Năm 2022

Tháng 11: Những chính sách ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng Giáo viên tiểu học, góc nhìn của một giảng viên trẻ sống tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. TS. Huỳnh Thái Lộc

Tháng 11:Dạy viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5 theo quan điểm tiếp cận tiến trình. ThS.NCS. Nguyễn Thị Linh

Tháng 11: Giới thiệu về Big book trong dạy học phát triển kĩ năng nói nghe cho trẻ giai đoạn tiền tiểu học. ThS. NCS Lữ Hùng Minh

Tháng 11: Khai thác phần mềm GeoGebra trong một số tình huống dạy học môn Toán lớp 5. TS. Lê Viết Minh Triết

Năm 2021

Tháng 11: Tổng quan các hướng tiếp cận trong phát triển chương trình và sách giáo khoa tại Việt Nam. TS. Lê Ngọc Hóa

Tháng 11: Đổi mới SGK – Góc nhìn từ các Khoa/Trường Sư phạm. TS. Huỳnh Thái Lộc

Tháng 12: Một vài đề xuất trong công tác tổ chức kiến tập và thực tập cho SV. TS. Trịnh Thị Hương

Năm 2020

Tháng 11: Vận dụng PP giáo dục Montessori cho trẻ bậc Tiểu học - Mầm non. TS. Lê Ngọc Hóa

Tháng 11: Thiết kế bài soạn môn Toán theo chương trình và SGK mới. TS. Huỳnh Thái Lộc

Tháng 11: Phát triển năng lực Nghiệp vụ sư phạm cho SV ngành GDTH qua Nghiên cứu bài học (Lesson study). Ths. Lữ Hùng Minh

Năm 2018

Tháng 6: Phát triển kĩ năng đặt câu hỏi cho học sinh tiểu học trong dạy đọc dựa vào đặc điểm thể loại. TS. Trịnh Thị Hương

Tháng 6: Những thành tố tích cực của trường học mới Việt Nam và khả năng vận dụng vào thực hiện chương trình mới. TS. Huỳnh Thái Lộc

 Năm 2017

Tháng 5: Mô hình trường học mới (VNEN) tại Việt Nam – Góc nhìn riêng. ThS. NCS Huỳnh Thái Lộc.

Tháng 5: Định hướng vận dụng quan niệm kiến tạo vào bối cảnh dạy học ở Việt Nam. ThS. NCS Lê Ngọc Hóa.

Tháng 11: Chuẩn năng lực đọc trong dạy học phát triển năng lực đọc cho học sinh tiểu học. ThS. NCS Trịnh Thị Hương.

Tháng 11: Phát triển năng lực cảm thụ cho học viên và sinh viên ngành GDTH qua học phần Bồi dưỡng năng lực cảm thụ tác phẩm văn học. ThS Lữ Hùng Minh.

Năm 2016

Tháng 11: Kích hoạt kiến thức nền trong dạy đọc hiểu cho học sinh tiểu học. ThS. NCS Trịnh Thị Hương.

Tháng 11: Sử dụng Nhật kí Kiến tập Sư phạm để phát triển năng lực suy ngẫm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. ThS Lữ Hùng Minh.

Năm 2015

Tháng 6: Sử dụng Nhật kí học tập đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học. ThS. NCS Trịnh Thị Hương.

Năm 2014

Năm 2013

Tháng 11: Quan điểm tích hợp trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của Khoa Sư phạm – Đại học Cần Thơ. ThS. NCS Lê Ngọc Hóa.

Năm 2012

Tháng 5: Định hướng vận dụng “Action Research” vào rèn luyện năng lực chuyên môn cho giáo sinh ngành sư phạm Tiểu học – Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ. ThS. NCS Lê Ngọc Hóa.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.