STT Thời gian Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm

Cấp nhà nước (Nafosted)

1 2019-2021  101.01-2019.325 Thuật toán cho bài toán tối ưu tổ hợp và các vấn đề có liên quan  Nguyễn Trung Kiên
2 2017-2019  101.01-2017.18 Nghiên cứu các tính chất định tính của nghiệm bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan Lâm Quốc Anh
3 2017-2019 101.01-2016.08 Thuật toán hiệu quả cho bài toán vị trí ngược Nguyễn Trung Kiên
4 2015-2017  101.01-2014.44 Tính ổn định và sự đặt chỉnh của bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan Lâm Quốc Anh

Cấp Bộ

5 2004-2005 1.048.06 Nghiên cứu điều kiện tối ưu và tính chất tập nghiệm. Lâm Quốc Anh
6 2006-2008 1.048.06 Sự tồn tại nghiệm, ổn định nghiệm và thuật toán giải bất đẳng thức biến phân và bài toán tối ưu không trơn. Lâm Quốc Anh
 

Đề tài cấp Cơ sở (Trường)

2018 T2018-80 Nghiên cứu các thuật toán hữu hiệu cho các bài toán tối ưu tổ hợp Nguyễn Trung Kiên
2018 T2018-78 Xây dựng chương trình tạo đề thi Toán trắc nghiệm tự động Nguyễn Thanh Hùng
2017 T2017-70 Nghiên cứu điều kiện tối ưu của nghiệm lớp bài toán cân bằng Phạm Thị Vui
10  2017 TCN2017-14 Hướng dẫn học viên cao học và sinh viên sử dụng suy luận tương tự trong dạy học toán Bùi Phương Uyên
11  2016 T2016-80 Nghiên cứu bài toán ngược của bài toán xác định vị trí Nguyễn Trung Kiên
12  2016 T2016-81 Tính nửa liên tục và liên tục của nghiệm bài toán tối ưu sắp thứ tự theo nón từ điển và các dạng mở rộng Phạm Thị Vui
13  2016 T2016-78 Xây dựng các phương pháp rời rạc hóa theo thời gian Hermite – Birkhoff để bảo toàn tính ổn định mạnh dựa trên phương pháp Runge – Kutta cấp 5 Nguyễn Thư Hương
14  2016 T2016-74 Nghiên cứu phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh sử dụng Webquest (khám phá qua mạng) Bùi Lê Diễm
15  2015 T2015-88 Sử dụng các lí thuyết Didactic vào dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Dương Hữu Tòng
16  2015 T2015-92 Tính ổn định và sự đặt chỉnh nghiệm của bài toán cân bằng Phạm Thị Vui
17  2016 T2015-94 Tính trơn của nghiệm suy rộng của bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương trình Schrödinger cấp hai trong hình trụ vô hạn với đáy chứa điểm nón Phùng Kim Chức

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.