 7:00 SG248 Điện học 2 112/B1
47 Năm 03/05/2018 7:00 SP352 Cơ học lượng tử 1 307/C2
48 Năm 03/05/2018 9:00 SG164 PPNCKH Vật lý 110/C2
49 Năm 03/05/2018 9:00 SP355 Điện động lực học 104/NN
50 Năm 03/05/2018 9:30 SP113 Hình học giải tích 106/C2
51 Năm 03/05/2018 13:00 SG011 QLHCNN&QLNGD-ĐT 201/C2
52 Năm 03/05/2018 13:30 SG255 Lịch sử Vật lý 403/TS
53 Năm 03/05/2018 14:00 SG266 Vi sinh vật Ứng dụng 211/C2
54 Năm 03/05/2018 15:20 SG102 Ngôn ngữ học ĐC 107/C2
55 Năm 03/05/2018 14:00 SG329 Dân cư và MT ĐBSCL 209/C2
56 Năm 03/05/2018 9:50 SG174 Đánh giá kết quả học tập Hóa học 405/TS
57 Sáu 04/05/2018 7:00 SP102 Đại số tuyến tính - Toán 109/C2
58 Sáu 04/05/2018 7:00 SP494 Lịch sử thế giới cổ đại 1 205/C1
59 Sáu 04/05/2018 9:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam  
60 Sáu 04/05/2018 13:30 SP319 Giải tích hàm 101/A3
61 Sáu 04/05/2018 13:30 SP055 Văn học 2 105/C2
62 Sáu 04/05/2018 13:30 SG357 UDCNTT trong DH Vật lý 305/KSP
63 Sáu 04/05/2018 15:10 SG250 Vật lý tính toán Phòng thí nghiệm Điện
64 Sáu 04/05/2018 15:30 SP508 Chuyên đề lịch sử Việt Nam 306/C1 
65 Sáu 04/05/2018 9:50 SP519 Thiết kế bài tập Hóa học 405/TS
66 Bảy 05/05/2018 7:00 SG300 Lịch sử địa phương 105/C2 
67 Bảy 05/05/2018 8:00 SG155 Đánh giá kết quả học tập Toán 305/C2
68 Bảy 05/05/2018 10:00 SP502  Lịch sử Việt Nam cận đại 1 202/C2 
69 Bảy 05/05/2018 13:30 SG300  Lịch sử địa phương 102/C1 
70 Bảy 05/05/2018 8:00 SG155 Đánh giá kết quả học tập Toán 305/C2
71 Bảy 05/05/2018 9:30 SG153 Thiết kế chương trình Toán 305/C2
72 Bảy 05/05/2018 9:30 SG153 Thiết kế chương trình Toán 305/C2
73 CN 06/05/2018 14:00 SP519 Thiết kế bài tập Hóa học, Lớp SP Hóa liên thông PTNPPGD Hóa
74 Hai 07/05/2018 7:30 SP199 Toán sơ cấp- GDTH 101/SP
75 Hai 07/05/2018 9:00 SG140 Nhập môn khoa học Lịch sử  207/C2
76 Hai 07/05/2018 13:30 SP498 Lịch sử thế giới hiện đại 1 206/KH
77 Hai 07/05/2018 13:30 SG205 Thiết kế chương trình 207/C2
78 Hai 07/05/2018 13:30 209C2 Lý thuyết tập hợp và logic Toán 209/C2
79 Hai 07/05/2018 7:00 SP308 Cơ sở hình học 104/DB
80 Hai 07/05/2018 7:00 SP157 Điện Hóa học 107/B1
81 Hai 07/05/2018 7:00 SP387 Hóa Hữu cơ 2-SP hóa 105/C2
82 Hai 07/05/2018 7:00 SP387 Hóa Hữu cơ 2-SP hóa 111/C2
83 Hai 07/05/2018 9:00 SP098 TT. Hóa Cho Sinh Học 107/B1
84 Hai 07/05/2018 9:30 SP455 Hóa vô cơ 2 105/C2
85 Hai 07/05/2018 9:50 SP103 Số học 202/TS
86 Hai 07/05/2018 7:00   Toán cho Vật lý 1 401/SP
87 Ba 08/05/2018 7:00 SG237 Hình học sơ cấp 2 211/B1
88 Ba 08/05/2018 7:00 SP010 Tâm lý học sư phạm 306/C2
89 Ba 08/05/2018 7:00 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 206/C2
90 Ba 08/05/2018 7:00 SP509 Chuyên đề lịch sử thế giới 209/C2
91 Ba 08/05/2018 7:00 SP500 Lịch sử Việt nam cổ trung đại 1 108/C2 
92 Ba 08/05/2018 7:00 SP512 Văn học dân gian Việt Nam 109/ C2
93 Ba 08/05/2018 7:00 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 104/C2
94 Ba 08/05/2018 07:00 XH199 Từ pháp học TV 105/KH
95 Ba 08/05/2018 7:30 SG226 PPDH Toán 2- GDTH 110/C2
96 Ba 08/05/2018 08:00 SP534 Văn học Châu Mỹ 114/B1
97 Ba 08/05/2018 8:40 SP093 Toán cho Hóa 104/C2
98 Ba 08/05/2018 9:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 206/KH
99 Ba 08/05/2018 09:50 XH012 Tiếng Việt thực hành 105/C2
100 Ba 08/05/2018 10:00 SP010 Tâm lý học sư phạm 306/C2
101 Ba 08/05/2018 10:00 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 206/C2
102 Ba 08/05/2018 10:00 SP595 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 108/C2 
103 Ba 08/05/2018 13:30 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 107/C2
104 Ba 08/05/2018 13:30 SG114 GD so sánh và GD bền vững 205/C2
105 Ba 08/05/2018 13:30 SP009 Tâm lý học đại cương 206/C2
106 Ba 08/05/2018 13:30 SP531 Tiến trình văn học 202C2
107 Ba 08/05/2018 13:30 SG165 Đánh giá kết quả học tập Vật lý  112/B1
108 Ba 08/05/2018 15:20 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 101/C2
109 Ba 08/05/2018 15:20 SG114 GD so sánh và GD bền vững 402/SP
110 Ba 08/05/2018 15:30 SP321 Mô đun trên vành giao hoán 402/TS
111 Ba 08/05/2018 13:30 SG316 Trắc địa cơ bản 106/C2
112 Ba 08/05/2018 15:20 SG110 Nguyên lý dạy học Địa lý  401/SP
113 Ba 08/05/2018 7:00   Toán cho Tin học  402/TS
114 Ba 08/05/2018 7:00 SG161 Nguyên lý dạy học VL 402/TS
115 Ba 08/05/2018 7:30 SP331 Hình học vi phân 401/TS
116 09/05/2018 7:00 SP314 Hình học Xạ Ảnh 102/A3
117 09/05/2018 7:00 SP079 Giáo dục học 202/C2
118 09/05/2018 7:00 SG114 GD so sánh và GD bền vững 209/KH
119 09/05/2018 7:00 SP009 Tâm lý học đại cương 101/SP
120 09/05/2018 07:00 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 207/C2
121 09/05/2018 7:00 SG132 PPGD TNVLPT PTH. PPGDVL
122 09/05/2018 7:30 SP336 PPDH Toán 1- GDTH 210/C2
123 09/05/2018 9:00 SP079 Giáo dục học 402/TS
124 09/05/2018 9:50 XH 012 Tiếng Việt thực hành 107/B1
125 09/05/2018 09:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 306/C2
126 09/05/2018 9:50 SG208 Ứng dụng CNTT trong dạy học Ngữ văn 101/C1
127 09/05/2018 9:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 207/C2
128 09/05/2018 9:50 SG183 Đánh giá kết quả trong học tập Sinh 105/C2
129 09/05/2018 10:00 SP010 Tâm lý học sư phạm 206/C2
130 09/05/2018 13:30 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 204/C2
131 09/05/2018 13:30 SP009 Tâm lý học đại cương 503/TS
132 09/05/2018 13:30 SP232 Dân tộc học đại cương 401/SP
133 09/05/2018 13:30 SP513 Nguyên lí lí luận văn học 104/C2
134 09/05/2018 14:00 SG295 Từ vựng học tiếng Việt 209/C2
135 09/05/2018 13:30 SG163 Thiết kế CT VL 305/C2
136 09/05/2018 7:00 SP112 Giải tích hàm nhiều biến 403/TS
137 09/05/2018 7:30 SP331 Hình học vi phân 401/TS
138 09/05/2018 9:00 SP159 Hóa Keo 107/B1
139 09/05/2018 9:50 SP 318 Độ Đo và Tích Phân Lebesgue 210/C2
140 Năm 10/05/2018 7:00 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 206/C2
141 Năm 10/05/2018 7:00 SP009 Tâm lý học đại cương 205/C2
142 Năm 10/05/2018 7:00 SG224 PPGD Tiếng Việt 2 Hội trường Khoa
143 Năm 10/05/2018 7:00 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế 503/TS
144 Năm 10/05/2018 7:00 SG207 Đánh giá  KQHT môn Ngữ văn 207/C1
145 Năm 10/05/2018 07:00 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 207/C2
146 Năm 10/05/2018 9:00 SG375 PP Công tác Đội - GDTH Hội trường Khoa
147 Năm 10/05/2018 09:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 105/C2
148 Năm 10/05/2018 9:50 SP009 Tâm lý học đại cương 503/TS
149 Năm 10/05/2018 9:50 SP178 Hình thái giải phẫu thực vật 205/C2
150 Năm 10/05/2018 10:00 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 206/C2
151 Năm 10/05/2018 10:00 SP010 Tâm lý học sư phạm 201/C2
152 Năm 10/05/2018 13:30 SG114 GD so sánh và GD bền vững 101/SP
153 Năm 10/05/2018 13:30 SP010 Tâm lý học sư phạm 202/C2
154 Năm 10/05/2018 13:30 SP065 PPGD Tiếng Việt 1 405/TS
155 Năm 10/05/2018 13:30 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 108/C2
156 Năm 10/05/2018 13:30 SP506  Lịch sử ngoại giao Việt Nam 206/KH 
157 Năm 10/05/2018 13:30 SG297 Cú pháp học tiếng Việt 105/C2
158 Năm 10/05/2018 13:30 SG112 Nguyên lí dạy học Ngữ Văn 204/C2
159 Năm 10/05/2018 15:20 SG114 GD so sánh và GD bền vững 206/C2
160 Năm 10/05/2018 15:30 SP010 Tâm lý học sư phạm 202/C2
161 Năm 10/05/2018 7:30 SP398 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 105/B1
162 Năm 10/05/2018 9:50 SP 318 Độ Đo và Tích Phân Lebesgue 113/B1
163 Sáu 11/05/2018 7:00 SP009 Tâm lý học đại cương 401/TS
164 Sáu 11/05/2018 7:00 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương 306/C2
165 Sáu 11/05/2018 9:50 SG222 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 102/KT
166 Sáu 11/05/2018 9:50 XN351 Phong cách học ngôn ngữ 111/C2
167 Sáu 11/05/2018 13:30 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 109/C2
168 Sáu 11/05/2018 13:30 SP010 Tâm lý học sư phạm 210/C2
169 Sáu 11/05/2018 13:30 SG301 Lịch sử tư tưởng phương Đông 204/C2
170 Sáu 11/05/2018 15:20 SP009 Tâm lý học đại cương 210/C2
171 Sáu 11/05/2018 13:30 SP085 Lí thuyết vành trường 306/C2
172 Sáu 11/05/2018 9:50 SP314 Hình học Xạ Ảnh 206/D2
173 Bảy 12/05/2018 7:00 SG163 Thiết kế CT VL 107/C2
174 Bảy 12/05/2018 7:30 SP389 Hóa phân tích 2 111/C2
175 CN 13/05/2018 8:00 SP176 Động vật không xương sống 101/C2
176 CN 13/05/2018 13:30 SP427 Cơ lý thuyết-Vật lý 306/C2
177 CN 13/05/2018 15:40 SP134 Cơ học ĐC 2 306/C2
178 Hai 14/05/2018 7:00 SG189 Vật lý cho sinh học 109/C2
179 Hai 14/05/2018 9:50 SP131 Đại số sơ cấp 109/A3
180 Hai 14/05/2018 13:30 SP140 Thực tập Quang học PTN Quang
181 Hai 14/05/2018 08:50 SP589 Các Phương Pháp Toán Lý 207/C2
182 Hai 14/05/2018 13:30 SG323 Địa lý TN các châu lục 1 204/C2
183 Ba 15/05/2018 7:00 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 206/KH
184 Ba 15/05/2018 7:00 SG227 Cơ Sở Tự Nhiên xã hội 1 303/MT
185 Ba 15/05/2018 7:30 SP 496 Lịch sử thế giới cận đại 1 205/C2
186 Ba 15/05/2018 8:00 TN451 Thực vật dược 209/KH
187 Ba 15/05/2018 13:30 SP115 Hàm phức 105/C2
188 Ba 15/05/2018 13:30 XH200  Cú pháp học tiếng Việt 107/A3
189 Ba 15/05/2018 13:30 SG215 Văn học Việt Nam hiện đại 2  405/TS
190 Ba 15/05/2018 13:30 SG129 Sinh lý và bệnh lý trẻ em 304/C2
191 Ba 15/05/2018 14:00 TN451 Thực vật dược 210/KH
192 Ba 15/05/2018 15:20 XH200  Cú pháp học tiếng Việt 205/KH
193 Ba 15/05/2018 13:30 SG324 Địa lý TN các châu lục 2 211/C2
194 Ba 15/05/2018 13:30 SP013 PPNCKH Giáo dục 110/C2
195 Ba 15/05/2018 15:20 SP082 Giải tích số 108/C2
196 Ba 15/05/2018 7:00 TN045 Hóa học Vô cơ 109/B1
197 16/05/2018 7:30 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 206/C2
198 16/05/2018 9:50 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 403/TS
199 16/05/2018 7:00 SP482 Địa lý KT - XH Thế giới 2 204/C2
200 16/05/2018 7:00 SP150 Anh Văn Chuyên Môn Vật lý Nhà học C2
201 16/05/2018 7:30 SP477 Địa lý tự nhiên VN 401/SP
202 Năm 17/05/2018 7:30 SP 235 Lịch sử văn minh thế giới 403/TS
203 Năm 17/05/2018 7:30 SG184 Ứng dụng CNTT trong dạy học sinh học 304/C2
204 Năm 17/05/2018 9:00 SG184 Ứng dụng CNTT trong dạy học sinh học 304/C2
205 Năm 17/05/2018 10:00 SP 235 Lịch sử văn minh thế giới 205/C2
206 Năm 17/05/2018 15:30 SG194 Thiết kế chương trình Sinh học 401/TS
207 Năm 17/05/2018 13:30 SG151 Nguyên lý dạy học toán 206/C2
208 Năm 17/05/2018 13:30 SP150 Anh Văn Chuyên Môn Vật lý 209/C2
209 Năm 17/05/2018 9:00 SP517 Hóa lượng tử 105/B1
210 Năm 17/05/2018 9:50 SP136  Nhiệt và Nhiệt Động Lực Học 202/C2
211 Sáu 18/05/2018 9:50 SP414 Sinh lý Động vật 304/C2 và 302/C2
212 Sáu 18/05/2018 15:30 SG192 Nguyên lí dạy học Sinh học 401/SP
213 Sáu 18/05/2018 9:00 SP450 Hóa Vô Cơ 1 116/B1
214 Bảy 19/05/2018 8:00 SP169 Phân loại thực vật B 101/C2
215 Bảy 19/05/2018 8:50 SP417 Sinh lý người và Động vật 304/C2 và 302/C2
216 Bảy 19/05/2018 13:30 SP097 Hóa Cho Sinh 111/C2
217 Bảy 19/05/2018 7:00 SG258 Hóa cơ sở 2 111/C2
218 Bảy 19/05/2018 9:00 SP293 Nhiệt đông học 111/C2

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.