Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  ĐẶNG MINH QUÂN                                   Giới tính: Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                          Ngạch viên chức: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ                                       Học hàm:

Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Sinh vật học

 II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Thực vật học

2

Sinh thái học

3

Đa dạng sinh học

4

Sinh học biển và nước ngọt

   2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

 

STT

 

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

B2010-16-170; Nghiên cứu tính đa dạng thực vật theo các hệ sinh thái của Vườn quốc gia Phú Quốc

 

2011

 

Đề tài cấp bộ

 

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây gỗ thuộc mảng xanh công cộng của nội ô ba thành phố Mỹ Tho, Trà Vinh và Cần Thơ

2013

Đề tài cấp trường

 

Chủ nhiệm

3

Đánh giá thực trạng, tiềm năng khai thác, sử dụng và bảo tồn các loài cây làm thuốc ở đảo Lại Sơn và đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang

2018

Đề tài cấp trường

 

Chủ nhiệm

   3. Sách và giáo trình xuất bản.

 

STT

 

Tên sách

 

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

1

Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang

Nông nghiệp

2021

 

 

X

2

Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái

Nông nghiệp

2021

 

 

X

3

Sách chuyên khảo – Đa dạng hệ thực vật và hệ sinh thái rừng ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Đại học Cần Thơ

2016

 

X

 

4

Phân loại học thực vật A

Đã nghiệm thu năm 2018, chờ xuất bản

 

 

X

 

 

5

Kỹ thuật phòng thí nghiệm sinh học

Đã nghiệm thu năm 2020, chờ xuất bản

 

 

 

X

    4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

Xuất bản tiếng Anh

 1. Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Tatiana Maisak, Bùi Văn Hướng, Từ Bảo Ngân & Trương Bá Vương. 2022. BULBOPHYLLUM SECTION RHYTIONANTHOS (ORCHIDACEAE) IN VIETNAM WITH DESCRIPTION OF NEW TAXA AND NEW NATIONAL RECORD. Phytotaxa. 530(3). 257-270. (Đã xuất bản)
 2. Nguyễn Đình Hiệp, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Phạm Phước Điền, Tatiana Maisak, Bùi Văn Hướng, Đặng Minh Quân, Trương Bá Vương. 2021. BULBOPHYLLUM XUANSONII (ORCHIDACEAE), A NEW MINIATURE ORCHID FROM NORTHERN VIETNAM AND NEW NATIONAL RECORD OF B. GRACILIPES. Phytotaxa. 522. 150-156. (Đã xuất bản)
 3. Đặng Minh Quân, Paul Ormerod, Bùi Văn Hướng, Trương Quang Tâm, Dương Minh Tâm Thảo Ngọc, Đặng Văn Sơn, Trương Bá Vương. 2021. PHOLIDOTA LONGIPES S.C.CHEN & Z.H.TSI, A NEW ADDITION FOR FLORA OF VIETNAM. Feddes Repertorium. 00. 1-4. (Đã xuất bản)
 4. Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Bùi Văn Hướng, Roland Amsler, Tatiana Maisak, Trương Bá Vương. 2021. A NEW MINIATURE SPECIES, BULBOPHYLLUM NGHIASONII, SECT. BRACHYANTHA (ORCHIDACEAE) FROM NORTHERN VIETNAM. Phytotaxa. 505. 235-239. (Đã xuất bản)
 5. Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Bùi Văn Hướng, Đặng Văn Sơn, Trương Quang Tâm, Trương Bá Vương. 2021. NEW TAXA OF BULBOPHYLLUM (ORCHIDACEAE) IN THE FLORA OF VIETNAM. Taiwania. 66. 258-266. (Đã xuất bản)
 6. Đặng Minh Quân, Paul Ormerod, Bùi Văn Hướng, Trương Quang Tâm, Dương Minh Tâm Thảo Ngọc, Đặng Văn Sơn, Trương Bá Vương. 2021. MYCARANTHES LATIFOLIA (ORCHIDACEAE), A NEW RECORD FOR VIETNAM. Rheedea. 31. 206- (Đã xuất bản)
 7. Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam, Trần Thị Hằng. 2021. SPECIES COMPOSITION AND BIODIVERSITY INDEXES OF WEEDS IN PADDY RICE ON TWO SIDES OF DIKE SYSTEM DURING THREE CROPS IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of Environmental Biology. 42. 895-902. (Đã xuất bản)
 8. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Đặng Minh Quân. 2021. EVALUATING THE INVASSIVE STATUS OF MIMOSA PIGRA L., EUPATORIUM ODORATUM L. AND ECHHORNIA CRASSIPES (MART.) SOLMS IN TRAM CHIM NATIONAL PARK IN DONG THAP. Dong Thap University Journal of Science. 10. 84-92. (Đã xuất bản)
 9. Đặng Minh Quân, Trần Thị Hằng, Trần Sỹ Nam. 2021. DIVERSITY OF WEED SPECIES COMPOSITIONS OF CYPERACEAE VÀ POACEAE IN PADDY RICE FIELD IN AN GIANG PROVINCE. Dong Thap University Journal of 10. 93- 103. (Đã xuất bản)
 10. Phạm Phước Điền, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Đình Hiệp, Tatiana Maisak, Trương Quang Tâm, Đặng Minh Quân, Trương Bá Vương. 2021. A NEW SPECIES AND NEW RECORD OF BULBOPHYLLUM (ORCHIDACEAE) FROM VIETNAM. Phytotaxa. 522. 68-72. (Đã xuất bản)
 11. Đặng Văn Sơn, Đặng Minh Quân, Hoàng Nghĩa Sơn. 2020. HELICTERES BINHTHUANENSIS V.S.DANG (MALVACEAE, HELICTEROIDEAE), A NEW SPECIES FROM SOUTHERN VIETNAM. PhytoKeys. 2020. 87-95. (Đã xuất bản)

Xuất bản tiếng Việt

 1. Đặng Minh Quân, Lê Thành Nghề, Nguyễn Hoài Thanh, Phạm Thị Bích Thủy, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CỎ DẠI THỦY SINH TRONG HỆ SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 150-162. (Đã xuất bản)
 2. Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT TRÊN RUỘNG LÚA Ở TỈNH AN GIANG. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 76-101. (Đã xuất bản)
 3. Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Hữu Chiếm, Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 101-121. (Đã xuất bản)
 4. Đinh Minh Quang, Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN QUẦN XÃ CÁ. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 86-100. (Đã xuất bản)
 5. Nguyễn Minh Ty, Đặng Minh Quân, Nguyễn Vinh Hiển, Lê Minh Dũng, Trương Bá Vương, Đặng Văn Sơn. 2021. ĐA DẠNG HỌ LAN (ORCHIDACEAE) Ở NAM BỘ VỚI GHI NHẬN MỚI MỘT LOÀI THUỘC CHI DENDROBIUM CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 65-72. (Đã xuất bản)
 6. Đặng Minh Quân, Trương Minh Phương, Nguyễn Thanh Phúc, Trần Minh Khoa. 2018. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC Ở ĐẢO NAM DU TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 34. 105-115. (Đã xuất bản)
 7. Đặng Minh Quân, Trần Ngọc Thuận. 2017. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHƠ-ME Ở VÙNG BẢY NÚI TỈNH AN GIANG. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Hà Nội 20/10/2017. . 1400-1407. (Đã xuất bản)
 8. Trần Đức Toàn, Đặng Minh Quân. 2015. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC Ở HUYỆN GIỒNG RIỀNG TỈNH KIÊN GIANG. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 6 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/2015. . 1239 - 1244. (Đã xuất bản)
 9. Đặng Minh Quân, Phạm Thị Bích Thủy, . 2014. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ CẤU TRÚC QUẦN XÃ THỰC VẬT TRONG KIỂU RỪNG NGUYÊN SINH Ở VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 81-87. (Đã xuất bản)
 10. Đặng Minh Quân, Trương Vũ Phong. 2013. HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THÂN GỖ THUỘC MẢNG XANH ĐÔ THỊ Ở TP TRÀ VINH. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 5 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 10/2013. 1179-1183. (Đã xuất bản)
 11. Nguyễn Thị Diễm Phương, Đặng Minh Quân. 2012. THÀNH PHẦN LOÀI TẢO MẮT THUỘC HỘ EUGLENACEAE CÓ TRONG CÁC AO NUÔI CÁ Ở Q BT VÀ Q CR TPCT. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 690. (Đã xuất bản)
 12. Ngô Thúy Ngân, Đặng Minh Quân. 2012. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG TRÀM Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG TỈNH HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 616. (Đã xuất bản)
 13. Nguyeễn Thị Kim Duyên, Đặng Minh Quân. 2012. KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOÀI HOA CẢNH CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT HOA Ở THỊ XÃ SA ĐÉC TÌNH ĐỒNG THÁP. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 455. (Đã xuất bản)
 14. Nguyễn Văn Vũ, Đặng Minh Quân. 2012. ĐIỀU TRA CƠ BẢN CÁC LOÀI CÂY THUỘC HỌ BẦU BÍ Ở QUẬN PHONG ĐIỀN TPCT. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 780. (Đã xuất bản)
 15. Đặng Minh Quân, Phan Hoàng Giẻo, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Minh Chuộng. 2012. TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT Ở NÚI HÀM RỒNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 92-104. (Đã xuất bản)
 16. Đặng Minh Quân, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Nghĩa Thìn. 2011. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẢM THỰC VẬT TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN CỦA VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 239-249. (Đã xuất bản)
 17. Đặng Minh Quân, Phùng Thị Hằng, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Nghĩa Thìn (2011). NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG ÚNG PHÈN Ở VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC. Báo cáo khoa học – Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, 4/2011, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 119 – 126.

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.