Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ HÀ                                      Giới tính: Nữ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                               Ngạch viên chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ                                     Học hàm:

Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Sinh vật học

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Tế bào học, Mô - phôi học

2

Vi sinh vật học

3

Mô học

   2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm
hoàn thành

Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tuyển chọn một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn Cần Giờ có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase cao

2012

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

2

Đa dạng hóa các bài thực hành vi sinh vật lớp 10

2015

Đề tài cấp trường

Hướng dẫn

   3. Sách và giáo trình xuất bản.

 

STT

 

Tên sách

 

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

1

Sinh lý và bệnh lý trẻ em

 

 

 

 

X

   4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

Xuất bản tiếng Anh

 1. Trần Thanh Thảo, Nguyễn Thị Hà. 2019. MODIFIED TECHNIQUES IN QUANTIFICATION OF INTRACELLULAR LISTERIA MONOCYTOGENES IN VITRO INFECTION. Tạp chí Công Nghệ Sinh học. 4. 767-774. (Đã xuất bản)

Xuất bản tiếng Việt

 1. Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Thị Hà. 2015. KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM ASPERGILLUS FUMIGATUS ET3 ĐỂ TĂNG HIỆU SUẤT SẢN SINH PHYTASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 49-56. (Đã xuất bản)
 2. Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Tính. 2015. PHÂN LẬP NẤM ASPERGILLUS FUMIGATUS VỚI KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP PHYTASE CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 42-48. (Đã xuất bản)
 3. Nguyễn Thị Hà. 2015. NGHIÊN CỨU TINH SẠCH CÁC ENZIM PROTEASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ (CARICA PAPAYA) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 30-37. (Đã xuất bản)
 4. Nguyễn Châu Sang, Nguyễn Thị Hà. 2014. TINH SẠCH VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA PROTEASE CHỊU KIỀM TỪ BACILLUS SP. SV1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 48-55. (Đã xuất bản)
 5. Nguyễn Thị Hà. 2014. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN TỪ ĐẤT Ở QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 7-11. (Đã xuất bản)
 6. Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Châu Sang. 2014. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN SẢN XUẤT PROTEASE KIỀM TÍNH NGOẠI BÀO TỪ ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 56-64. (Đã xuất bản)
 7. Nguyễn Thị Hà. 2013. TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CHỦNG PENICILLIUM CITRINUM SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32-39. (Đã xuất bản)
 8. Nguyễn Thị Hà. 2013. TỐI ƯU HÓA ĐIÈU KIỆN NUÔI CÂY CHỦNG NẤM SỢI PENICILIUM OXALACUM SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT. Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. 5. 1001. (Đã xuất bản)
 9. Nguyễn Thị Hà. 2013. THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH MÔ MÁU CHUỘT ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHUỘM KÉP WRIGHT - GIEMSA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 74-78. (Đã xuất bản)
 10. Vương Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Hà. 2012. XÁC ĐỊNH MÔI TRƯƠNG NUÔI CÂY VÀ QUY TRÌNH NHUỘM NẤM PENICILLIUN SP BẰNG PP NHUỘM KÉP CARMINE FUCHSIN. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 722. (Đã xuất bản)
 11. Nguyễn Thị Hà. 2012. TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS PROTUBERUS SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 26-35. (Đã xuất bản)
 12. Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Minh Trang, Nguyễn Đình Diện. 2012. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHU VỰC NẤM THUỘC HỌ GANODERMATACEAE Ở VƯỜN QUỐC GIÁ YOK ĐÔN THUỘC KHU VỰC TÂY NGUYÊN VN. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 624. (Đã xuất bản)
 13. Quang Anh Thư, Nguyễn Thị Hà. 2012. XÁC ĐỊNH MÔI TRƯƠNG NUÔI CÂY VÀ QUY TRÌNH NHUỘM NẤM TRICHODERMA SP BẰNG PP NHUỘM KÉP CARMINE FUCHSIN. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 754. (Đã xuất bản)
 14. Trần Kim Thoa, Nguyễn Thị Hà. 2012. XÁC ĐỊNH MÔI TRƯƠNG NUÔI CÂY VÀ QUY TRÌNH NHUỘM NẤM ASPERGILLUS SP BẰNG PP NHUỘM KÉP CARMINE FUCHSIN. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 730. (Đã xuất bản)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.