Nhằm thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ công bố công khai dự thảo báo cáo tự đánh giá đến các bên liên quan trong phạm vi đơn vị Trường Đại học Cần Thơ. Việc công khai dự thảo báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng.

Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo xin chân thành cảm ơn các ý kiến quý báo của các lãnh đạo, giảng viên, sinh viên, các chuyên gia, người sử dụng lao động,... đã quan tâm và cho ý kiến đóng góp. 

NĂM 2022

1. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Tin học trình độ Đại học

2. Chương trình đào tạo ngành Quản lý Giáo dục trình độ Thạc sĩ

NĂM 2020

1. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Vật lý trình độ Đại học

2. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học trình độ Đại học

3. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học trình độ Đại học

4. Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trình độ Đại học

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.