BỘ MÔN SƯ PHẠM TOÁN HỌC

Bộ môn Sư phạm Toán học được thành lập vào năm 1995, với cơ cấu nhân sự là một phần của Khoa Toán - Lý (1978 - 1995); trước đó là Khoa Sư phạm Tự nhiên (1975 - 1978). Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy và quản lý các chuyên ngành:

  • Bậc đại học: Cử nhân Sư phạm Toán học, Cử nhân Sư phạm Tin học
  • Bậc sau đại học: Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy Toán

Hiện nay, Bộ môn có 22 giảng viên; gồm 02 Phó giáo sư, 11 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh và 9 Thạc sĩ. Nhiều giảng viên có học hàm, học vị cao, được đào tạo ở nước ngoài.

Thành tích nổi bật, danh hiệu khen thưởng

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học nhiều năm liền.
  • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, vì đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2002.

 Định hướng hoạt động

  • Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo bậc Đại học: thường xuyên cập nhật, điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học, hợp lý của chương trình đào tạo; củng cố hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo; duy trì và phát triển các sinh hoạt học thuật trong cán bộ và sinh viên.
  • Phát huy tiềm năng của đội ngũ giảng viên đầu đàn, có học vị cao trong nghiên cứu khoa học, đào tạo Sau đại học và hợp tác quốc tế; mở thêm ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ; liên kết nghiên cứu với các cơ sở giáo dục, các Viện nghiên cứu Toán học ở trong và ngoài nước.

 

Một số hình ảnh lưu niệm

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.