Báo cáo Luận văn tốt nghiệp năm 2020

Sáng ngày 15-7-2020, tại văn phòng Bộ môn Sư phạm Lịch sử, 2 sinh viên Khóa 42 đã báo cáo luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Lịch sử.

Các đề tài Luận văn năm 2020

1. "Hoạt động quân sự của quân đội Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973" do sinh viên Đinh Lý Nhật Trường thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Đức Thuận

Hội đồng chấm gồm: Ths.GVC. Lê Thị Minh Thu, Ths Bùi Hoàng Tân, TS. Phạm Đức Thuận

2. "Hoạt động giáo dục ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975) do sinh viên Quách Tuyết Phuol thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Đức Thuận

Hội đồng chấm gồm: Ths.GVC. Lê Thị Minh Thu, Ths Nguyễn Văn Kham, TS. Phạm Đức Thuận

Hai (2) luận văn được hội đồng đánh giá tốt và nhất trí thông qua.

*Luận văn chuyên ngành Sư phạm Lịch sử (10 tín chỉ) được thực hiện bằng hình thức tự chọn, sinh viên tích lũy trên 100 Tín chỉ và có học lực trên 2.5 (thang điểm 4) được phép thực hiện LV dưới sự tư vấn, hướng dẫn của giáo viên Bộ môn.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.