STT

TÊN LỚP

SỈ SỐ

CỐ VẤN HỌC TẬP

BAN CÁN SỰ

BAN CHẤP HÀNH

         1.          

Sư phạm Tiểu học K35

59

Lê Ngọc Hóa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hà Hữu Nghị

(01666.507.675)

Nguyễn Văn Nang

         2.          

Sư phạm Tiểu học K36

60

Phạm Thị Vui

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trần Thanh Tâm

(01656.166.775)

Trần Thị Mỹ Lan

         3.          

Sư phạm Tiểu học K37

57

Dương Hữu Tòng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Thụy Thi Minh

(0947.826.682)

Trần Thị Phương Thùy

         4.          

Sư phạm Tiểu học K38

40

Trịnh Thị Hương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Ngọc Hiệp

(01639.934.949)

Lê Thị Thu Hà

38

Bùi Anh Tuấn

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Túy An

(0948.084.264)

Danh Minh Hòa

         5.          

Sư phạm Tiểu học K39

58

Nguyễn Thanh Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trần Công Ngôn

(01645.244.515)

Nguyễn Thị Thu Trúc

         6.          

Sư phạm Tiểu học K40

44

Dương Hữu Tòng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Võ Hoài Thịnh

(01639.891.202)

Lê Thanh Thanh

39

Bùi Phương Uyên

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lê Bảo Trâm

(01255.264.588)

Hoàng Thu Hà

         7.          

Sư phạm Tiểu học K41

70

Dương Hữu Tòng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Mai Thanh

(0981.343.599)

Huỳnh Thùy Luyl

         8.          

Sư phạm Tiểu học K42

55

Lữ Hùng Minh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Trần Minh Khang

(01653.604.704)

Trịnh Thảo My

(0948611321)

         9.          

Sư phạm Tiểu học K43

34

Huỳnh Thái Lộc

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nguyễn Minh Trí

(01657.789.454)

Nguyễn Thị Anh Thư

(0775609645)

10.

Sư phạm Tiểu học K44

 27

Lê Ngọc Hóa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Phạm Hồng Mơ

(0943796353)

Nguyễn Thị Thu Hà

(0389605137) 

11

Sư phạm Tiểu học K45

 

Dương Hữu Tòng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Châu Bô Si

(0376797910)

Trần Thị Hoài Thương

(0389419131) 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.