PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

(MSCB:1867)

TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm

(MSCB:0107)

TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc

(MSCB:2001)

TS. Đặng Minh Quân

(MSCB:1137)

 

PGS.TS. Đinh Minh Quang 

(MSCB:2002)

 

ThS. Nguyễn Thị Hà

(MSCB:2103)

ThS. Phùng Thị Hằng

(MSCB:1892)

 

ThS. Võ Thị Thanh Phương

(MSCB:0102)

 

ThS. Trương Trúc Phương

(MSCB:2180; đã chuyển công tác từ 01/2021)

TS. Trần Thanh Thảo

(MSCB:2102; đã chuyển công tác từ 09/2021)

 

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

(MSCB:1332)

ThS. Trần Thị Anh Thư

(MSCB:1333)

  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.