ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

Năm 2016

1. Đề tài: “Nghiên cứu dạy học tích hợp trong dạy học môn toán ở Tiểu học (MS: TSV2016-71)”, (đã nghiệm thu); Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hà Trang; Cán bộ hướng dẫn: TS. Dương Hữu Tòng

2. Đề tài: “Phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học trong dạy đọc (MS: TSV2016-72)” (đã nghiệm thu); Chủ nhiệm đề tài: Võ Hoài Thịnh; Cán bộ hướng dẫn: Th.S - NCS Trịnh Thị Hương.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.