Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số;  trang ISI
 1  2018  Nam Nguyen, Binh Vo, Thao Tran, Yen Nguyen  Professional Development: Reflective stories of teachers educators at the School of Education, Can Tho University, Vietnam  DEPISA Monograph. Developing Educational Professionals in Southeast Asia  no.5;  p41-57  
 2  2016  Nam Nguyen, Binh Vo, Thao Tran, Yen Nguyen  Enhancing Pre-service Teachers’ Skills in Observation, Feedback and Reflection during Micro-teaching Practice: A Case study at the School of Education, Can Tho Universiy, Vietnam  Monograph no.4: Investigations into Professionl Practice learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia.   No.4;   p9-18.   
 3  2015  Nguyen Hong Nam, Vo Huy Binh, Tran Nguyen Huong Thao, Nguyen Hai Yen   Effects of some strategies on the observation and giving feedback skills of pre-service teachers during micro teaching: a case study at the school of education, Can Tho university, Vietnam.   The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University,    

 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước

TT Năm Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số , trang QG
 1   2019  Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Văn Nở  Tác động của phương pháp dạy viết dựa trên tiến trình đối với sự phát triển năng lực viết văn nghị luận xã hội của học sinh  Tạp chí khoa học Trường ĐHCT  Tập 55; tr.15-21  
 2019  Nguyễn Thị Hồng Nam  Cách tiếp cận tích hợp trong thiết kế học phần  Tạp chí khoa học Trường ĐHCT  Tập 55; tr8-14  
 2019 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thanh An Phát triển năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh thông qua phân tích mẫu trong dạy đọc hiểu Tạp chí khoa học Trường ĐHCT 55; tr.89-95  
 4  2019 Hồ Thị Xuân Quỳnh Một số phương pháp tạo ấn tượng thẩm mĩ trong dạy học văn chương Tự lực văn đoàn Tạp chí khoa học Trường ĐHCT Tập 55; tr. 96-104  
 5  2019 Hồ Thị Xuân Quỳnh Tính cách Việt trong truyện ngắn Thạch Lam Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ.  Tập 55;  tr.107- 116.  
 6  2019  Hồ Thị Xuân Quỳnh Chất truyền thống và tính hiện đại trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn  Kỷ yếu Khoa học cho học viên cao học và NCS Trường Đại học SP TP.HCM  tr 5-17  
 7  2019  Trần Văn Minh   Một vài đặc điểm của tùy bút Việt Nam từ 1930 đến 1975  Lý luận phê bình văn học nghệ thuật   5;  tr54-68.  
 8  2018  Hồ Thị Xuân Quỳnh  Một số phương pháp tạo ấn tượng thẩm mỹ trong việc dạy - học văn chương Tự Lực văn đoàn  Hội thảo khoa học: Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay do Đại học Thủ Dầu Một tổ chức    
 2018  Trần Thị Nâu  Chiến lược xây dựng câu hỏi nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành SP Ngữ văn  Dạy và học ngày nay  Số 4; tr.54-57  
10   2018  Trần Thị Nâu  Ứng dụng mô hình dạy học đảo trình nhằm phát triển năng lực tư duy bậc cao cho sinh viên  Giáo dục và xã hội   Số 86 (147), tr.34-48.   
 11 2018   Trần Thị Nâu  Bàn về nội dung tư tưởng và ý nghĩa giáo dục của truyện cổ tích cải biên “Ngư ông và con cá nhỏ” của A.S. Pushkin  Dạy và học ngày nay  Số 10, tr. 85-87.  
 12 2018 Trần Văn Minh Thơ Xuân Quỳnh- Còn mãi tình yêu Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Số 8, tr79-91.  
 13 2018 Trần Văn Minh Chúng ta vẫn đi trên con đường ấy (Đọc lại tùy bút Đường chúng ta đi của Nguyễn Trung Thành Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 48; tr.92-96  
 14  2017  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ  Xây dựng cộng đồng học tập và học thông qua hành động – một công cụ hữu hiệu để phát triển chuyên môn cho giáo viên  Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia – Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGDPT - Nxb ĐH Huế    
 15  2017  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo  Dạy tạo lập văn bản dựa trên tiến trình – Những bài học kinh nghiệm cho dạy tạo lập văn bản ở Việt Nam  Tạp chí Khoa học, ĐHSP Tp. HCM  Số 14 (4b), năm 2017  
 16 2017   Hồ Thị Xuân Quỳnh  Bản sắc Việt trong truyện ngắn Thạch Lam  Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học; Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh  tr.844-853.  
 17  2017 Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương Mô hình chuyển giao vai trò trong dạy đọc nhằm phát triển năng lực đọc cho HS tiểu học Nghiên cứu và GD Việt Nam học, NXB ĐH Quốc gia, TP HCM tr.448-455.  
 18 2017  Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nam, Lữ Hùng Minh Tổ chức đạy đọc cho HS tiểu học theo mô hình dạy đọc hỗ trợ Tạp chí GD và xã hội số 77 (138)  
 19 2017  Nguyễn Văn Nở Thành ngữ cải biến trong tác phẩm Sơn Vương Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển; Nxb Khoa học Xã hội, 2017.    
 20 2017 Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở Nghĩ về những điểm mới trong Người bán ngọc của Lê Hoằng Mưu Tạp chí Khoa học Xã hội,  Viện Hàn lâm KHXH VN – Viện KHXH vùng Nam bộ Số 2  
 21  2017 Phạm Tuấn Anh QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT JOHN MAXWELL COETZEE  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 48; 78-83.  
 22  2017  Trần Văn Minh  ĐẶC ĐIỂM CỦA TÙY BÚT TRÊN AN HÀ BÁO (1917-1934)  Nghiên cứu văn học.   4 (542); 46-56.  
 23 2017   Trần Văn Minh TÌNH HÌNH BIÊN SOẠN TÀI LIỆU NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC TỈNH TRONG KHU VỰC ĐBSCL Kỷ yếu HT khoa học trong nước  1; 311-318.  
 24  2016  Phạm Tuấn Anh Đa văn bản trong tiểu thuyết Ruồng bỏ của John Maxwell Coetzee Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ    
 25  2016  Phạm Tuấn Anh  Giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết Người chậm của John Maxwell Coetzee  Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống    
 26  2016  Nguyễn Thụy Thùy Dương  Giá trị biểu đạt của thành ngữ trong truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống  Số 8  
 27 2016   Nguyễn Thị Ngọc Điệp  ấn đề viết hoa tên cơ quan, tổ chức trong tiếng Việt  Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống   Số 8  
 28 2016  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật của tiểu thuyết Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống  Số 8  
 29  2016 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Bệnh “lười đọc” của sinh viên sư phạm Ngữ văn-Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2016: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường ĐHCT-thành quả, thách thức và định hướng; NXB ĐHCT    
 30  2016  Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong trước tác của Lê Đình Kỵ  Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM   Số 8 (86), trang 127-139  
 31  2016  Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Ba mươi năm đổi mới nghiên cứu chủ nghĩa hiện thực 1986 – 2016  Tạp chí Khoa học Đại học Khoa học Huế; Nxb. Đại học Khoa học Huế  Số 2; trang 01-14  
 32  2016  Trần Văn Minh  Vẻ đẹp ngôn từ trong tùy bút  Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống   Số 8  
 33  2016  Trần Văn Minh  Vấn đề tiếp nhận văn học Việt Nam hiện đại trong trường phổ thông hiện nay Tạp chí Lý luận và phê bình, nghiên cứu văn học trung ương  Số 6  
 34  2016  Trần Văn Minh  ình hình biên soạn tài liệu Ngữ văn địa phương ở các tỉnh khu vực ĐBSCL  Hội thảo khoa học của Đại học Trà Vinh    
 35  2016  Nguyễn Văn Nở   Khoa sư phạm, trường Đại học Cần Thơ-50 năm xây dựng và phát triển  Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2016; Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường ĐHCT, NXB ĐHCT    
 36 2016  Nguyễn Văn Nở, Nguyễn Thị Tuyết Hoa  Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện ngắn của Sơn Nam (khảo sát qua việc dùng từ địa phương Nam Bộ)  Ngôn ngữ và đời sống   Số 8 (250)   
 37 2016  Nguyễn Văn Nở, Huỳnh Thị Lan Phương  Cảm nhận về tác phẩm Chị Đào, Chị Lý - tiểu thuyết ra đời ở giai đoạn sáng tác cuối của Hồ Biểu Chánh  Kỷ yếu hội thảo khoa học; NXB ĐH Quốc gia TP.HCM  Tập 1  
 38 2016 Nguyễn Văn Nở Vai trò của chữ quốc ngữ đối với văn xuôi tự sự Nam bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Bình Định với chữ Quốc ngữ, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh    
 39  2016 Nguyễn Văn Nở Việc xác định phong cách ngôn ngữ văn bản – Đôi điều cần bàn qua đề thi, kiểm tra môn Ngữ văn bậc trung học phổ thông Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục Ngôn ngữ trong nhà trường, Nxb Dân Trí    
 40    Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu  Các mô hình dạy đọc theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh  Tạp chí khoa học ĐH Sư phạm Hà Nội  Số 6  
 41  2016  Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương  Các quan niệm về đọc, mục tiêu dạy đọc và mô hình dạy đọc văn bản  Kỷ yếu HNKH ĐH Trà Vinh Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn Nam bộ trong tình hình hiện nay    
 42  2016  Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ  Gắn kết giữa khoa Sư phạm, trường ĐHCT và PT – con đường phát triển chuyên môn cho Giảng viên và GV   Kỷ yếu Hội nghị khoa học “50 phát triển của khoa Sư phạm, ĐHCT    
 43  2016 Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Hải Yến Chuẩn nghề nghiệp của Việt Nam và một số nước Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Lạt    
 44  2016 Trần Thị Nâu-Lâm Thị Thanh Tuyền Phát triển tư duy phản biện cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn-nhiệm vụ quan trọng trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Tạp chí Dạy và học ngày nay    
 45 2016 Trần Thị Nâu- Nguyễn Thị Thanh Thúy Phương pháp giáo dục “thân giáo” của Khổng Tử và bài học kinh nghiệm về trau dồi đạo đức nhà giáo Tạp chí Giáo dục và xã hội  số 64 (125),   
 46  2016 Đồng Thủy Thảo-Trần Thị Nâu Một vài suy nghĩ về bài học kinh nghiệm giáo dục trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế từ quan niệm giáo dục của Lev. Tolstoi Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2016: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường ĐHCT-thành quả, thách thức và định hướng, NXB ĐHCT    
 47  2016 Trần Thị Nâu-Lâm Thị Thanh Tuyền  Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn  Tạp chí Giáo dục và xã hội     
 48  2016  Hồ Thị Xuân Quỳnh  iểu thuyết Tự Lực văn đoàn- một thái độ ứng xử thẩm mỹ đối với lớp trẻ giai đoạn 1930-1945  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  số 41c  
 49  2016  Hồ Thị Xuân Quỳnh  Giảng dạy văn chương Tự Lực văn đoàn dưới ánh sáng của Kí hiệu học  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Kí hiệu học từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn”, NXB Giáo dục Việt Nam    
 50  2016 Hồ Thị Xuân Quỳnh Nhóm Tự Lực văn đoàn trong Hồi ký của Tú Mỡ Kỷ yếu Hội thảo Khoa học (cho học viên cao học và Nghiên cứu sinh), Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh    
 51  2016 Trần Nguyên Hương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến Mô hình tập giảng phát triển kĩ năng chiêm nghiệm, quan sát và phản hồi cho sinh viên sư phạm Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc – Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam    
 52  2016 Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ Công tác phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông của Khoa Sư phạm Trường ĐHCT; Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT, NXB Đại học Sư phạm tr 688-699.   
 53 2015  Nguyễn Thụy Thùy Dương-Nguyễn Văn Nở  Thành ngữ cải biến trong truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long  Tạp chí Ngôn Ngữ  Số 1  
 54  2015  Nguyễn Thụy Thùy Dương-Nguyễn Văn Nở  Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long  tạp chí Nghiên cứu văn học  Số 2  
 55 2015  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chủ nghĩa hiện thực như một phạm trù giá trị tạp chí Nghiên cứu văn học Số 2  
 56 2015  Phan Thị Mỹ Hằng Phong cách ngôn ngữ văn xuôi Nam bộ nửa cuối thế kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XIX Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 7  
 57 2015  Phan Thị Mỹ Hằng Từ láy với việc khắc họa nhân vật trong truyện thơ Lục Vân Tiên Tạp chí Nghiên cứu Văn học  Số 2  
 58  2015  Trần Văn Minh  Sự phát triển văn học trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954)  Tạp chí Lý luận – phê bình văn học nghệ thuật  số 38  
 59  2015  Trần Văn Minh  Đi tìm tùy bút đầu tiên của văn xuôi Việt Nam hiện đại  Tạp chí Văn học   Số 2  
 60  2015 Trần Văn Minh Dạy học tích hợp, trải nghiệm sáng tạo – tiềm năng và những giới hạn Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Khoa Sư phạm, Nxb ĐHCT    
 61 2015 Trần Văn Minh Góp phần xác định cách hiểu đúng về thuật ngữ tùy bút và thể loại tùy bút Tạp chí Khoa học ĐHCT Số 41  
 62  2015 Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình An investigation into the levels of feedback and reflec-tion during pre-service teachers’ micro-teaching practices Tạp chí khoa học ĐH Cần Thơ No1; p.16-124  
 63 2015   Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu  Văn bản văn chương và hoạt động đọc văn bản văn chương  Tạp chí Nghiên cứu Văn học   Số 2  
 64 2015   Dương Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Nam  Văn bản và việc phân chia các loại văn bản Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn  Số 28  
 65  2015 Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ, Dương Thị Phi Oanh Dạy học tích hợp thông qua dự án nhằm phát triển năng lực giáo viên và học sinh: một trường hớp nghiên cứu ở trường THPT thực hành sư phạm, Đại học Cần Thơ Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Khoa Sư phạm, Nxb ĐHCT    
 66  2015 Nguyễn Văn Nở-Huỳnh Thị Lan Phương ìm hiểu văn hóa giao tiếp của người Nam Bộ qua tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh Tạp chí Nghiên cứu văn học Số 2  
 67  2015 Nguyễn Thị Hà Giang – Nguyễn Văn Nở Đời sống và sinh hoạt văn hóa của người dân Nam bộ trong tác phẩm Phi Vân (Khảo sát qua việc vận dụng phương ngữ) Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Việt Nam học- Những phương diện văn hóa truyền thống, Nxb Khoa học Xã hội    
 68  2015 Nguyễn Thị Hà Giang – Nguyễn Văn Nở Từ địa phương trong sáng tác của Phi Vân Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội    
 69  2015 Trần Thị Nâu Cái Đẹp sẽ cứu thế giới - Cảm thức tôn giáo trong sáng tác của M. Dostoievski.  Tạp chí nghiên cứu văn học Số 2  
 70  2015 Trần Thị Nâu - Phạm Thị Ngọc Yến Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy truyện ngắn Người trong bao và Số phận con người Tạp chí Giáo dục và xã hội  Số 48 (109)  
 71  2015 Huỳnh Thị Lan Phương

Điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số 36  
 72  2015 Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở Nam bộ trong buổi đầu giao lưu văn hóa phương Tây qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Việt Nam học- Những phương diện văn hóa truyền thống; Nxb Khoa học Xã hội Tập 2  
 73  2015  Huỳnh Thị Lan Phương. Người kể chuyện trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.   Tạp chí Nghiên cứu Văn học  Số 2  
 74 2015   Huỳnh Thị Lan Phương   Tìm hiểu văn hóa giao tiếp của người Nam bộ qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.   Tạp chí Nghiên cứu Văn học  Số 2  
 75   Hồ Thị Xuân Quỳnh Tính địa phương của văn học Tạp chí Nghiên cứu Văn học Số 2  
 76 2015 Hồ Thị Xuân Quỳnh Tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn- một thái độ ứng xử thẩm mỹ đối với lớp trẻ giai đoạn 1930-1945 Tạp chí Đại học Cần Thơ Số 41c  
 77 2015 Phan Thanh Bảo Trân  Đơn vị cảm thán của tiếng Việt: Khái niệm, chức năng, phân loại Tạp chí Ngôn ngữ  Số 2  

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.