PGs. TS. Trần Văn Minh

(MSCB:0121)

PGs.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam

(MSCB:0129)

 

PGs. TS. Nguyễn Văn Nở

(MSCB:0136)

  

TS. Lê Thị Diệu Hà

(MSCB:0119) 

ThS. NCS. Hồ Thị Xuân Quỳnh

(MSCB:1083)

  

   

TS. Trần Thị Nâu

(MSCB:1136)

  

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

(MSCB: 1606)

ThS. NCS. Đặng Thị Hoa

(MSCB:1857)

 

ThS.NCS.Trần Nguyên Hương Thảo

(MSCB:2003)

ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương

(MSCB:2239)

 

 ThS. Võ Huy Bình

(MSCB:2315)

 

ThS. Nguyễn Hải Yến

(MSCB:2717) 

 

ThS. NCS. Phạm Tuấn Anh

(MSCB: 2718)

 

TS. Ngô Thị Xinh

(MSCB: 2886)

 

 

 

 

 

 

  

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.