BỘ MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẦM NON

1. Giới thiệu

Trước đây, sinh viên và giảng viên của ngành sinh hoạt chuyên môn ghép chung với Bộ môn Sư phạm Toán học. Sau nhiều năm, Bộ môn Giáo dục Tiểu học – Mầm non được thành lập theo Quyết định số 1208/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ kí ngày 29 tháng 04 năm 2016. Bộ môn có chức năng đào tạo, giảng dạy bậc đại học và sau đại học các ngành và chuyên ngành Tiểu học và Mầm non; tham gia các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, mầm non; thực hiện hoạt động bồi dưỡng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao kiến thức mới về lĩnh vực giáo dục tiểu học và mầm non cho giáo viên các trường tiểu học và mầm non trong khu vực.

2. Ban chủ nhiệm Bộ môn qua các thời kì

- Từ 2009 – đến tháng 4/2016: PGS.TS.GVCC. Dương Hữu Tòng, Tổ trưởng, trực thuộc Bộ môn Toán học.

- Từ tháng 5/2016 – nay: TS.GVC. Trịnh Thị Hương, Trưởng Bộ môn

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Cán bộ của Bộ môn công bố các nghiên cứu khoa học trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành cả trong nước và ngoài nước, cụ thể từ 2011 đến nay: công bố 12 bài báo tạp chí khoa học nước ngoài và 49 bài báo khoa học trong nước, 32 bài báo đăng kỉ yếu hội thảo khoa học, trong đó có 11 bài đăng trong kỉ yếu hội thảo nước ngoài) và 09 báo cáo seminar của Khoa, Bộ môn.

- Tham dự và báo cáo khoa học tại các hội thảo trong nước (Đại học Sư phạm TPHCM, Nha Trang, Hà Nội...) và nước ngoài (Thái Lan).

- Đề tài nghiên cứu khoa học:

+ Chủ trì đề tài nghiên cứu cấp trường: 09 đề tài, trong đó: 06 đề tài đã nghiệm thu và 03 đề tài đang tiến hành.

+ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 09 đề tài, trong đó: 07 đề tài đã nghiệm thu và 02 đề tài đang tiến hành.

- Xuất bản giáo trình, sách: Tổng cộng 02 sách tham khảo và 07 giáo trình, trong đó: 05 giáo trình đã xuất bản và 02 giáo trình đang tiến hành.

4. Về hợp tác quốc tế

- Thực hiện chương trình và tổ chức 4 đợt giao lưu học tập trải nghiệm văn hóa tại trường Đại học Cần Thơ cho học sinh tiểu học trong dự án Gia đình đa văn hóa với trường đại học Daegu, Hàn Quốc (từ 2012 – 2014).

- Giao lưu văn hóa với trường đại học Khon Kean, Thái Lan năm 2014.

- Phối hợp với khoa Ngoại Ngữ, tổ chức lớp tập huấn phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và sinh viên tiểu học (tháng 6/2016, tại TPCT). Dự án giữa trường ĐHCT với trường đại học Daegu, Hàn Quốc.

5. Hoạt động sinh viên

- Hội thi Nghiệp vụ sư phạm tiểu học

- Hội diễn văn nghệ truyền thống của trường, khoa, bộ môn

- Tham quan học tập, trải nghiệm văn hóa

- Hội thao khoa, bộ môn

- Nghiên cứu khoa học sinh viên

6. Định hướng phát triển

6.1 Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, tổ chức giảng dạy

- Xây dựng lại chương trình đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới toàn diện, căn bản theo chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018.

- Biên soạn và lựa chọn các giáo trình dạy học phù hợp với chuyên ngành tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn thiết bị đồ dùng dạy học cho giáo viên các trường tiểu học trong khu vực.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá năng lực người học.

6.2 Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tiểu học ở các trường tiểu học

- Hàng năm, liên kết với các Sở và Phòng Giáo dục tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiểu học.

- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, liên kết với các tỉnh/thành phố thực hiện các đề tài khoa học giáo dục chuyên sâu thuộc lĩnh vực tiểu học và mầm non gắn kết với thực tiễn tại địa phương.

6.3 Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dạy học và nghiên cứu

Tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác về nghiên cứu dạy học với các trường đại học có đào tạo giáo viên tiểu học và mầm non trong nước và quốc tế, cụ thể:

- Mở rộng chương trình hợp tác đào tạo giáo viên tiểu học, mầm non giữa các trường đại học, giao lưu hợp tác giữa các trường đối tác truyền thống (Thái Lan, Hàn Quốc) trong việc trao đổi sinh viên học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

- Tạo điều kiện và lên kế hoạch để giảng viên của bộ môn được đi tham quan học hỏi kinh nghiệm đào tạo giáo viên tiểu học, mầm non tại các trường đại học trong nước và nước ngoài.

6.4 Xây dựng mạng lưới kết nối, hỗ trợ và phát triển chuyên môn

- Xây dựng mạng lưới gắn kết phát triển chuyên môn giữa đơn vị đào tạo với các trường tiểu học trong khu vực nhằm hỗ trợ phát triển chuyên môn cho đội ngũ giảng viên và giáo viên.

- Xây dựng mạng lưới học thuật sinh viên trên cơ sở các cựu sinh viên của ngành và sinh viên đang học tập tại trường cùng hỗ trợ nhau trong quá trình rèn luyện và phát triển chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng và tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực, đoàn kết, chia sẻ giữa cán bộ và sinh viên của ngành.

- Chú trọng, ưu tiên các hoạt động âm nhạc, văn chương, nghệ thuật, các Câu lạc bộ, Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm có liên quan đến chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Mầm non.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.