Họ và tên  Chuyên ngành  Chức vụ Phòng

 GS. Lâm Quốc Anh

 

Phó Trưởng Khoa

 

 ThS. Trang Văn Dễ

 

Thư kí trưởng Bộ môn

 

TS. Bùii Lê Diễm

 

Trưởng phòng TH  Ứng dụng CNTT trong DH

 

TS. Nguyễn Thanh Hùng 

 

 

 

TS. Nguyễn Thu Hương

 

 

 

TS. Nguyễn Trung Kiên

 

Trưởng Bộ môn

 

 

TS. Bùi Anh Kiệt

 

 

 

 

TS. Phạm Gia Khánh

 

 

 

 

GS. Nguyễn Phú Lộc

 

 

 

ThS.. Châu Xuân Phương

 

 

 

 

TS. Lê Phương Thảo

 

Phó Trưởng Bộ môn

 

 

TS. Nguyễn Hiếu Thảo

 

 

 

ThS. Hà Hoàng Quốc Thi

 

 

 

TS. Dỗ Thị Kim Thoản

 

 

 

ThS. Bùi Anh Tuấn

 

 

 

ThS.. Nguyễn Thị Thảo Trúc 

 

Chủ tịch Công đoàn

 

TS. Bùi Phương Uyên

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Vui

 

 

 

ThS. Nguyễn Hoàng Xinh

 

 

Phó Trưởng Bộ môn

 
 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.