Ban chủ nhiệm 

Trưởng Bộ môn: TS.GVC. Trịnh Thị Hương

Phó trưởng Bộ môn: PGS. TS. GVCC Dương Hữu Tòng

Thư kí Bộ môn

ThS. NCS Lữ Hùng Minh 

Chi ủy

  1. Bí thư: ThS. Nguyễn Hoàng Xinh
  2. Phó bí thư: TS. Trịnh Thị Hương
  3. Ủy viên: TS. Nguyễn Thư Hương

Tổ Công đoàn

Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

Tổ trưởng: TS Lê Ngọc Hóa

Nhiệm kỳ: 2018- 2022

Tổ trưởng:  ThS. Lữ Hùng Minh 

Danh sách giảng viên

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trịnh Thị Hương

TS. GVC

Trưởng Bộ môn

 

2

Dương Hữu Tòng

PGS.TS.GVCC

Phó trưởng Bộ môn

 

3

Lê Ngọc Hóa

TS.GVC

Tổ trưởng Công đoàn

 

4

Huỳnh Thái Lộc

TS.GVC

UVBCH Công đoàn Khoa Sư phạm

 

5

Lữ Hùng Minh

Thạc sĩ, NCS

Thư ký Bộ môn

 

6

Lê Viết Minh Triết

TS

Giảng viên

 

7

Nguyễn Thị Linh

Thạc sĩ, NCS

Giảng viên

 

8

Lưu Hoàng Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.