TT

Thời gian

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Giáo viên hướng dẫn

 1 2012   Lịch sử Giáo dục đồng bằng Sông Cửu Long (1975 - 2000)  Dương Tú Xuyên  Phạm Đức Thuận
 2 2019   Sở hữu ruộng đất ở Đồng bằng Sông Cửu Long thế kỷ XVII-XIX: Những đặc trưng và bài toán phát triển.  Võ Ngọc Hiển  Bùi Hoàng Tân
 3 2019   Lịch sử làng hoa Sa Đéc (1975  - 2018)  Nguyễn Thị Phương Thảo Trần Minh Thuận 
           
           

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.