NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

(Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020)

1.Số lượng người học tham gia thực hiện đề tài KH trong 6 năm gần đây

Số lượng đề tài Đề tài cấp nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp trường
Từ 1 đến 3 đề tài  - - 61
Từ 4 đến 6 đề tài  - -
Trên 6 đề tài  - -
Tổng số NH tham gia - 61 

2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thành tích nghiên cứu Hệ số 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng (quy đổi)
Số giải nghiên cứu khoa học, sáng tạo 1,0 - 04 - 04 06 04 18
Số bài báo được đăng, công trình được công bố 0,5              

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên:

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.