Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  HUỲNH THỊ THÚY DIỄM                          Giới tính: Nữ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                          Ngạch viên chức: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ                                      Học hàm:

Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Sinh vật học

 II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.  Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Nghiên cứu bài học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất

2

Hoạt động trải nghiệm phát triển năng lực và phẩm chất

3

Nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh ở trường phổ thông

2.. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

 

STT

 

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Khảo sát nhu cầu xã hội phục vụ đề án mở ngành đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên trình độ đại học của Đại học Cần Thơ.

2023

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Thực trạng nghiên cứu bài học và nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông thành phố Cần thơ.

2021

Cấp trường

Chủ nghiệm đề tài

3. Sách và giáo trình xuất bản:

 

STT

 

Tên sách

 

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

1

Tổ chức hoạt động trải nghệm cho học sinh lớp 10 các môn Khoa học Tự nhiên

Giáo dục

2019

 

 

x

4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

Xuất bản tiếng Anh

 1. Huỳnh Thị Thúy Diễm, Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, Chaninan Pruekpramool, Kamonwan Kanyaprasith, Nason Phonphok. 2020. ENHANCING PEDAGOGICAL PROFESSION AND PERSONAL IMPROVEMENT FOR VIETNAMESE STUDENT TEACHERS THROUGH REALITY-EXPERIENCED INTERNSHIP PROGRAM IN THAILAND. Universal Journal of Educational Research. 8. 112-118. https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95&iid=1681
 2. Huỳnh Thị Thúy Diễm, Kongsak Thathong. 2019. ENHANCING THE PRE- SERVICE BIOLOGY TEACHERS TO CONSTRUCT BETTER LESSON PLANS: A LESSON STUDY. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol.18, No.11. 218-231. https://scholar.google.com.vn/scholar?q=International+Journal+of+Learning,+Teaching+and+Educational+Research.+Vol.18,+No.11.+218-231.&hl=vi&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
 3. Huỳnh Thị Thúy Diễm, Chokchai Yuenyong. 2019. SHOULD WE ADD HISTORY OF SCIENCE TO PROVIDE NATURE OF SCIENCE INTO VIETNAMESE BIOLOGY TEXTBOOK: A CASE OF EVOLUTION AND GENETICS TEACHING?. Journal of Educational Technology. volume 17 Issue 1. 161-168. https://eric.ed.gov/?id=EJ1165746
 4. Huỳnh Thị Thúy Diễm, Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, Paisann suwannoi. 2017. APPLYING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR LEARNING AMONG PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS IN SCHOOL OF EDUCATION, VIETNAM. International Journal of Educational Science and Research (IJESR). Vol. 7, Issue 4,. 123-132. https://scholar.google.com.vn/scholar?hl=vi&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=International+Journal+of+Educational+Science+and+Research+%28IJESR%29.+Vol.+7%2C+Issue+4%2C.+123-132&btnG=
 5. Huỳnh Thị Thúy Diễm, KONGSAK THATHONG. 2017. APPLYING LESSON STUDY AMONG HIGH SCHOOL BIOLOGY TEACHERS IN VIETNAM. International Journal of Educational Science and Research (IJESR). Vol.7, Issue 4. 7-18. http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1768/pdf
 6. Huỳnh Thị Thúy Diễm, Chokchai Yuenyoung. 2015. EXISTING IDEAS AND MISCONCEPTIONS ABOUT NATURAL SELECTION AMONG VIETNAMESE STUDENTS. International Journal of Science Educators and Teachers. Volume 1, Number 1. 55-62. http://164.115.28.46/nrctejournal/file_upload/digital_file/18_270c6.pdf
 7. Huỳnh Thị Thúy Diễm, Kongsak Thathong. 2015. TEACHERS’ OPINION TOWARD LESSON STUDY IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS IN VIETNAM. The World Association of Lesson Studies (WALS). . 79. (Đã xuất bản)

 Xuất bản tiếng Việt

 1. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, Huỳnh Thị Thúy Diễm. 2021. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 184-194. https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/3871
 2. Hồ Thị Thu Hồ, Huỳnh Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Ngọc Phúc. 2019. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TẠI KHU CĂN CỨ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG Ở RỪNG TRÀM MỸ PHƯỚC. Hội Nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc Lần XI. Quyển 3. 1013-1022. (Đã xuất bản)
 3. Huỳnh Thị Thúy Diễm. 2016. NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN QUA TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP SƯ PHẠM Ở THÁI LAN. Tạp chí giáo dục. Số đặc biệt tháng 10/ 2016 -ISSN 2354-0753. 146-149. (Đã xuất bản)
 4. Huỳnh Thị Thúy Diễm, Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, Paisann suwannoi. 2017. APPLYING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR LEARNING AMONG PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS IN SCHOOL OF EDUCATION, VIETNAM. International Journal of Educational Science and Research (IJESR). Vol. 7, Issue 4,. 123-132. (Đã xuất bản)
 5. Huỳnh Thị Thúy Diễm, KONGSAK THATHONG. 2017. APPLYING LESSON STUDY AMONG HIGH SCHOOL BIOLOGY TEACHERS IN VIETNAM. International Journal of Educational Science and Research (IJESR). Vol.7, Issue 4. 7-18. (Đã xuất bản)
 6. Huỳnh Thị Thúy Diễm, Chokchai Yuenyoung. 2015. EXISTING IDEAS AND MISCONCEPTIONS ABOUT NATURAL SELECTION AMONG VIETNAMESE STUDENTS. International Journal of Science Educators and Teachers. Volume 1, Number 1. 55-62. (Đã xuất bản)
 7.  Huỳnh Thị Thúy Diễm, Kongsak Thathong. 2015. TEACHERS’ OPINION TOWARD LESSON STUDY IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS IN VIETNAM. The World Association of Lesson Studies (WALS). . 79. (Đã xuất bản)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.