Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  PHÙNG THỊ HẰNG                                             Giới tính: Nữ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                     Ngạch viên chức: Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ                                               Học hàm:

Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Sinh vật học

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Sinh học phân tử

2

Thực vật học

3

Sinh thái học

   2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm
hoàn thành

Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thực hiện bộ sưu tập hình ảnh về cấu tạo giải phẫu các cơ quan sinh dưỡng của một số loài thuộc ngành thực vật hột kín bằng phương pháp nhuộm hai màu Son phèn - Lục IOD trong Thành phố Cần Thơ

2008

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

2

Điều tra, sưu tầm cây làm thuốc của đồng bào Khmer tại An Giang và Trà Vinh

2017

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

3

Xây dựng kế hoạch đa dạng sinh học thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2010 đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

2012

Đề tài tỉnh

Tham gia

4

Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học

2013

Đề tài tỉnh

Tham gia

5

Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học

2017

Đề tài tình

Tham gia

6

Quản lý, Bảo vệ và Phát triển Vườn Chim Trung Tâm Nông Nghiệp Mùa Xuân – huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2017

Đề tài tỉnh

Tham gia

    3. Sách và giáo trình xuất bản.

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm
xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng
tác giả

   4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

 1. Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Phùng Thị Hằng, Trần Thanh Thảo, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Thị Yến Lan, Phan Thành Đạt. 2021. CHEMICAL COMPOSITION, ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF BALANOPHORA LATISEPALA (V. TIEGH.) LECOMTE IN AN GIANG, VIETNAM. Tropical Journal of Natural Product Research. 5. 1255-1259. (Đã xuất bản)
 2. Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Phùng Thị Hằng, Phan Thành Đạt, Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Đỗ Tấn Khang. 2020. ACUTE TOXICITY, ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ABILITIES OF ELEPHANTOPUS MOLLIS H.B.K. AND ELEPHANTOPUS SCABER L.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No. 9-14. (Đã xuất bản)
 3. Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Đỗ Tấn Khang, Trần Gia Huy. 2020. GENETIC DIVERSITY OF ELEPHANTOPUS MOLLIS B.K. AND ELEPHANTOPUS SCABER L. BASED ON DNA BARCODES. International Journal of Agriculture and Biological Sciences. 4. 24-32. (Đã xuất bản)
 4. Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, KATHY MESSEN, LAM PHAN TUNG ANH, PHAM HONG DUC PHUOC, HAYLEY ROTTIERS, HELENA EVERAERT, Koen Dewettinck. 2016. CHARACTERIZATION OF LEAF, FLOWER, AND POD MORPHOLOGY AMONG VIETNAMESE COCOA VARIETIES (THEOBROMA CACAO L.). Pakistan Journal of Botany. 48(6). 2375-2383. (Đã xuất bản)
 5. Lâm Thị Việt Hà, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, Koen Dewetinck, Kathy Messens, Hà Thanh Toàn. 2014. COMPARISION ON MORPHOLOGY AND ANATOMY OF MAINLY COCOA VARIETIES IN THE SOUTH OF VIETNAM. The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, education and Extension (8-11 December 2014, Hp Chi Minh city, Vietnam). . 65-65 (poster). (Đã xuất bản)

Xuất bản tiếng Việt

 1. Trần Thanh Mến, Trần Quang Đệ, Nguyễn Thị Kim Huê, Đỗ Tấn Khang, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Hoàng Phúc. 2021. HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TẢO NÂU (SARGASSUM SP.) TẠI HÒN RỄ LỚN, HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 26. (Đã xuất bản)
 2. Nguyễn Thanh Giao, Phùng Thị Hằng, Dương Văn Ni, Le Thi Diem Mi, Huỳnh Bá Lộc. 2021. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA BIẾN. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường. 35. 68-79. (Đã xuất bản)
 3. Phùng Thị Hằng, Nguyễn Khởi Nghĩa, Hồ Thanh Thâm. 2021. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU CỦA CỎ LÔNG TÂY (BRACHIARIA MUTICA) ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 205-215. (Đã xuất bản)
 4. Nguyễn Thanh Giao, Phùng Thị Hằng, Dương Văn Ni, Le Thi Diem Mi, Le Thi Bich Tuyen. 2021. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường. 35. 47-
 5. (Đã xuất bản)
 6. Phan Thành Đạt, Lâm Vĩ Nhã, Nguyễn Nguyền Trân, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Trọng Hồng Phúc. 2021. MÔ HÌNH CHUỘT MUS MUSCULUS VIÊM LOÉT DẠ DÀY BỞI ETHANOL, ACETIC ACID VÀ ASPIRIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 67-77. (Đã xuất bản)
 7. Huỳnh Kim Yến, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Hoàng Lâm, Trương Thị Tú Trân, Lê Trung Tín. 2021. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ LÁ CÓC TRẮNG (LUMNITZERA RACEMOSA WILLD). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 44-51. (Đã xuất bản)
 8. Phùng Thị Hằng, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Đỗ Tấn Khang, Phan Thành Đạt, Nguyễn Thị Thùy Nhiên. 2020. ĐA DẠNG HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU THỰC VẬT CỦA HAI LOÀI CÚC CHỈ THIÊN ELEPHANTOPUS MOLLIS H.B.K. VÀ ELEPHANTOPUS SCABER L. TẠI BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 44-53. (Đã xuất bản)
 9. Đái Thị Xuân Trang, Phùng Thị Hằng, Phạm Khánh Nguyên Huân, Trần Chí Linh, Lê Bích Hậu. 2020. HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG NẤM CỦA MỘT SỐ CAO CHIẾT THỰC VẬT THUỘC HỌ GỪNG (ZINGIBERACEAE) VÀ HỌ CỦ NÂU (DIOSCOREACEAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 52-59. (Đã xuất bản).
 10. Phùng Thị Hằng, Nguyễn Kim Đua, Phạm Đông Hải, Nguyễn Thị Thanh Diệu, Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Phan Thành Đạt. 2020. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÁC LOÀI THUỘC HỌ CỦ NÂU (DIOSCOREACEAE) MỌC HOANG TẠI BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 44-52. (Đã xuất bản)
 11. Phùng Thị Hằng, Phạm Đông Hải, Trần Thị Ngọc Linh, Huỳnh Bảo Toàn, Phan Thành Đạt, Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Cao Văn Vững. 2019. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÂY CÓ ĐỘC TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 42-50. (Đã xuất bản)
 12. Võ Thị Mỹ Duyên, Đỗ Tấn Khang, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Thị Hà, Trần Văn Bé Năm. 2019. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DI TRUYỀN CÂY TẦM VÔNG (THYRSOSTACHYS SIAMENSIS GAMBLE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 191-202. (Đã xuất bản)
 13. Phùng Thị Hằng, Ngô Thanh Phú, Trần Quốc Hão, Huỳnh Thanh Thiên, Phan Thành Đạt. 2018. NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG VÀ PHÂN BỐ CÂY LÀM THUỐC MỌC HOANG TẠI NÚI CẤM, AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 42-48. (Đã xuất bản)
 14. Phùng Thị Hằng, Lê Thị Mộng Thường, Huỳnh Thanh Thiên, Phan Thành Đạt. 2018. ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ ĐA DẠNG CÂY LÀM THUỐC CỦA NGƯỜI KHMER TẠI TỈNH TRÀ VINH. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. 30. 38-42. (Đã xuất bản)
 15. Nguyễn Thành Lộc CTU, Võ Thị Cẩm Thu CTU, Nguyễn Trúc Linh CTU, Đặng Cường Thịnh, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA MỘT SỐ LOẠI THỦY SINH THỰC VẬT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 119-128. (Đã xuất bản)
 16. Trần Thị Kim Hồng, Dương Văn Ni, Phùng Thị Hằng, Lý Văn Lợi CTU. 2015. KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐA DẠNG THỰC VẬT BẬC CAO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 200-207. (Đã xuất bản)
 17. Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng, Koen Dewettinck, Kathy Messens. 2015. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU MÔ CÁC GIỐNG CACAO CHỦ LỰC MIỀN NAM VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 47-56. (Đã xuất bản)
 18. Nguyễn Phạm Quế Tuyết, Phùng Thị Hằng. 2014. ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MỘT SỐ KÊNH RẠCH Ở QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC TẢO. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc. . 537-543. (Đã xuất bản)
 19. Trương Hoàng Đan, Duong Thi Huynh, Bùi Trường Thọ, Phùng Thị Hằng. 2014. UNG DUNG BAN DO SINH THAI TRONG KHAO SAT THANH PHAN LOAI VA SU PHAN BO CUA NAM LON O THANH PHO CAN THO. Ky yeu hoi thao Ung dung GIS toan quoc 2014, DHCT. . 317. (Đã xuất bản)
 20. Nguyễn Trúc Linh, Võ Thị Cẩm Thu, Phùng Thị Hằng. 2014. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CÂY THỦY SINH (LỤC BÌNH, BÈO TAI TƯỢNG, THỦY TRÚC) DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc. . 503-510. (Đã xuất bản)
 21. Trần Thị Kim Hồng, Phùng Thị Hằng, Lê Quốc Nam. 2014. KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC LOÀI NẤM LỚN VÀ TẠI HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, đại học Cần Thơ, 12/2014. . 335-342. (Đã xuất bản)
 22. Nguyễn Kim Đua, Phùng Thị Hằng. 2012. ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TINH DẦU CỦA CÁC LOÀI THUỘC BỘ GỪNG Ở QUẬN NINH KIỀU VÀ QUẬN CÁI RĂNG THUỘC HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. (Đã xuất bản)
 23. Đặng Bích Đào, Phùng Thị Hằng, Danh Thị Tường Vi. 2012. THỰC HIỆN BỘ SƯU TẬP CÁC KIỂU QUẢ MẬP VÀ QUẢ KHÔ. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 469. (Đã xuất bản)
 24. Nguyễn Thái Thuận, Phùng Thị Hằng. 2012. SỰ ĐA DẠNG CÁC KIỂU ĐÍNH PHÔI VÀ CÁC KIỂU HẠT CỦA NGÀNH THỰC VẬT HẠT KÍN ANGIOSPERMAE. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 740. (Đã xuất bản)
 25. Phan Thanh Trúc, Phùng Thị Hằng. 2012. ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI VÀ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TINH DẦU CỦA CÁC CÂY THÂN GỖ CÓ TINH DẦU Ở QUẬN NINH KIỀU VÀ QUẬN CÁI RĂNG THUỘC TPCT. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 768. (Đã xuất bản)
 26. Trần Huỳnh Như, Phùng Thị Hằng. 2012. BỘ ATLAT VỀ HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO GIẢI PHẪU MỘT SỐ LOÀI ĐẠI DIỆN CỦA NGÀNH THỰC VẬT HỘT KÍN ANGIOSPERMAE. HN sinh NCKH các trường ĐHSP năm 2012. 1. 663. (Đã xuất bản)
 27. Phùng Thị Hằng, Trần Nhân Dũng, Lương Thị Thu Thảo. 2012. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI ARTOCARPUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 273-280. (Đã xuất bản)
 28. Phùng Thị Hằng, Nguyễn Bảo Toàn. 2011. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TỐ NHÔM (AL) LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI POWELL). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 97-105. (Đã xuất bản)
 29. Phùng Thị Hằng, Nguyễn Bảo Toàn. 2011. NHÂN GIỐNG CÂY TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI POWELL) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 89-96. (Đã xuất bản)

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.