BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

2022

Nhằm chia sẻ học thuật và nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 8 giờ ngày 13/12/2022 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: ThS. Hồ Thị Xuân Quỳnh, ThS. Nguyễn Hải Yến, ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

1. Diễn ngôn kể trong một số tiểu thuyết của Khái Hưng (Báo cáo viên: Hồ Thị Xuân Quỳnh)

2. Đánh giá câu hỏi và bài thi trắc nghiệm khách quan dựa vào độ khó và độ phân biệt (Báo cáo viên: Nguyễn Hải Yến)

3. Ứng dụng lý thuyết Ngữ dụng học (Pragmatics) trong tìm hiểu tác phẩm văn học Việt Nam (Báo cáo viên: Nguyễn Thụy Thùy Dương)

 Một số hình ảnh báo cáo

 

 

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút  cùng ngày.

Trân trọng.

 

 

 

BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

2020

Nhằm chia sẻ học thuật và nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 14 giờ ngày 23/12/2020 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: TS. Trần Thị Nâu, ThS. Phạm Tuấn Anh. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

 - Hình tượng nhân vật cứu rỗi trong sáng tác của Feodor Mikhailovich Dostoevsky 

Báo cáo viên: TS. Trần Thị Nâu

- Tác phẩm Hóa thân của Franz Kafka từ góc nhìn liên văn bản 

Báo cáo viên: ThS. Phạm Tuấn Anh

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút  cùng ngày.

Trân trọng.

 

 

BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

6/2019

Nhằm chia sẻ học thuật và  nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 8 giờ 30 ngày 06/12/2019 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: ThS. Nguyễn Hải Yến. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

- Một số kinh nghiệm trong dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược

Báo cáo viên: Nguyễn Hải Yến

Cô Trần Thị Nâu dẫn chương trình buổi báo cáo

Cô Nguyễn Hải Yến báo cáo đề tài

Thầy Cô tham dự buổi báo cáo

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút  cùng ngày.

Trân trọng.

 

 

 

BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

3/2019

Nhằm chia sẻ học thuật và  nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 7 giờ 40 ngày 25/3/2019 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: P.GS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ThS. Hồ Thị Xuân Quỳnh. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

Điều chỉnh chương trình đào tạo, nội dung và ý nghĩa

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Mô hình trong thiết kế đề cương học phần

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nam

- Đóng góp của Tự lực văn đoàn trên bình diện thẩm mĩ

Báo cáo viên: Hồ Thị Xuân Quỳnh

Một số hình ảnh báo cáo

 

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 10 giờ  cùng ngày.

Trân trọng.

 

BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

12/2018

Nhằm chia sẻ học thuật và  nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 8 giờ 00 ngày 11/12/2018 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: ThS. Nguyễn Hải Yến, ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Bộ môn, quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

- Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào giảng dạy Ngữ văn THPT.

                                                                                                     Báo cáo viên: Cô Nguyễn Hải Yến

- Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thành ngữ trong truyện ngắn Đồng bằng Sông Cửu Long.

                                                                                                     Báo cáo viên: Cô Nguyễn Thụy Thùy Dương

 

Một số hình ảnh báo cáo

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Trân trọng.

 

 

 

 

BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

6/2018

Nhằm chia sẻ học thuật và  nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 13 giờ 30 ngày 18/6/2018 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: TS. Trần Thị Nâu, ThS. Nguyễn Hải Yến. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Bộ môn, quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

Ứng dụng mô hình lớp học đảo trình nhằm phát triển năng lực tư duy bậc cao cho sinh viên

                                                                                                     Báo cáo viên: Cô Trần Thị Nâu

Bước đầu ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược (Flipped classroom) trong dạy học Ngữ văn THPT

                                                                                                     Báo cáo viên: Cô Nguyễn Hải Yến

 

Một số hình ảnh báo cáo

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Trân trọng.

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.