ThS. GVC. Nguyễn Hữu Thành

(MSCB:0146)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Lịch sử Thế giới hiện đại 1 và 2

Lịch sử Quan hệ Quốc tế

Chuyên đề Lịch sử thế giới

ThS. GVC. Lê Thị Minh Thu

(MSCB:0154)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 2

Lịch sử Việt Nam cận đại 2

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm lịch sử

Lịch sử Việt Nam đại cương

ThS. GVC. Đặng Thị Tầm

(MSCB:1057)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Lịch sử thế giới cổ trung đại 1 và 2

Khảo cổ học

Dân tộc học

TS. GVC. Trần Minh Thuận

(MSCB:1331)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Lịch sử Việt Nam cận đại 1

Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ

Lịch sử văn minh Việt Nam

ThS. Trần Thị Hải Yến

(MSCB:2004)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Lịch sử thế giới cận đại 1

Lịch sử văn minh thế giới

ThS. NCS. Phạm Thị Phượng Linh

(MSCB:2181)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Lịch sử thế giới cận đại 2

Lý luận và lịch sử tôn giáo

Phương pháp luận sử học

TS. GVC. Phạm Đức Thuận

(MSCB:2316)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Lịch sử Việt Nam hiện đại

Lịch sử Ngoại giao Việt Nam

ThS. NCS. Nguyễn Đức Toàn

(MSCB:2472)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lịch sử

Phương pháp dạy học lịch sử

Nguyên lý dạy học lịch sử

ThS. Bùi Hoàng Tân

(MSCB:2614)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 1

Lịch sử địa phương

Lịch sử Việt Nam đại cương

ThS. Nguyễn Thị Thùy Mỵ

(MSCB:2615)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Tập giảng lịch sử

Phân tích chương trình lịch sử phổ thông

Kiểm tra và đánh giá môn lịch sử ở trường phổ thông

Ths. GVC Nguyễn Hoàng Vinh

(cán bộ mời giảng - MSCB: 142) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Quản lý Hành chính nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

Ths. GVC Khoa Năng Lập

(cán bộ mời giảng - MSCB: 144) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những học phần phụ trách chính:

Việt Nam học đại cương

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.