ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM 

1. Bộ môn Sư phạm Toán học 

GS.TS. Nguyễn Phú Lộc

GS.TS. Lâm Quốc Anh

PGs.TS. Nguyễn Trung Kiên

PGs.TS. Bùi Phương Uyên

TS. Bùi Anh Kiệt

 TS. Lê Phương Thảo

TS. Nguyễn Thu Hương

TS. Phạm Thị Vui

TS. Nguyễn Thanh Hùng

TS. Nguyễn Hiếu Thảo

ThS. Nguyễn Hoàng Xinh

ThS. Nguyễn Thị Thảo Trúc

ThS. Bùi Anh Tuấn

ThS. Trang Văn Dễ

   

2. Bộ môn Sư phạm Vật lý

3. Bộ môn Sư phạm Hoá học

TS. Bùi Phương Thanh Huấn

TS. Nguyễn Phúc Đảm

TS. Ngô Quốc Luân

TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

TS. Huỳnh Gia Bảo

ThS. Nguyễn Mộng Hoàng

ThS. Thái Thị Tuyết Nhung

ThS. Hoàng Hải Yến

ThS.NCS. Nguyễn Thị Thu Hương

ThS.NCS. Nguyễn Điền Trung

ThS. Hồ Hoàng Việt

ThS. Võ Thị Bích Huyền

4. Bộ môn Sư phạm Sinh học

PGs.TS. Đặng Minh Quân

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS. Đinh Minh Quang

TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm

TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

ThS. Phùng Thị Hằng

ThS. Trần Thị Anh Thư

ThS. Nguyễn Thị Hà

 

 

 

 

 

5. Bộ môn Sư phạm Ngữ văn

 

6. Bộ môn Sư phạm Lịch sử

TS. Phạm Đức Thuận

TS. Trần Minh Thuận

ThS. Lê Thị Minh Thu

ThS. Đặng Thị Tầm

ThS.NCS. Phạm Thị Phượng Linh

ThS.NCS. Nguyễn Đức Toàn

ThS.NCS. Bùi Hoàng Tân

ThS. Trần Thị Hải Yến

 

ThS. Nguyễn Hữu Thành 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Mỵ

 

7. Bộ môn Sư phạm Địa lý 

ThS. Hồ Thị Thu Hồ

TS. Lê Văn Nhương

TS. Phan Hoàng Linh

TS. Nguyễn Thị Ngọc Phúc

ThS.NCS. Lê Văn Hiệu 

ThS. Huỳnh Hoang Khả

ThS. Lê Thành Nghề

ThS. Trịnh Chí Thâm

ThS.NCS. Nguyễn Minh Quang

 

TS. Trịnh Văn Thơm

   

8. Bộ môn Tâm lý Giáo dục 

PGS.TS. Trần Lương

 PGS.TS. Bùi Thị Mùi

PGS.TS. Phạm Phương Tâm

TS. Nguyễn Thị Bích Phượng

TS.. Mai Thị Yến Lan

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

 

 
 

9. Bộ môn Giáo dục Tiểu học mầm non

PGS.TS Dương Hữu Tòng

 

TS. Trịnh Thị Hương

TS. Lê Ngọc Hóa

TS.Huỳnh Thái Lộc

TS.Lê Viết Minh Triết 

ThS.NCS. Nguyễn Thị Linh

 

ThS.NCS. Lữ Hùng Minh

 

ThS. Lưu Hoàng Anh 

10. Bộ môn Sư phạm Tin học

TS. Nguyễn Duy Sang

TS. Bùi Lê Diễm

 TS. Phạm Gia Khánh

 TS. Đỗ Thị Kim Thoản

TS. Thái Thị Ngọc Thúy 

ThS. Hà Hoàng Quốc Thi

ThS. Dương Bich Thảo

 

ThS. Nguyễn Văn Tý  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.