THÔNG BÁO

V/v thực hiện luận văn tốt nghiệp của sinh viên năm học 2021-2022

- Thời gian nhận đề tài: 01/9/2021 đến 10/9/2021 

- Thời gian đăng kí học phần: Theo kế hoạch đăng kí học phần học kì II năm học 2021-2022 của Trường

- Thời gian, địa điểm nộp luận văn: Từ 7.30 giờ đến 17 giờ từ ngày 5 đến 9/5/2022 tại VP. Bộ môn SP. Ngữ văn

- Thời gian và quy trình chấm luận văn (Xem file đính kèm)

- Xem thêm: Quy định trình bày luận văn  (Xem file đính kèm)

 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện luận văn tốt nghiệp của sinh viên năm học 2020-2021

- Danh sách phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp (File đính kèm)

- Thời gian nhận đề tài: 01/9/2020 đến 10/9/2020 

- Thời gian đăng kí học phần: Theo kế hoạch đăng kí học phần học kì II năm học 2020-2021 của Trường

- Thời gian, địa điểm nộp luận văn: Từ 7.30 giờ đến 17 giờ ngày 26 đến 28/5/2021 tại VP. Bộ môn SP. Ngữ văn

- Thời gian các tổ chuyên môn tổ chức bảo vệ LVTN (dự kiến): 07/6 - 12/6/2021

- Xem thêm:

Quy định trình bày luận văn  (file đính kèm)

Quy trình chấm luận văn (file đính kèm)

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện luận văn tốt nghiệp của sinh viên năm học 2019-2020

- Danh sách phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp (File đính kèm)

- Thời gian nhận đề tài: Từ 01/9/2019 đến 15/9/2019 

- Thời gian đăng kí học phần: Theo kế hoạch đăng kí học phần học kì II năm học 2020-2021 của Trường

- Thời gian, địa điểm nộp luận văn:7:30 đến 17:00 ngày 18&19/6/2020 tại VP.  Bộ môn SP. Ngữ văn

- Xem thêm:

Quy định trình bày luận văn  (file đính kèm)

+ Quy trình chấm luận văn (file đính kèm)

+ Danh sách chấm luận văn (Dự kiến) (file đính kèm)

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện luận văn tốt nghiệp của sinh viên năm học 2018-2019

- Danh sách phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp (File đính kèm)

- Thời gian nhận đề tài: Từ 01/9/2018 đến 15/9/2018 

- Thời gian đăng kí học phần: Theo kế hoạch đăng kí học phần học kì II năm học 2019-2020 của Trường

- Thời gian, địa điểm nộp luận văn:7h30 đến 17h ngày 02&03/5/2019 tại VP.  Bộ môn SP. Ngữ văn

- Xem thêm:

Quy định trình bày luận văn

Quy trình chấm luận văn

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.