THÔNG BÁO

V/v Liên hệ mua hồ sơ Kiến tập sư phạm Khóa 41

--------------------

THÂN MỜI ĐẠI DIỆN CÁC LỚP KHÓA 41 LIÊN HỆ MUA HỒ SƠ KIẾN TẬP SƯ PHẠM (Năm học 2017-2018):

              * Địa điểm: Văn phòng Khoa Sư phạm.

              * Bắt đầu triển khai: từ 8h30, ngày 16/10/2017.

              * Vui lòng liên hệ trực tiếp thầy Hữu Tài, Văn phòng Khoa – 0983.657750.

  • Đề nghị mua theo tập thể lớp;
  • Số tiền cụ thể: 10.000đ/bộ hồ sơ /01 Sinh viên;

         (bao gồm 01 bộ hồ sơ + 01 Tài liệu hướng dẫn KTSP)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.