TT Lớp Sĩ số Cố vấn học tập Ban cán sự Ban chấp hành
1          
2          
3 SP Lịch sử K43  29

 Nguyễn Thị Thùy Mỵ

 LT: Đào Lê Minh Thắng

 BT: Nguyễn Phước Thiện

4 SP Lịch sử K42  41

 Nguyễn Hữu Thành

 LT: Nguyễn Thị Phương Thảo

 BT: Trần Thị Chúc Cưng

5 SP Lịch sử K44  12

 Lê Thị Minh Thu

Lớp Trưởng

Đoàn Hải Bẳng

Lớp Phó Học Tập

Phạm Thúy Oanh

Lớp Phó Phong Trào

Nguyễn Ngọc Huyền

Lớp Phó Đời Sống

Trần Thị Huế Như

 

Bí Thư

Lê Minh Nhật

Phó Bí Thư

Đoàn Hải Bằng

 6 SP Lịch sử K45  13

 Phạm Đức Thuận

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.