DANH SÁCH CÁC LỚP SƯ PHẠM TOÁN HỌC

TT Lớp Sĩ số Cố vấn học tập Ban cán sự Ban chấp hành
7 SP Toán K45  23      
6 SP Toán K44  23

Nguyễn Trung Kiên

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LT: Nguyễn Thị Phương Trúc

(0922814820)

BT: Trương Trúc Phương 

(0762883463)

5 SP Toán K43  40

 Nguyễn Thanh Hùng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

LT: Nguyễn Thị Hồng Chi

(01678373999) 

 BT: Trần Nguyễn Bảo Châu

(0907307482)

4 SP Toán K42  56

Lê Phương Thảo

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LT: Nguyễn Thanh Hải

(01215930090) 

BT: Huỳnh Mạnh Phát

(01268835889) 

3 SP Toán K41-01  50

Nguyễn Hoàng Xinh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 LT: Lê Nguyễn Minh Duy

(0949934972)

BT: Lâm Thị Cẩm Thu

(0949973527) 

2 SP Toán K41-02 50

Trang Văn Dể

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

LT: Lương Trọng Khánh Vy

(0971990709)

BT: Đường Gia Long

(0946639963)

1 SP Toán K40-01 54

Nguyễn Trung Kiên

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LT: Trần Thị Kim Đào

(0907537448) 

BT: Võ Thành Linh

(0978650645) 

6 SP Toán K40-02 55 

Châu Xuân Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

LT: Trần Thị Thu Thảo

(01635845139)

BT: Huỳnh Nguyễn Diễm Phương

(0919978561)

 

DANH SÁCH CÁC LỚP SƯ PHẠM TIN HỌC

TT Lớp Sĩ số Cố vấn học tập Ban cán sự Ban chấp hành
4 SP Tin K45        
3 SP Tin K44        
2 SP Tin K43  24

 Bùi Lê Diễm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 LT: Trần Quang Mạnh

(01296964252)

 BT: Trần Văn Nghĩa

(01633884038)

1 SP Tin K42  24

 Hà Hoàng Quốc Thi

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 LT: Nguyễn Minh Nhật

(01234687234)

 BT: Hồ Chấn Hưng

(01206785786)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.