Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

 

Bộ môn Sư phạm Lịch sử

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0939.639.609 - 0899.39.7799

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Chức vụ, học hàm học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo

Cử nhân , năm TN, Đại học: Sư phạm Lịch sử

Thạc sĩ , năm TN, Đại học: Khoa học Giáo dục

Tiến sĩ ngành , năm TN, Đại học: NCS Khoa học Giáo dục

Quá trình công tác

 - 2011: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

 - Từ 2013 - 2015: Học sau đại học tại Đại học Sư phạm Hà Nội

 - : Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

 - Năm 2016: Nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hà Nội

 - nay: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

 Giảng dạy

 Nghiên cứu

Công trình công bố

 • Tạp chí
 1. Nguyễn Đức Toàn, (2014), Đề xuất một số biện pháp đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo tín chỉ cho sinh viên ngành sư phạm lịch sử, trường đại học cần thơ, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 09, tr.53-56
 2. Nguyễn Đức Toàn, (2014), Xây dựng và ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy và học tập học phần lịch sử việt nam hiện đại, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 34, tr.20-26
 3. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Vai trò của người Việt trong công cuộc khai phá vùng đất Tây Nam Bộ thế kỉ XVII – XVIII, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 36, tr.18-23
 4. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Môn Lịch sử với việc giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 39, tr.38-43
 5. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương và việc sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ở các trường trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 41, tr.90-96
 6. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Sử dụng tư liệu gốc để giáo dục chủ quyền biển, đảo cho học sinh ở trường trung học phổ thông (qua chương trình chuẩn sách giáo khoa Lịch sử 10), Kỉ yếu Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", Trường Đại học Cần Thơ, tr.226-231
 7. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm Lịch sử trong đào tạo tín chỉ, Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang, số 5, tr.37-42
 8. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm Lịch sử Trường Đại học Cần Thơ đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 120, tr.73-76
 9. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh, Tạp chí Đồng Tháp Xưa và nay, số 50, tr.51-54
 10. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 121, tr.12-15
 11. Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Đức Toàn, (2015), Tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể tại Đồng bằng sông Cửu Long và sử dụng trong dạy học Lịch sử Việt Nam (Lịch sử 11) ở địa phương, Tạp chí Giáo dục, số 368, tr.32-35
 12. Nguyễn Đức Toàn, (2015), Sử dụng tư liệu gốc để giáo dục chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 123, tr.25-28
 13. Nguyễn Đức Toàn, Cao Mỹ Khanh (2015), Khai thác di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long, Kỉ yếu Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, Trường Đại học Duy Tân, tr.560-566
 14. Nguyễn Đức Toàn (2016), Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong hoạt động ngoại khóa phục vụ dạy học Lịch sử, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 128, tr.68-71.
 15. Nguyễn Đức Toàn, (2016), Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử Việt Nam trong chương trình Lịch sử 11 vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục, số 375, tr.38-41.
 16. Nguyễn Đức Toàn, (2016), Phát triển năng lực cho HS thông qua thực hiện dự án tích hợp liên môn trong dạy học Lịch sử ở các trường THPT Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt 12/2016, tr.62-65
 17. Nguyễn Đức Toàn, (2017), Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Lịch sử ở trường THPT Thành phố Cần Thơ, Kỷ yếu Hội nghị NCKH Sinh viên Khoa Sư phạm Năm 2017.
 • Kỉ yếu hội thảo

Khen thưởng

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.