Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  PHẠM THỊ BÍCH THỦY                             Giới tính: Nữ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                          Ngạch viên chức: Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ                                     Học hàm:

Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Sinh vật học

 II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Tế bào học, Mô - phôi học

2

Thực vật học

3

Công nghệ sinh học

   2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm
hoàn thành

Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật theo các hệ sinh thái của vườn quốc gia Phú Quốc

2011

Bộ

Người tham gia

2

Thành phần loài dương xỉ (Polypodiophyta) ở Thành phố Cần Thơ

2012

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

   3. Sách và giáo trình xuất bản.

 

STT

 

Tên sách

 

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

1

Phân loại học thực vật A

Chờ xuất bản

 

 

 

X

2

Hệ thống kiến thức sinh học 11 & 12 nâng cao

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

2019

978-604-965-308-7

 

X

   4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

Xuất bản tiếng Việt

  1. Đặng Minh Quân, Lê Thành Nghề, Nguyễn Hoài Thanh, Phạm Thị Bích Thủy, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CỎ DẠI THỦY SINH TRONG HỆ SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 150-162. (Đã xuất bản)
  2. Đặng Minh Quân, Phạm Thị Bích Thủy. 2014. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ CẤU TRÚC QUẦN XÃ THỰC VẬT TRONG KIỂU RỪNG NGUYÊN SINH Ở VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 81-87. (Đã xuất bản)
  3. Đinh Thị Duyên, Phạm Thị Bích Thủy, Le Nguyễn Phương Thúy. 2012. ĐA DẠNG LOÀI NGÀNH DƯƠNG XỈ Ở Q CR VÀ Q BT TPCT. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 463. (Đã xuất bản)
  4. NGUYEN PHU CUONG, Phạm Thị Bích Thủy. 2012. QUI TRÌNH THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH LÁT CẮT DỌC CƠ QUAN SINH SẢN HỮU TÍNH CỦA RÊU TẢN MARCHATIA. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 432. (Đã xuất bản)
  5. lê Thị Tuyết Nương, Phạm Thị Bích Thủy. 2012. THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂU VI CỐ ĐỊNH CƠ QUAN SINH SẢN CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC NGÀNH DƯƠNG XỈ. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 675. (Đã xuất bản)
  6. Đặng Minh Quân, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2011. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẢM THỰC VẬT TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN CỦA VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 20a: 239-249. (Đã xuất bản)
  7. Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Toàn. 2008. CÁC DẠNG CẤU TRÚC PHÔI SOMA QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 41-50. (Đã xuất bản)
  8. Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Toàn, 2008. CHỌN LỌC IN VITRO CÁC DÒNG CALLUS QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) KHÁNG MẶN (NACL). Tạp chí Công nghệ sinh học, 6(3): 335-340. (Đã xuất bản)
  9. Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Toàn, 2008. SỰ TẠO PHÔI SOMA QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TỪ NUÔI CẤY PHÔI TÂM. Tạp chí Công nghệ sinh học, 6(2): 241-248. (Đã xuất bản)

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.