STT Thời gian Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm

Cấp nhà nước (Nafosted)

         

Cấp Bộ

         

Đề tài cấp Tỉnh

         

Đề tài cấp Cơ sở (Trường)

11 2021-2022 T2022-106 Một số biện pháp phát triển năng lực ngôn ngữ cho trẻ tiền tiểu học Ths.NCS. Lữ Hùng Minh
10 2021-2022 T2022-105 Phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện TS Lê Ngọc Hoá
9 2020-2021  T2020-85  Phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học theo mô hình nghiên cứu bài học (Lesson Study) Ths.NCS. Lữ Hùng Minh
8 2020-2021  T2020-92

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long

TS. Trịnh Thị Hương
 7 2019-2020 T2019-81

Phát triển năng lực đánh giá quá trình học tập môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

TS. Huỳnh Thái Lộc
 6 2018-2019 T2018-85 Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học bằng phương pháp giảng dạy hội thoại Ths. Trịnh Thị Hương
 5 2018-2019 T2018-75 Phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Cần Thơ Ths. Huỳnh Thái Lộc
 4 2017-2018  T2017-73  Phát triển năng lực đọc của học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ Ths. Trịnh Thị Hương
 3  2016-2017    Sử dụng các lí thuyết Didactic vào dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Ths. Dương Hữu Tòng
 2 2015-2016  T2014-33 Tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình tiểu học tại Thành phố Cần Thơ – một căn cứ xây dựng chương trình Giáo dục Tiểu học áp dụng từ năm 2015 Ths. Lê Ngọc Hóa
 1 2013-2014  T2013-67  Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giảng viên và sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học – Đại học Cần Thơ thông qua đề án nghiên cứu hành động thực tiễn Ths. Lê Ngọc Hóa

 đang cập nhật...

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.