DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

(SINH VIÊN THỰC HIỆN)

TT

Tên đề tài

Người thực hiện

Thời gian

thực hiện và thời gian kết thúc

Đã nghiệm thu/tháng năm

 

* Cấp Bộ

0

0

0

 

* Cấp Nhà nước

0

0

0

 

* Cấp Thành phố

0

0

0

 

* Cấp Trường

6

 

5

1

Ứng dụng Phê bình phân tâm học vào việc nghiên cứu sáng tác của một số nhà văn Mỹ

Thạch Mô Ny (chủ nhiệm)

5/2018-2/2019 (có gia hạn)

Đã nghiệm thu tháng 4/2019

2

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 10

Lê Thị Mỹ Duyên (chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Liêm,       Nguyễn Chí Nguyện

5/2019-10/2019

Đã nghiệm thu tháng 11 năm 2019.

3

Nghệ thuật  trần thuật trong Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng và Thời thơ ấu của Maxim Gorki qua cái nhìn đối sánh

Phan Tuấn Anh (chủ nhiệm),     Hồ Hoàng Duy

5/2020-7/2020

Đã nghiệm thu tháng 7/2020

4

Ứng dụng phê bình sinh thái trong nghiên cứu văn học

Nguyễn Thị Phương Nghi (Chủ nhiệm), Bùi Thị Tuyết Phương, Bùi Kim Trang

5/2020-7/2020

Đã nghiệm thu tháng 7/2020

5

Quan niệm nghệ thuật về con người trong tác phẩm của Gabriel Garcia Marquez

Phan Thị Kiều Thu (chủ nhiệm), Bùi Ngọc Trường Giang

5/2020-7/2020

Đã nghiệm thu tháng 7/2020

 

* Hợp tác với nước ngoài

0

0

0

Ghi chú:

  • Đề tài số 1 đạt giải 3 SV NCKH cấp Trường năm 2019
  • Đề tài số 2 đạt giải Nhì sinh viên NCKH cấp Trường, được chọn gửi xét thưởng NCKH SV toàn quốc năm 2020.
  • Kết quả nghiệm thu: đề tài số 4 đạt loại xuất sắc, đề tài số 1, 2, 3, 5 đạt loại Giỏi.

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.