2020

STT Báo cáo viên Tên BCKH
1.    
2.    

2019

STT Báo cáo viên Tên BCKH
1.  Phạm Thị Phượng Linh  Thuật ngữ Minh Trị Duy Tân
2.  Nguyễn Hữu Thành  Chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sự ra đời của nhà nước Israel
3 Nguyễn Thị Thùy Mỵ Dạy học trải nghiệm trong môn lịch sử ở trường trung học phổ thông
4 Trần Thị Hải Yến

Một số phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh ở trường phổ thông

5 Phạm Đức Thuận Ngoại giao Đại Việt thời Lê Thánh Tông (1460 – 1497)
6 Bùi Hoàng Tân

Kinh tế nông nghiệp ở huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ triều Nguyễn (1836)

7 Nguyễn Thị Thùy Mỵ Sử dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học nhằm hình thành năng lực tự học và năng lực hợp tác cho Sinh viên ngành sư phạm Lịch sử trong một số học phần giảng dạy
8 Nguyễn Hữu Thành

Sự xâm nhập văn hóa Ấn Độ vào các quốc gia Đông Nam Á

9 Nguyễn Đức Toàn

Tổ chức dạy học kết hợp trong môn Lịch sử ở trường phổ thông, đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

10   Trần Thị Hải Yến

Vai trò của các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại trong tiến trình phát triển của chủ nghĩa tư bản

 11  Phạm Thị Phượng Linh  Lực lượng lãnh đạo cải cách ở Xiêm (Thái Lan) và Việt Nam (nửa cuối thế kỉ XIX-đầu XX)

2018

STT Báo cáo viên Tên BCKH
1.  Đặng Thị Tầm  Đánh giá vai trò và trách nhiệm mất nước của nhà Nguyễn trong kháng chiến chống Pháp
2.  Bùi Hoàng Tân  Định hướng khai thác và sử dụng tư liệu địa bạ triều Nguyễn trong giảng dạy lịch sử ở trường Đại học Cần Thơ
3 Nguyễn Thị Thùy Mỵ Đổi mới cấu trúc bài học trên lớp trong DHLS ờ trường THPT
4 Lê Thị Minh Thu Ảnh hưởng của chính sách kính tế chỉ huy thời Pháp-Nhật (1939-1945)
5 Nguyễn Đức Toàn Di sản văn hóa phi vật thể tại ĐBSCL trong các bài giảng LSDT (1858 - 1918) ở trường THPT
6 Phạm Đức Thuận Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Xiêm từ năm 1820 đến năm 1847
7 Nguyễn Hữu Thành Chủ nghĩa tư bản hiện đại
8 Nguyễn Thị Thùy Mỵ Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử ở trường Đại học Cần Thơ
9 Bùi Hoàng Tân Vấn đề xử lý sử liệu học trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam
10 Trần Minh Thuận Đồn điền của người Pháp nửa đầu thế kỉ XX ở tỉnh Cần Thơ
11 Phạm Thị Phượng Linh Dấu ấn văn hóa sông nước trong sự lựa chọn địa bàn cư trú và kiến trúc nhà cửa của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long
12 Trần Thị Hải Yến Ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng ánh sáng Pháp đối với các sĩ phu yêu nước Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

2017

STT Báo cáo viên Tên BCKH
1.  Bùi Hoàng Tân  Tình hình sở hữu ruộng đất huyện Hà Châu (Hà Tiên) ở nửa đầu thế kỷ XIX
2.  Đặng Thị Tầm  Tìm hiểu về chiến thắng Ba Rài tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
3 Nguyễn Thị Thùy Mỵ Vận dụng một số kĩ thuật dạy học nhằm  phát huy tính tích cực của người học trong giảng dạy Lịch sử
4 Phạm Thị Phượng Linh Xu thế thế tục hóa tôn giáo ở Việt Nam
5 Trần Thị Hải Yến Vai trò của công ty xuyên quốc gia (TNC) trong quá trình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á
6 Phạm Đức Thuận NGOẠI GIAO ĐẠI VIỆT THỜI NHÀ MẠC (1527 – 1592)
7 Nguyễn Đức Toàn SỬ DỤNG WEBQUEST TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT

2016

STT Báo cáo viên Tên BCKH
1.    
2.    

2015

STT Báo cáo viên Tên BCKH
1.  Nguyễn Đức Toàn  Nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên sư phạm Lịch sử trong đào tạo tín chỉ - Trường Đại Học Cần Thơ.
2.  Phạm Thị Phượng Linh  Một số vấn đề lý luận về đổi mới, cải cách và cách mạng xã hội.
3.    

2014

STT Báo cáo viên Tên BCKH
1.  Phạm Thị Phượng Linh  Yếu tố con người trong cuộc vận động cải cách Ở Đông Nam Á (nửa sau thế kỉ XIX ? đầu thế kỉ XX)
2.  Bùi Hoàng Tân  -  Tình hình sử dụng tư liệu của lịch sử địa phương trong giảng dạy lịch sử địa phương Ở một số trường THPT trên địa bàn TP. Vị Thanh

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.