2019

STT

Báo cáo viên

Tên BCKH

1.  Bùi Lê Diễm Sử dụng một số trang MOOC (Massive Open Online Course) như Khanacademy, edX, Coursera,... trong lớp học đảo ngược (flipped classroom).
2. Bùi Lê Diễm Giới thiệu mô hình WebQuest 2.0 hỗ trợ dạy và học Toán có sử dụng OKMindmap, Scratch, GeoGebra,...
 2. Phạm Thị Vui Ứng dụng phương pháp vô hướng hóa phi tuyến trong bài toán tối ưu với cách tiếp cận tập.
3.  Phùng Kim Chức Khai thác một đẳng thức trong lĩnh vực toán cao cấp.
4.  Nguyễn Hoàng Xinh Sử dụng phần mềm Maple mô tả các nhóm con của nhóm các phép thế Sn.
5. Bùi Anh Tuấn Khơi gọi đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên Sư phạm Toán và quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
6. Lâm Minh Huy (SP Toán K42) Con đường NCKH SV và giải thường Eureka.
7. Nguyễn Thanh Hùng Soạn thảo đề thi trắc nghiệm Toán trên Latex.

2018

STT

Báo cáo viên

Tên BCKH

1.  Bùi Lê Diễm Nghiên cứu đưa Scratch vào dạy học tích hợp theo phương pháp STEM.
2. Bùi Lê Diễm Dạy và học Toán với hệ thống Geogebra.com.
 2. Phùng Kim Chức Phương trình parabolic cấp hai.
3.  Nguyễn Trung Kiên Bài toán ngược 1-median trên cây với hàm mục tiêu tổng hợp của chuẩn l_1 và l_\infty.
4. Trần Thủ Lễ (SP Toán K40) Con đường đến với học bổng Lebesgue cho chương trình Thạc sĩ tại Pháp.
5.  Lê Phương Thảo Module hoàn toàn gần như nguyên tố.
6. Bùi Phương Uyên Một số sai lầm của học sinh do sử dụng suy luận tương tự khi giải bài toán bất phương trình.
7. Nguyễn Thư Hương Điều kiện ổn định của phương pháp dự báo-điều chỉnh HBO 4 đến 7 bước cho ODEs.

2017

STT

Báo cáo viên

Tên BCKH

1. Nguyễn Thư Hương Biểu diễn dạng chuẩn tắc của Shu-Osher dưới dạng vector đối với phương pháp Hermite-Birkhoff
2. Bùi Phương Uyên Phương trình tham số của đường thẳng trong không gian: Sai lầm của học sinh liên quan đến suy luận tương tự
3. Nguyễn Trung Kiên Thuật toán tự nhiên.

2016

STT

Báo cáo viên

Tên BCKH

1.  Nguyễn Trung Kiên  Bài toán cải thiện tổng khoảng cách có trọng số trên mạng lưới
2.  Nguyễn Thanh Hùng  Giải Toán trực tuyến với Wolfram Alpha
3.  Phạm Thị Vui Về hội tụ Painlevé-Kuratowski
4.  Bùi Lê Diễm  Tổ chức hoạt động dạy và học sử dụng Google Classroom

2015

STT

Báo cáo viên

Tên BCKH

1.  Nguyễn Trung Kiên  Phiên bản ngược của bài toán tối ưu tổ hợp.
2.  Nguyễn Thanh Hùng  Bài toán SAT và ứng dụng
3. Bùi Phương Uyên Sai lầm của học sinh  khi giải bài toán tìm tọa độ trực tâm của tam giác trong không gian từ cách tiếp cận của suy luận tương tự
4. Phạm Thị Vui Bài toán cân bằng vectơ theo nón từ điển.
5. Phùng Kim Chức Tính trơn theo biến thời gian của nghiệm suy rộng của bài toán biên ban đầu thứ hai trong miền trụ vô hạn với đáy không trơn.
6. Bùi Lê Diễm Nghiên cứu phương pháp dạy học đảo ngược (Flipped learning) nhắm đến mục tiêu phát triển năng lực người học

 2014

STT

Báo cáo viên

Tên BCKH

1.  Bùi Lê Diễm   Sử dụng Google Drive để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm qua mạng
2.  Nguyễn Thanh Hùng   Cơ sở Groebner
3.  Nguyễn Trung Kiên  Bài toán vị trí và phiên bản ngược
4. Nguyễn Thư Hương Một số ưu điểm của phương pháp Hermite – Birkhoff  4-nấc bảo toàn tính chất ổn định mạnh trong việc giải phương trình Burger.
5. Nguyễn Thị Thảo Trúc Khảo sát phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên hỗn hợp.
6. Trang Văn Dễ Nhóm con tối đại trong vành chia.

 Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.