Nhằm thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Cử nhân Sư phạm, nay Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ công bố công khai dự thảo báo cáo tự đánh giá đến các bên liên quan trong phạm vi đơn vị Trường Đại học Cần Thơ. Việc công khai dự thảo báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng.

1. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Vật lý

2. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học

3. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học

4. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.